Blogy

« Späť

Moc Baránkovej Lásky

Moc Baránkovej Lásky

Umučená, ukrižovaná Láska. Baránok najčistejší, Baránok bez viny. JEZIŠ

 

Veľký piatok 2013

 

Dary Boha

 

Bola mi darovaná nová úcta k Kristovmu utrpeniu.

Bol mi darovaný nový pohľad na hriech, príčinu utrpenia, nový pohľad na osobné utrpenie, na utrpenie vo svete.

Bol mi darovaný nový pohľad na hrob mojich malostí a biedy môjho srdca, na hroby ľudí, ktorých srdcia sú v hroboch  bez života, hoci sú na zemi fyzicky živí.

Bol mi daný dar vojsť do hrobu, kde dali môjho Pána, meditovať o ňom a zostať tu s Ním..., tri dni...

Bola mi darovaná nová láska z Kristovho kríža, ktorá zrodila novú lásku ku Kristovmu svätému krížu.

Položia som na Kristov kríž moje nedokonalosti, moje úbohosti, moje ja, priľnula som k môjmu Pánovi.

Bola mi darovaná nádej veľkopiatkovej noci, kedy Kristus spočíva v hrobe, zdá sa, že Boha už niet, lebo mu bol vzatý život...

Položila som do hrobu môj starý život.

+

Bola mi darovaná nová nádej Veľkonočného rána.

 

Biela sobota

Bolo mi darované nové ráno pri hrobe môjho Pána, nášho Pána.

Som tu, pri hrobe Pána s Máriou a s učeníkmi, som tu s ľuďmi, ktorí sú so mnou dnes.

V srdci sa skláňam pred mojím Bohom, ktorý mi dáva seba, ktorý mi dáva život, ktorý obnovuje ľudí a svet svojou láskou.

Ticho, je tu iba Láska Boha, ktorý je tu.