Blogy

« Späť

Keď plačú anjeli

Keď plačú anjeli

"Či nájde Syn človeka lásku, keď sa raz vráti na svoju zem?"

Sú ľudia, ktorí trpia hlad po spravodlivosti

Ľudia bez práce, starí, osamotení, ktorí nemajú nikoho, bez domova, bez rodiny, mladí narkomani, hráči, rozvedení, ktorí nemôžu zažiť radosť zo svojich detí, lebo im to zakázal zákon... ľudia, čo pracujú za žobrácku mzdu, ľudia, ktorí pri povodni stratili všetko, ľudia, na ktorých padla skala a zobrala im všetko, čo mali (to je celá obec v Rakúsku), ľudia, čo denne kladú svoje životy pri autonehodách, ľudia, čo zomierajú na alkoholizmus... ľudia, ktorých neošetria, lebo nemajú poistné karty, ľudia, ktorí zomrú pred dverami nemocnice (Rakúsko), ľudia depresívni (štatistiky ich počet nevedia vyčísliť, lebo sú to "nemerateľné veličiny"),  sú tehotné matky, choré na depresie, psychicky choré, ktoré keď porodia dieťa, odídu z pôrodnice do ústavu, sú matky, ktoré rodia za "ochrany exekúcie", a po pôrode odídu do nápravného zariadenia, sú matky, ktorým zoberú dieťa hned, ako sa narodí(Rakúsko!!!)..., lebo sú neplnoleté, drogovo závislé, bez rodiny, bez prostriedkov na to, aby sami vychovali svoje dieťa... Sú kňazi, ktorí nemajú veriacich, ich košiar je prázdny, bez ľudí, bez mladých... Sú kňazi, ktorí vyučujú tisíce mladých, ale žiadny z mladých nepočuje rehoľné, ani kňazské povolanie...

Sú ľudia čo všetko stratili, ktorí stratili seba, ktorí nemajú nikoho, kto by ich povzbudil - ani by to nechceli prijať, lebo sú ponorení do svojho utrpenia a už z neho nedokážu vyjsť...

Sú ľudia, ktorí živoria po láske..., ktorí zomierajú, lebo nikdy nezažili lásku.

Sú ľudia, ktorých nikto nenaučil, čo je  láska... ľudia, ktorí nikdy nepočuli o Bohu, ktorí nevedia, že tu je...

Sú ľudia, ktorí dobre vedia, že všetko patrí Bohu, ale majú hluché uši, nemé ústa, slepé oči a srdce z kameňa.

Sú medzi vami aj mŕtvi... a niektorí už zosnuli;

Sú to ľudia, ktorí hľadia iba na seba, ktorí nikdy nevideli brata, ktorý k nim vystiera ruky, ľudia, ktorí majú peniaze i práva, na lekára, na všetko. Majú vily, autá, majetky, no nemôžu "dať", lebo musia investovať, aby mali viac, na ešte krajšie vily a majetky. Veď kto nič nemá, je sám na vine... "čo ma po bratovi, nechcel "podnikať" - luhať, odierať iných, šľapať po každom, nechcel zradiť seba... Sú ľudia, ktorí si obliekajú iba značkové veci, ktorí majú luxusné autá a luxusné dovolenky, veď si na to zarobili vlastnými rukami...

Sú ľudia, ktorí zabíjajú - školáci - lebo im učiteľ ublížil, vystrieľali celú triedu (Amerika, Nemecko). Sú deti, čo vyvraždili svoju rodinu, lebo sa "cítili ukrivdené" (Rakúsko)... Sú ľudia, ktorí sa "nudia", a strieľajú z okna svojho bytu do ľudí(Amerika, Nemecko)... len tak... Ľudia, ktorí už ochoreli, a vystrieľajú iných ľudí v supermarkete(Amerika)... lebo už nevedia, ako ďalej.

Sú ľudia študovaní, ktorí nikomu nepomôžu ani s celou ich svetskou múdrosťou... lebo sa musia ďalej učiť a nemajú čas. Sú ľudia, ktorí majú majetky sveta - doslovne, lebo sú to majetky, ktoré patria iným...

