Blogy

« Späť

Advent - Strom Jesseho

Advent - Strom Jesseho

Je zaujímavé pozrieť sa, ako sa pripravujú na advent iní. Máme pekné a hodnotné tradície, nie je nutné ich meniť. Niekedy je však poučné a tak trochu na zamyslenie, ako možno pekne, tvorivo a so Slovom Evanjelia prežiť obdobie adventu. Je to pekná a hodnotná myšlienka, spôsob, ako možno prežiť advent v spoločenstve so Slovom božím, dať ho deťom v rodinách a spoločenstvách.

Zaujalo ma napríklad zhotovovanie Jesseho stromu.

Bližšie sa o ňom hovorí aj Evička na stránke http://mojakomunita.sk/web/maminy/clanocky/-/blogs/adventny-kalendar-citaty?_33_redirect=%2Fweb%2Fmaminy%2Fclanocky.

Je to pekná tradícia, ktorá sprítomňuje pôvod Ježiša a preberá dejiny spásy. Zatiaľ som sa s podobným nestretla na Slovenských stránkach. Upútala ma príprava na vianoce týmto spôsobom. je meditáciou Slova, je  tvorivá, a je určená nie len pre deti. Kresťania a kresťanské spoločenstvá v Amerike praktizujú túto tradíciu. Učia svoje deti výroky z Písma, vysvetľujú im od mladého veku Písmo, našla som dokonca abecedu s výrokmi z Písma pre deti. Veľmi sa mi to páčilo. Určite sa k tomu niekedy vrátim a zverejním príklady tej abecedy. Teraz sa vrátim k Jesseho stromu.

Koreň Jesseho stromu poukazuje na miesto v Starom Zákone, z knihy Proroka Izaiáša, v ktorej prvý prorok Izraela ohlasuje budúceho Mesiáša ako sudcu a záchrancu chudobných, ktorý vyrastie ako výhonok z koreňa Jesseho (Izaiáš 11, 1-10;). On prinesie súd, tiež však obrátenie sa k Bohu, pokoj a spásu.

Strom predstavuje pôvod Ježiša Krista v podobe skutočného stromu, ktorý vyrastá z postavy Jesseho, otca kráľa Dávida z Izraela. Konáre zobrazujú kráľa Dávida a ďalších kráľov Izraela a Júdy. Strom uzatvára panovnícke zobrazenie Márie - matky Ježišovej s dieťaťom.

Príbeh z Písma svätého o predpovedi príchodu Mesiáša je nám známy a v našej tradícii o ňom čítame a počúvame v dennej liturgii obdobia adventu.Na stránkach internetu som našla zaujímavé možnosti, ako možno čas adventu stráviť pri rozjímaní o týchto čítaniach aj doma pri tvorbe tohto stromu, nakoniec sa môžu vyrobené ozdoby zavesiť na vianočný stromček, ktorý zdobíme po vyvrcholení adventu.

Adventný kalendár je plnený nie len čokoládou ale Božím slovom. To ma zaujalo. Všetky ozdôbky majú na sebe Božie slovo. O to ide. Inak by sme nemali takmer rozdiel oproti svetským ozdobám. A tu ten rozdiel je. Teším sa na advent so Slovom Božím a aj na nové ozdôbky! Možno to osloví aj vás.

Želám vám všetkým radostný a požehnnaný adventsmileyso Slovom Božím!

 

Odkazy:

http://mojakomunita.sk/web/maminy/clanocky/-/blogs/adventny-kalendar-citaty?_33_redirect=%2Fweb%2Fmaminy%2Fclanocky#_33_messageScroll4963987

Možno osloví táto myšlienka aj niektorých z vás. Ide hlavne o rodiny, maminky a ockov, ktorí sa starajú o deti. Je vhodná aj pre katechétov  a na stretká. Možno nás myšlienka bude motivovať k práci so Slovom Božím aj mimo liturgie či v bežných dňoch. Myslím, že by nám to prinieslo mnoho požehnaniasmiley Nielen deti ale aj dospelí by isto pozerali na Slovo Božie inak, ak by mali sami také skúsenosti s jeho dosahom vo všednom živote. Zatiaľ sú texty v angličtine no isto sa to zmení. Aspoň výňatky z materiálov určite zverejním aj v slovenčine.

DODATOK:

Veľmi ma potešilo, že som našla na stránke DKÚ Spišskej diecézy článok o strome Jessehosmiley Tu je odkaz na stránku:

http://dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20121129091526

Sú na nej katechézy na stiahnutie! Nech nás Boh požehná v týchto aktivitách! Ďakujeme DKÚ Spiš!

kniha o advente ( v angličtine) od  Ann Voskamp, je dostupná na internete:http://www.aholyexperience.com/2012/11/free-christmas-family-devotional-jesse-tree-ornaments/

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Našla som návod na strom Jesseho - v slovenčine. Vysvetlenie aj materiály na konkrétne činnosti.
http://dkuspis.sk/index.php?page=1&cat=2&art=20121129091526
(Katechetický úrad Spišskej diecézy)
Odoslané 30.11.2012 16:23.
Odoslané 30.11.2012 17:10 ako reakcia na Eva Baranovičová.