Blogy

« Späť

Nepriateľské názory

Nepriateľské názory

niekoľkých ľudí sa objavili na stránkach internetu priamo na na adresu osoby pápeža Františka I.

Nie sú to len názory, ale aj vážne obvinenia a osočovanie osoby pápeža Františka I. Boli (sú) na youtube a našla som ich bez hľadania aj inde v podobe textov, iné, v písomnej forme... Znepokojilo ma to, lebo tieto prejavy sú plné zloby a nepriateľstva voči jeho osobe a aj voči Cirkvi, ktorú reprezentuje a šíria toto nepriateľstvo medzi ľudí. Nehcela som tomu venovať pozornosť. Myslím však, že treba tomu venovať pozornosť, ak by sa azda také klepy šírili ďalej. Treba vedieť zaujať postoj. To som urobila.

Nebudem opisovať tie slaboduché námietky voči "správaniu sa" pápeža Františka pri podujatiach, sledované s veľkou pozornosťou nejakými osobami, s veľkou pravdepodobnosťou z kléru (isté hnutie kňazov, ktoré nebudem menovať) a na ten účel použitými médiami (nemajú totiž meno) žiaľ aj kresťanskými a svetskými (rôzne TV vysielače, možno boli iba použité inou osobou pre zhotovenie videa).Na videu sa striedajú obrázky, ktoré majú "svedčiť" proti pápežovi, konkrétna osoba-ortodoxný kňaz vystupuje osobne! aj s menom a vyslovuje veľmi vážnu konsekvenciu na adresu Františka a tých, ktorí ho nasledujú - kňazov, rehoľníkov a celý veriaci ľud! Dokonca vyzýva k odmietnutiu poslušnosti voči pápežovi na svojom videu...  Je to vážne verejné obvinenie, verejná dehonestácia pápežovej osoby, vážne verejne vyslovená komsekvencia (prekliatie! z úst brata! kňaza) voči osobe pápeža. Nehodnotím tieto, neklesnem na úroveň týchto jeho kritikov. Nemám na to právo. Chcela by som vyjadriť k tej veci môj názor.

Pápež František je hlavou Cirkvi, je nástupca Petra, je zástupca Krista na zemi a v Cirkvi, a koná v mene Pánovom. Jeho sudcom i kritikom je Boh, nie človek, nie brat z kléru. Ak niektorý biskup či kardinál alebo duchovný predstaviteľ inej cirkevnej obce či spoločenstva (Byzantské vyzanie) verejne vyhlási výzvu k neposlušnosti voči pápežovi, a adresuje ju verejne, celému veriacemu ľudu, pod hrozbou ... je to veľmi vážna vec a nie každý z nás je schopný s takým niečím zaobchádzať bez toho, aby sa nepomýlil v úsudku vlastnou mienkou, alebo aby sa azda nedal strhnúť nejakým nepriateľským prúdom iných osôb, dokonca kňazov, kardinálov a iných duchovných osôb. Ak je možné, vždy sa obracajme na iného kňaza, alebo duchovného vodcu, ku ktorému máme dôveru, a ktorý nám v takej záležitosti môže poradiť,  nezačínajme "sami špekulovať" o tom, či "je to pravda", alebo "či je na tom  niečo pravdy", lebo si môžeme veľmi uškodiť!

Druhá vec - Vždy! rozmýšľajme v Duchu svätom, modlime sa o poznanie pravdy, a nesúďme! Ak už niekto má nepokoj pre takú vec, nech sa modlí a nech vyčká, Boh mu ukáže smer.

V médiách sa potuluje kadečo. Kompiláty, vlastné tvorby rôznych osôb, ktoré môžu mať dobrý alebo zlý úmysel a môžu škodiť. Aj v médiách je boj... Médiá sú prostriedkom - slúžia človeku, ľuďom pre vyjadrenie dobra aj nenávisti a k škodeniu. Ak sa raz niečo také ako video, alebo aj písomné zdelenie nejakého vyjadrenia sa človeka, či skupiny ľudí dostane do obehu, narobí veľa škody... Nikdy nie je isté, či ho nevyslali osoby nepriateľsky naklonené osobe kňaza, pápeža alebo aj Cirkvi alebo vôbec nepriatelia katolíckej viery.

