Profil


Celý profil
1 Kor 13

Marián patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Anna Lojeková
S. Františka Čačková OSF
Daniel Lysý
Robert Krett
Majka Sluková
Marika Komendová

Wall - najnovšie

Článok

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.