Sú ľudia, ktorí nenávidia cigánov, čiernych, hrdzavých, červených, komunistov, kresťanov, študovaných, právnikov, politikov, deti, starých, biednych...

Sú štáty, ktoré uzákonia smrť nenarodených detí... štáty, ktoré "reformujú zdravotníctvo", až pokým z neho nič nezostane..., štáty, ktorých nezaujíma chudobný, chorý, opustený, bezdomovec, žobrák... štát sú ľudia, ako ja a ty. Štát, Cirkev sme MY.

Nemáme čas, nemáme peniaze, nemáme rozumnosť srdca... Stratili sme pokoru, lásku, milosrdenstvo, nevieme odpúšťať.

Pán oživuje aj dnes...

Plačú anjeli, plačú nad človekom.... plačú nad svetom...

Anjeli plačú nad matkami, ktoré nevedia milovať svoje deti, lebo milujú kariéru, alebo len prácu za mizernú mzdu, matky, ktoré nevidia, nepočujú, ako plače ich dieťa...

Plačú nad politikou štátov, ktoré majú tak preplnené programy, a stále "robia" nové a nové, kým ľudia zomierajú na uliciach...

Plačú nad úbohými ľuďmi, krajinami... kde zomiera láska.

Blahoslavení chudobní v duchu, ... blahoslavení plačúci, ... blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, ... Matúš 5, 1-10;

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať, prenasledovať a všetko zlé na vás hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi. Tak prenasledovali aj prorokov, ktorí boli pred vami... Matúš 5, 11-12;

Bláznovstvo kríža

Len sa pozrite na svoje povolanie, že tu niet veľa múdrych podľa tela ani veľa mocných, ani veľa urodzených; ale čo je svetu bláznivé, to si vyvolil Boh, aby zahanbil múdrych, a čo je svetu slabé, vyvolil si Boh, aby zahanbil silných;čo je svetu neurodzené, a čím pohŕda, to si vyvolil Boh, ba aj to, čoho niet, aby zmaril to, čo je, aby sa pred Bohom nikto nevystatoval. 1Korinťanom, 1, 26-29;

Lebo slovo kríža je bláznovstvom pre tých, ktorí idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. 1Korinťanom 1, 18;

"Múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem"

"A kdeže je múdry? Kde zákonník? A kde mudrák tohoto veku?"

Neobrátil Boh múdrosť tohoto sveta na bláznovstvo"

Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha... 1Korinťanom 1,19-21;

Lebo čo je bláznivé, je u Boha múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. 1Kor1, 25;

VERÍM

Verím v Boha Lásku, verím, že láska na zemi ešte nezomrela. Verím, že Boh uzdravuje DNES a že uzdraví lásku človeka. Verím, Pane!

Pane, neprosím za seba, prosím za lásku! Pane, uzdrav lásku človeka na Tvojej zemi, Neprosím o peniaze, tých je priveľa, prosím za lásku! Prosím za múdrosť ľudského srdca - Tvoju múdrosť, nie našu, ľudskú. Pane, uzdrav našu lásku, lebo zomiera!

ĎAKUJEM, PANE

Ďakujem, Pane, viem, že si už vypočul moje modlitby. Chvlim Ťa, Pane, za tvoj kríž, za tvoju Lásku, za Tvoju Matku, za Cirkev, za kňazov, za rehoľníkov a rehoľnice, ktorí žijú pre Teba a Tvojich maličkých.  Ďakujem Ti, viem, že si poslal mnohých ľudí, ktorí zapaľujú pochodne lásky v srdciach iných. Ďakujem Ti, Pane, lebo viem, že Toja Láska nezomrie, ale je a bude naveky!

PS: sú ľudia... Pán posiela ľudí

ktorí zachraňujú lásku, ktorí milujú Boha a blížneho, ktorí majú veľa detí, ktoré učia o Bohu.

Viem, že viera bez skutkov je mŕtva... láska bez skutkov nie je láska... tak idem, Pane, s Tebou zachraňovať Lásku.