Treba pozorne počúvať, čo František hovorí. Ak nerozumieme, počúvajme znova. Nytrhávajme vety z kontextu jeho prejavu, a ne -"pridávajme" vlastné vysvetlenie tej veci (to urobili spomínané médiá) Inak vzniká klep-kačica - preklep-klebeta! Slová poprevracané a vytrhané z kontextu nie sú vyjadrením toho, čo hovoril František! Nie je interpretovaním toho, čo v skutočnosti povedal a ani to, ako to myslel. Je prenechané Františkovi, ako sa má a musí vyjadrovať v súčasnej spoločnosti obklopený ľudom aj klérrom, médiami, reportérmi a inými bratmi iných vyznaní, či už priaznivcami alebo aj takými, ktorí len striehnu, čo by našli... To poznáme z Evanjelia, keď sa farizeji chceli pýtať Ježiša na niečo, a už vopred mali "istý úmysel", ktorý bol namierený proti Nemu. Ježiš to vedel a tak im aj odpovedal. Pápež síce nevidí do srdca človeka, ako Ježiš, má však jeho Ducha a je pápež. František I. až veľmi dobre vie, kde sa nachádza. Vie, ako má hovoriť, ukázal svoju službu nie len  dnes,  sprevádza a vedie ľud aj klérus už nejaký čas. Osobne veľmi pochybujem o tom, že by sa z nepozornosti "pomýlil" a dal svojim kritikom dôvod pre to, aby o ňom vyhlasovali také nízke a nehorázne veci. Nuž to je môj pohľad na vec.

Včera aj dnes som meditovala nad jeho príhovorom a vyšli mi do očí slzy.... pre moje pochybnosti... ktoré sa samozrejme vkĺzli do mojej mysle po tom videu. Prosím ho v duchu o odpustenie. Františka aj Boha..., že tak ľahko naletím nepriateľom a nechám sa nimi zneistiť. Je nechutné, čo ľudia dokážu... Čítala som neskôr, že dotyčný duchovný svoje vyhlásenie odvolal..., že sa jednalo o nesprávne pochopenie, či vyjadrenie. Bolo by viac, než čestné a bolo by na mieste, aby sa ten kňaz v inom   v e r e j n o  m   videu ospravedlnil a verejne odvolal tú urážku voči osobe pápeža Františka, Cirkvi a veriacemu ľudu, ktorý vyzýval k neposlušnosti. Koľko škody napáchajú takéto zdieľania...

Pápež František sám varuje pred klebetením vo vlastných radoch i v spoločenstvách vôbec, lebo vie, čo so sebou prinášajú. Mohli sme o tom čítať na stránkach Vatikánu. o to ťažšie je, ak sa klebety a nehoráznosti týkajú samotného Vtikánu a osoby pápeža!

Modlím sa za Františka ešte viac a aj za Cirkev, za kňazov, biskupov, rehoľníkov a celý klérus...t.j. aj za jeho a našich nepriateľov. Nech im Boh odpustí a nech ich žehná, lebo oslepli a nevedia, čo robia.

Samozrejme by bolo veľmi potrebné vyjadrenie kňaza na tú tému verejného osočovania a priameho napádania osoby Františka I. v jeho úrade pápeža. v takýchto veciach by sme mali dostať pomoc od kňazov...

+

Zaujímavý článok zo stránky Vatikánu troška osvetľuje "problémy", ktoré majú s osobou pápeža františka isté spoločenské aj cirkevné kruhy...

Problém s pápežom?

Blog od Milana Glasera z rubriky Cirkev a svet, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=18907

Katolíci v EU a USA mají problém, totiž latinskoamerického papeže. A to nejenom katolíci takzvaně konzervativní, nemluvě o tradičních. Jde o problém víry, který je společný jim i těm takzvaně otevřeným, dnešním neboli pokrokářům, i když se tak ani jedni, ani druzí sami nenazývají. Papež, který ostatně výše zmíněné nálepky také nepoužívá, však narozdíl od jedněch i druhých přitahuje zástupy. Na rozpacích jsou elity. Petrův nástupce demaskuje taková myšlenková klišé a takové pomýlené snahy a citové deficity, jež nezřídka bývají zaměňovány za projevy víry. Odkrývání takovýchto nedostatků víry sice zraňuje lidskou domýšlivost, ale jedině tak může napomoci jejich překonání a tím růstu víry. Věřit v církev neznamená privatizovat ji pro sebe a své přátele, jak řekl papež ve středeční katechezi. Tento postřeh je zásadní pro pochopení roztržek, jimiž trpí církev zvláště v Evropě. Platí pro všechny dohromady: od iniciativ My sme Cirkev (Wir sind Kirche) až po tradicionalistické skupiny(Lefébristi a iní). Ani jedněm, ani druhým pochopitelně není milé, že se ocitli na stejné lodi.

