Článok

Rodinná duchovná obnova pri adventnom venci

Blogy (Pri adventnom venci - rodinná duchovná obnova)

« Späť

1.adventná nedeľa- Svieca nádeje

1.adventná nedeľa- Svieca nádeje

Autor: Mons. František Trstenský Publikované s dovolením autora

(Na každé stretnutie položte na stôl kríž a adventný veniec; skratka „V“ označuje otca, matku, prípadne podl'a situácie niekoho iného, kto vedie domácu liturgiu; skratka „S“ označuje spoločné odpovede.)

ÚVOD A  ČÍTANIE B0ŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i DuchaSvätého.  S: Amen.

V: Milostivý Bože, ked' sa začína adventné obdobie, voláme k tebe. Dnes zažneme prvú sviecu na našom adventnom venci — sviecu nádeje.

Prichádzame k tebe hľadať nádej. Ked' nám zlyhá všetko ostatné, na čo sa spoliehame, naša jediná nádej je v tebe. Môžeme dúfať v lepšie dni, pretože veríme v teba, Bože. Poznáme ťa a vieme, že si tu s nami bez ohľadu na to, čomu čelíme. Kdekoľvek sa v tomto novom týždni ocitneme, milujúci Bože, pripomeň nám, že naša nádej je v tebe. Bud' s nami na tejto adventnej ceste.

S: Bože, bud' zvelebený naveky.

V: Čítanie z Knihy Náreky (3,21-24) Toto si beriem k srdcu, pre toto

budem dúfať. Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa, obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť. “Pán je môj údel“, vraví moja duša, nuž v neho dúfam. Počuli sme Božie slovo.

S: Bohu vďaka.

 

V: Proroci ho ohlasovali.

S: Spasiteľ sa zrodí z čistej Panny.

 

ZAŽATIE  PRVEJ SVIECE  A MODLITBA  RUŽENCA

V: Teraz zažneme prvú sviecu - sviecu nádeje. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. On je nádejou pre celý svet. Mesiáš— Kráľ nás spasí. Hľa,

prichádza Pán, aby zachráni1 a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa prvá svieca)

S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za našu rodinu a seba samých, aby sme druhým ohlasovali Pána Ježiša, aby sme svedectvom nášho dobrého života pripravovali srdcia druhých na prijatie Pána Ježiša. (Niekto z rodiny podl'a výberu)

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Dobrý Bože, niektorí z nás v tomto ročnom období vidia len tmu. Nech ich aj nás osvetlí Božie slovo, aby sme kráčali k Tebe s verným a dobrotivým srdcom.

S: Amen.

V: Otče, ked' nerozumime tomu, čo sa stalo, stále dúfame v teba. Ty nás učíš, že tvoje cesty, nie sú našimi cestami. Pomáhaj nám, aby sme ťa nasledovali, každý deň prijímali Ježiša a aby všetci ľudia prijali spásu, ktorú prináša Boží Syn.

S: Amen

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)