Blog

Položky so značkou rok viery .

Apoštol Peter - sila v slabosti (video-katechéza)

V nedeľu 27.10.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí posledná biblická katechéza pod názvom "Peter - sila v slabosti". Katechézy prebiehali v Roku viery a ich cieľom bolo oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Apoštol Peter - sila v slabosti (video-katechéza) »

Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer (video-katechéza)

V nedeľu 6.10.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer." Cieľom katechéz je v Roku viery oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Pavol apoštol, ktorý dal kresťanstvu nový rozmer (video-katechéza) »

Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa 15.9.2013 v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov." Cieľom katechéz je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Mária Magdaléna - apoštolka apoštolov (video-katechéza) »

Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista (video-katechéza)

V nedeľu 9.6.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Ján Krstiteľ - hlas a svedok Ježiša Krista (video-katechéza) »

Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich...
Čítaj ďalej o Mojžiš - prostredník medzi Bohom a ľuďmi (video-katechéza) »

Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.
Čítaj ďalej o Rút - žena dôvery v Božiu pomoc (video-katechéza) »

Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza)

V Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich.
Čítaj ďalej o Prorok Samuel, ten čo nás učí pozerať na svet Božími očami (video-katechéza) »

Prorok Jeremiáš (video-katechéza)

V nedeľu 17.2.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Jeremiáš - prorok, v ktorom Božie slovo a vlastný život sú nerozlučiteľne spojené." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Prorok Jeremiáš (video-katechéza) »

Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza)

V nedeľu 24.3.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ester - kráľovná v medlitbe a pôste." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Ester - kráľovná v modlitbe a pôste (video-katechéza) »

Prorok Daniel - pamäť jednotlivca a národa (video-katechéza)

V nedeľu 21.4.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Daniel - pamäť jednotlivca a národa." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Prorok Daniel - pamäť jednotlivca a národa (video-katechéza) »

Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu (video-katechéza)

V nedeľu 12.5.2013 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnila v poradí ďalšia biblická katechéza pod názvom "Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu." Cieľom katechézy je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechézy je doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
Čítaj ďalej o Ježišova matka - vernosť Božiemu Slovu (video-katechéza) »

Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza)

V prebiehajúcom Roku viery sa v Spišskej Novej Vsi uskutočňujú biblické katechézy, ktorých cieľom je oživiť a prehĺbiť dar viery na príklade vybraných biblických postáv. Autorom katechéz je doc. ThDr. František Trstenský, PhD. Ponúkam vám jednu z nich. Najbližšia katechéza na tému RÚT sa uskutoční v nedeľu 9.12.2012 o 16:00 v Spišskej Novej Vsi (Levočská ulica), na ktorú ste srdečne pozvaní.
Čítaj ďalej o Abrahám - praotec vo viere (video-katechéza) »
Ukazujem 12 výsledkov.
Položiek na stránku 30
z 1