Blogy

« Späť

Ideme do Rio de Janeiro!

Ideme do Rio de Janeiro!

Teším sa na Svetové stretnutie mládeže!

Teším  sa na stretnutie!

Nie, fyzicky nejdem preč! Aj keby som veľmi chcela... Keďže teraz na SDM ísť nemôžem, mám iné možnosti!

Máme dary médií, ktorými slúžia iní Bohu a nám všetkým,  dar vzácnych a usilovných  ľudí (obrovský dar!), ktorí robia službu mne a mnohým z nás, ich prácou pri prenose vysielaní SSM a tak nám umožnia stretnúť sa spolu s mladými tam, kde zatiaľ nemôžeme ísť.

Som spojená s mladými na celom svete! Nesiem Bohu malé obety za toto stretnutie a posielam im moje modlitby a vyprosujem od Boha požehnanie a dary, všetko to, čo by im mohlo byť nejak užitočné na ceste i v Rio de Janeiro.

+

http://www.rio13.sk/novinky/525-brazilske-rytmy-ozivia-piatkovy-program-na-r13

 

http://www.weltjugendtag.de/

Klobúk radosti a tričká viery a nádeje sprevádzajú mladých...

+

Božia náruč..., ako keby Boh volal: "Poďte ku mne..." a vieme, že Boh skutočne volá...všetkých, každého... IDEME!!!

Ideme!!!

Svetové stretnutie mládeže je dnes viac, než to, čo ukrýva názov.

Je to svetové stretnutie - nie len tých, ktorí sa vydávajú na cestu do Rio de Janeiro...

Je to stretnutie zástupov ľudí veriacich v Boha v rámci celého sveta,  je to veľké demo - obrovská prezentácia viery ľudí  v Boha...

Je to ovocie viery... je to dar Boha cez pápeža JPII., je to dar Cirkvi..., je to nádherný obraz putovania v radosti...., obrovské,... nádherné..., mocné svedectvo viery...,  neskutočné a úžasné..., Cirkev dnes :o)

Je pozvaním na púť pre všetkých, každý môže ísť..., podobne, ako nás Ježiš volá k tajomstvu Eucharistie...

Je nádherný dar ľudí Bohu... Ľudí, ktorí chcú ísť s Ním a žiť vieru, spievať a ďakovať..., ktorí ukazujú svetu svoju identitu spasených a vykúpených a prejavujú svoju radosť bez konca....

Je nádherný dar ľudí ľuďom..., je ukážkou živej lásky k blížnemu v jej radostnej forme, ktorá má na sebe punc lásky a odriekania, pre iných, aby iní mali radosť a nádej, aby vedeli ísť a aby sa radovali z cesty k Pánovi a aby ich radosť bola úplná...

+

R13 je dar veľkej hodnoty

 

Je dar spoločenstva ľudí...

Je dar spoločenstva ľudí a Boha...

Je dar spoločenstva Cirkvi na svetovej úrovni...

+

JE DAR nádhery a oslavy života - daru od Boha - mladosť je symbolom nádeje a života :o)

Je dar apoštolátu na svetovej úrovni..., účastní sú aj mnohí neveriaci, zástupy neveriacich sú účastní pozvania..., Boh dáva svetu poznať svoju slávu a moc... moc spoločenstva ľudí...

Je dar zviditeľnenia Cirkvi sveta - putujúca mládež + sprevádzajúci ľudia - každý, kto akýmkoľvek spôsobom priloží ruku k dielu pre toto stretnutie + hostiteľ Brazília - a každý, kto akýmkoľvek spôsobom účastný tohoto podujatia + nebeskí putujúci - Boh a zástupy svätých..., ktorí sprevádzajú podujatie svojou účasťou (sv. omše a adorácie...) a tak

   - - - - spájaja sa svet Boha na výsostiach so svetom pozemským... Wow!!! Nuž to je sila!!!

+

Chválim Boha za jeho lásku a za dar spoločenstva ľudí! Amen! Aleluja!

Želám mladým všetko všetko dobro a radosť v celej plnosti!

Želám nám všetkým, aby sme spoznali, aký dar je to pre nás - pre každého jedného z nás, pre mňa osobne!

Želám mladým i nám všetkým, aby sme sa odvážili žiť lásku a život viery na svetovej úrovni! Aby sme nehľadeli na národnosť, na pôvod, na hocičo, čo by mohlo narušiť lásku k bratovi a sestre!

Želám nám, aby sme prijali ponuku a prišli na stretnutie R13!!! Poďme!

Želám nám všetkým hojné ovocie z tohoto stretnutia!

Amen!

+

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Moji milíemoticon Rio 2013 je krásnou úlohou pre nás, ktorí nejdeme na stretnutie ale stretnutie mladých môžeme podporiť modlitbami a obetami. Každé podujatie potrebuje nielen finančnú ale aj modlitebnú oporu! Je to nádherná možnosť účasti na diele misií ľudu Božieho a na nasledovaní Ježiša mladými... Každý môže úžasne získať pre dielo aj z tohoto diela... Sme jedna veľká rodina! Otcovia, mamy, deti, mladí starší, každý z nás, každý, ktorý sa akokoľvek podieľa na duchovnom raste seba, rodiny, mladých, Cirkvi a tým aj našej Cirkevnej rodiny. Je veľmi potrebné, mať účasť aj tým spôsobom! všetko, čo sa deje v Cirkvi i u ľudu Bpžieho potrebuje modlitby a obety. Nie, nevyšli z módy - sú aktuálnejšie, než kedykoľvek v minulosti! Práve preto, že sa o nich pochybuje, strácajú účinnosť a svoju moc, ktorú im dáva Boh! nezahoďme vzácne dary modlitby a obety!
Odoslané 18.7.2013 13:05.