Pán poslal DETI - 6,7,8, -násťročné, ktoré sa denne modlia na kolenách ruženec za celý svet (Japonsko - deti v Európe sa nechcú a nevedia modliť ruženec...)

Pán poslal rodiny, ktoré dávajú život - deťom, starým, a majú dosť aj pre suseda, blížnych, hoci nie sú bohatí na peniaze, sú bohatí na lásku a majú oči, ktoré vidia, uši, čo počujú, srdce z mäsa... ako má náš Pán.

Pán poslal na svet deti, ktoré milujú Boha, milujú rodičov, poslúchajú ich a vedia, čo je úcta, láska  k blížnemu, čo je dávanie, čo je skromnosť...

Pán poslal mladých(Nemecko, Rakúsko, Slovensko...Afrika, Japonsko), ktorí sa mu s radosťou dávajú do služby, ako kňazi, rehoľnice a rehoľníci, aby zachraňovali s pánom na svete jeho Lásku.

Pán poslal ľudí, ktorí nemajú veľa peňazí, ale majú lásku, ktorí sú bezdetní, chudobní, ale z ušetrených peňazí zaplatili štúdium za kňaza "cudziemu" chlapcovi,...

Áno, sú ľudia, ktorí sú biskupmi v Tvojej Cirkvi, nemajú majetky, majú kopu ovečiek, o ktoré sa starajú o svoje a hlásajú Tvoje Slovo, kde sú povolania do kňazstva, do reholí (Afrika).

Je kňaz, ktorý založil rádio, ktoré vysiela IBA Božie veci - kde sa modlí, spieva a vysiela iba o Tebe, iba pre Teba,Pane, a je o ľuďoch, ktorí sú Tvoji, a kde sa denne modlí za celý svet...(Nemecko). Ľudia, ktorí tam pracujú, žijú z milodarov iných ľudí, a oni sami sú ťažkí profesionáli Lásky.

Je človek, ktorý založil dom modlitby, kde sa modlia ľudia k BohuDEŇ a NOC sedem dní v týždni - BEZ PRESTANIA -  za celý svet (Nemecko, Amerika)...

Je miesto (Medjugorie) kde sa modlia zástupy ľudí, aby bol zachránený svet...

Sú miesta (meditatívne kláštory nemecko, Rakúsko, Slovensko), kde sa modlia rehoľnice deň a noc pred Eucharistickým Kristom... za celý Boží ľud...

Chválim Ťa, Pane!

Cválim Ťa, Pane, za Tvoju Lásku k človeku, k ľudstvu, k hriešnikom.

Chválim Ťa, Pane, za Tvoje dary a bohatstvá v Cirkvi - nie finančné, nie, za tie skutočné... za sv.Omšu, kde rozdávaš Tvoju Lásku, seba, za Eucharistiu, za sviatosť zmierenia, za kňazov, biskupov, za bratov, za sestry, za študovaných, za politikov, za právnikov, za chudobných a za hriešnikov. Veď Ty si prišiel pre nich Pane. Chválim Ťa za ľudí, ktorí sú poslami Tvojej Lásky. Verím, že v nás rozpáliš Tvoju Lásku!

Ďakujem za Tvoj kríž, ktorý nie je symbolom, ale nástrojom spásy...

Ďakujem za to, že máš stále dosť ľudí, aby nezomrela na zemi Tvoja Láska!

Ďakujem za maličkých, ktorí rozosmejú plačúcich anjelov! Za maličkých, pokorných, ktorí zachránia svet!

Korinťanom 13, 13;

LÁSKA  JE!!!

Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko vydrží.

Láska nikdy nezanikne.

Teraz ostáva viera, nádej a láska, tieto tri; no najväčšia z nich je L Á S K A

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Aj ja Verím,že všetko utrpenie Pán Boh použije pre dobro celého svetaemoticon
Odoslané 28.9.2012 15:19 ako reakcia na Mária Künzl.
Ukazujem 21 - 21 z 21 výsledkov.
z 2