Profil


Celý profil
1 Kor 13

Marián patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Anna Lojeková
Martin Lojek
Daniel Lysý
S. Františka Čačková OSF
Roman Seko
Robert Krett
Marika Komendová

Wall - najnovšie

Článok

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.