Profil


Celý profil
1 Kor 13

Marián patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Roman Seko
Anna Lojeková
Martin Lojek
Robert Krett
S. Františka Čačková OSF
Daniel Lysý
Otília Ferenčíková

Wall - najnovšie

Článok

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.