Blogy

« Späť

Advent 2013

Advent 2013

1. Adventný týždeň Sme chudobní na lásku.... Preto prichádza k nám Boh. Prosím Boha za nás všetkých, aby v nás obnovil lásku.

Boh už na svet dávno prišiel. Je oslávený v nebi.

Prichádza však na tento svet stále znova, lebo ešte nie je vykúpený každý človek, ešte nie je vykúpený celý svet. Lebo ešte v každm z nás  nenarodilal jeho Láska.

Pýtam sa, ako vítame Boha, ktorý prichádza? Ako mu pripravujeme cestu k nám?

Boh je v srdciach ľudí, je na paténe, každý deň prichádza do srdca človeka na mnohých miestach sveta. Je prítomný a koná. Je  vo svätostánku, čaká na nás v chrámoch, ktoré ľudia postavili Bohu pre jeho oslavu a čaká nás na námestiach našich miest a na mnohých miestach po celom svete. Boh je, On čaká na nás, na mňa a na teba, aby nám dal svoju lásku, aby tak spasil ľudí a celý svet. Boh sa aj dnes skláňa k človeku.

+

Máme Advent 2013

Zasa bližšie k Bohu na ceste života. Tento Advent je nový, je úplne iný, ako po iné roky. Boh sa ma dotýka úplne hmatateľne v mojej biede. Cítim jeho lásku až po korienky vlasov a mojej hlave, ktoré spočítal. Viem, že je tu a chcem ho stretnúť. Nie, chcem viac. Žiť s ním každú chvíľu môjho života. Povedala som ÁNO BOHU. Znova. teraz je moje ÁNO mocné, Boh je mocný vo mne. Cítim to úplne zreteľne. Objal ma vášnivo a nežne, pohladil moje srdce a nalplnil ho láskou až po okraj. Dal mi nový zrak, ako slepému pri Betseide. Už vidím dobre a môžem ísť s Ním. Nie, nevedie ma za ruku. Ja ho držím mojou rukou, v mojej slobode. Boh na mňa čakal, kým ja pôjdem s Ním. Ďakujem bez prestania...

+

VIDÍM

Už začala "sezóna" Vianočných trhov, všade vidíme blížiace sa oslavy... Každý človek sa pripravuje... Vidím to všade. Sú prípravy v obchodoch, sú v kostoloch, vidím v médiách, na pracoviskách, v rodinách, ľudia si posielajú adventné správy, želajú jeden druhému požehnaný Advent. Vidíme prípravy všade. V obchodoch, na námestiach ich je vidno najlepšie. Ľudia zdobia ulice, výklady, všetky možné  miesta vianočnou dekoráciou. Zdobíme byty a domčeky.

Čo vidia deti Svetla?

Nejde o to, aby sme dostatočne kriticky "rozdeľovali" a "odhodnotili" - čiže ODOBRALI HODNOTU niečomu, čo ju aj tak pred Bohom má. Každý skutok, ktorý inému prinesia dobro a radosť je hodný pred Bohom a Boh má z neho radosť, isto žehná toho človeka...Máme pohľad Božích detí. Čo vidíme tým pohľadom? Vidíme zlo??? Vidíme "ničotnné" veci a "na nič súcu" činnosť iných? Áno. To vidíme. Posúdili sme už Vianočné trhy ľudí ako "komerciu", odsúdili sme zdobenie ulíc, ako "gýč", odsúdili sme "nakupovanie a mamonu" posúdili sme aj ľudí, vidíme "neveriacich a pochybujúcich", ktorí sa tiež pripravujú... A predsa, "aj oni" majú Advent a budú mať aj Slávnosť Narodenia Pána tak, ako my. Je dosť dobre možné, že skôr uvidia Pána, ako my. Sú ešte chudobnejší, ako my... Boh miluje chudobných, pre nich prišiel na zem v tele. Aj dnes prichádza ako k prvým  k chudobným.

Deti sveta boli vždy šikovnejšie, ako deti Svetla...  Oni VŽDY konali celým srdcom, nechali sa úplne "pohltiť" tou činnosťou...  Boli jedno s tým, čo konali a dali tam celé srdce. Iba náplň a zmysel toho boli azda odklonené od Boha. Nie vždy tak je, Boh vidí srdce každého človeka. Mnohí tí, ktorých sme my, kresťania, odhodnotili ako svetského človeka, je azda bližší Bohu, než by sme si mysleli. Iba Boh to vie. Deti Svetla napomínal Ježiš v Evanjeliu... nerozumela som celkom tej vete, nie, nemáme sa "prispôsobiť svetu", máme byť Svetlom, ktoré svieti... Je mnoho viet o tejto téme. Ježiš tu nešetrí slovami, podnes vidí, že ešte stále nerozumieme, čo hovorí. Ešte hodnotíme a delíme, miesto aby sme išli von a svietili, aby sme boli svetlom tým, ktorí ho nemajú.

