Profil


Celý profil
1 Kor 13

Marián patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Štefan Paločko
Anna Lojeková
Marika Komendová
Daniel Lysý
Jozef Benyak
S. Františka Čačková OSF

Wall - najnovšie

Článok

Som rád, že ste navštívili moju stránku. Ak by ste mi chceli niečo odkázať, použite chat alebo napíšte niečo na moju nástenku.