Profil


Celý profil
1 Kor 13

Marián patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Daniel Lysý
Martin Lojek
Roman Seko
Anna Lojeková
S. Františka Čačková OSF
Robert Krett
Otília Ferenčíková

Wall - najnovšie

Článok

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.