Ako byť svetlom?

Mnohí hľadajú odpoveď. Pýtam sa, prečo "nesvietime" našimi kresťanskými darčekmi a projektami napríklad na Vianočných trhoch? Prečo tam neprinesieme náš dar - Boha - pre ktorého vlastne sú všetky tieto darčeky a oslavy? Prečo neprídeme my  k nim? Ísť von je ísť k ľuďom, čo tam stoja v zime aby predali nejakú maličkosť, prinesieme im za šálku Kristovej lásky, lebo punč už dostal.  Máme u nás (Wiener Neustadt, Rakúsko) "rozdelené" Vianočné trhy... Viem, že sú rozdelené aj na Slovensku. Je tak všade... Sú Vianočné trhy kresťanské, evanjelické, charizmatické, neveriacich, troška veriacich, tých, čo nechcú Cirkev.... Každý z nich si ich robí "po svojom" ... Toľko skupín, že sa nám zatočí hlava ako po punči. Toľké roky, znova a znova slávime Advent, prípravu na Slávnosť Narodenia Pána... Nechávame posvätiť Adventný venček, iní si ho len kúpia... verím, že im ho žehná priamo Boh, lebo robí sám to, čo nerobia jeho deti... Tí, čo zdobili ulice, sú tiež požehnaní Bohom - robia to pre iných, a tak pre Boha. A ruku na srdce - aj my sa z toho krásneho ozdobenia tešíme. Boh je aj v obchodoch, je totiž všade, kde sú ľudia... u jedných je preto, aby ich potešil a povzbudil, u iných preto, aby im ukázal, ako môžu sami svietiť tým, čo sú bez svetla... Tak sa šíri Božie kráľovstvo tu na zemi. Tak, ako si kresťania zapaľujú sviece v kostole, kedy jeden podá svetlo inému, tak isto to môžeme robiť vonku... Na ulici, v obchode, na pracovisku, v rodine, v škole... Tak sa môže šíriť svetlo po svete...

 

Ide o to, aby sme obnoveným srdcom videli, ako vidí Boh.

Boh prichádza stále. Prichádza aj teraz v Advente. Boh Láska a tvorí všetko nové. Požehnáva ľudí, ktorí zdobia jeho ulice a domy, požehnáva ľudí v obchodných domoch, chce sa im darovať. Žehná tých, čo pre Neho vyrobili drobné darčeky, ktorými potešia iných ľudí. Požehnáva svoje deti a vstupuje do ľudských sŕdc, aby si tam urobil domov, aby tam s nimi mohol sláviť svoj sviatok Narodenia.  Boh je veľký... Boh  nerozdeľuje ľudí na "skupiny" vyvolených , netriedi na kresťanov,, evanjelikov, charizmatikov, silno veriacich, trošku veriacich, vystúpených z Cirkvi a pod. Boh má veľké srdce a je Láska. Boh miluje ľudí a chce sa v nich narodiť. Vie, kde je každý z nás a vidí, jeho zrak, oči, počúva, čo hovorí srdce človeka...

Pozývam aj vás, poďme spolu nie len teraz v Advente, skloniť sa  k Bohu v srdci ľudí tam, kde sme. Môžeme to robiť toľkokrát... kým nebude posvätený a obnovený každý človek... Lebo Boh prichádza k ľuďom, aby im dal svoju lásku - aby im dal seba.

Prichádzame v Tvojom mene, Ježiš,.... Chceme byť Svetlom v tmách.

 

Vidím všetku tú krásu...

Chcem ju objaviť na uliciach a v srdciach ľudí. Chcem to robiť, ako Boh. Chcem niesť ľuďom Boha. Už nedelím na takých a iných, hľadím na srdce iného človeka, ako to robí Boh. Srdce človeka ku mne hovorí a ak tam ešte nevošiel Boh, chcem priniesť Božie Svetlo a jeho lásku do srdca toho  človeka. Potom, sviatok Narodenia sa Boh skutočne narodí v mnohých srdciach ľudí...

To je môj Advent dnes. Je úplne nový a je iný, ako po minulé roky môjho života... Do môjho srdca vstúpila Láska...

+

Milovaní, Boh nás volá k Adventu 2013, ktorý je premenením Pána v našom srdci. Chváľme ho piesňaami a oslavujme jeho meno, nesme ho ľuďom, ktorí čakajú na Boha, čakajú na jeho a našu lásku. Sú všade... nájdeme "Zachejov", ktorí vyzerajú na strome, kým pôjdeme okolo... Nájdeme Magdalénky, slepých pre lásku a chromých na skutky pre iných... Nesme všetkým ľuďom Boha, aby mohli aj oni sláviť Advent a Božie Narodenie... Buďme Svetlom.

heart

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým