Profil

Návrat na úplnu stránku

Miroslav Priecel

Neboj sa , len ver !
Záľuby:
laický apoštolát, výtvarné umenie, tvorivé písanie,žurnalistika, šachy