Autor pokračuje:

"Papež František tak postupně a neotřele, nikoli apodiktickým soudy, nýbrž v rámci sebezpytování diagnostikuje neduhy, které se rozmohly mezi křesťany, a vyvádí ze slepých uliček na bohatou pastvu víry. Ten věřící, který se snaží kontrolovat, zda si pastýř všeobecné církve počíná korektně, však riskuje opravdu velmi mnoho. Pouhá znalost např. definice pelagianismu totiž ještě neochrání před uvíznutím v této slepé uličce. Věřit znamená nazírat Boha v tom, co se děje, ba i navzdory tomu, co se děje, a nenechat se nikdy zatáhnout do smýšlení, které oslabuje víru ve skálopevné spojení Boha, Stvořitele i Spasitele, s dějinami lidstva....

Koniec citácie z textu Milana glasera. Nuž nie je sa čomu čudovať, že vznikajú rôzne ohovárania a nepriateľské aktivity voči pápežovi Františkovi I.. Dôležitý je pohľad vo viere a dôležité je nenechať sa zmiasť podobnými neprajníckymi a zavádzajúcimi informáciami, šíriacimi nepravdy a  ktoré sú nabité zlobou ľudského srdca, nech by boli odkiaľkoľvek. Všetko skúmať vo viere, vo svetle pravdy Slova a vo vernosti Cirkvi a pápežovi Františkovi I.

Požehnanie, pokoj a dobro!

+

Nie je to po prvý krát a nie je ani posledný. Dnes sa len o  tom dozvieme rýchlejšie...Najrôznejšie kritiky a šírenie poloprávd a rôznych interpretácií podľa seba,  je známe v celých dejinách Cirkvi, nevyhol sa tomu ani emeritný pápež Benedikt XVI. Nevieme, netušíme, čo si vytrpel... Šírenie nepriateľských správ, obvinení a osočovania  neobišlo ani Jána Pavla II. O ňom ľudia šírili rôzne obvinenia a urážky. Tu sme mlčali zasa  my... Nechcem to ani spomenúť, aj v mojich kruhoch priateľov sú tiež mnohí ľudia "nahnevaní" na pápeža a na Cirkev... Je im jedno, Benedikt XVI. alebo František I. nemali by sme zabúdať, že aj benedikt XVI. a dnes františek riešia problémy, ktoré boli roky neriešené (pokoncilové a už novodobé,  ku ktorým pribudli tie súčasné) Tie to všetky tíško alebo aj hlasno v radoch samotných kňazov a biskupov "existovali" kdesi v úzadí, keďže mnohé z nich boli závažné, nebolo ľahké ich riešiť... Teraz nastal čas, kedy sa musia riešiť, aby sa mohlo ísť dopredu. Je to podobné, ako v živote osoby. Ak neodstránime z cesty to, čo nás ťahá späť, nepohnemme sa dopredu. Podobne je to v politike, v spoločenskom svete a aj v Cirkvi. V Cirkvi máme nádej, lebo sa vzhľadom na úprimnú snahu života s Kristom môžeme dostať k pravde.Nuž zostáva len jedno - vernosť, vytrvať v problémoch a skúškach a modliť sa o obnovu Cirkvi, a ak sa dá, vydať svedectvo.

+

Prídu mnohí a budú o mne hovoriť... Neverte!

Vzoprite sa mocní vo viere!

+

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Aj keď si ma rozplakala, veľmi pekne ďakujem Duchu Svätému, že ti vnukol dať tieto myšlienky ako blog. Myslím si, že je to dôvod na zamyslenie pre väčšinu.
Odoslané 2.10.2013 10:18.
Musela som to napísať, lebo príde azda aj viac ...klebiet a podvrhov. Sama som sa musela vzchopiť, je to veľká bolesť a veľké zlo proti Bohu a jeho nástupcovi, nie je to prekvapenie...je toľko zla a nenávisti. Aj predchádzajúci pápeži boli v podobnej situácii, František je zasa o kus ďalej (nepríjemné zmeny v Cirkvi a aj tie iné, čo musia prísť-otázka zmierenia s inými veriacimi..., preto je to aj viac vidno. Ale mám nádej a radujem sa, lebo verím v dobro a vo víťazstvo dobraemoticon
Odoslané 2.10.2013 13:44.
Nemýlila som sa v mojom predpoklade... Dnes som si pozrela "twiter" Františka I. - pre rýchle povzbudenie jeho slova... číta ho veľa ľudí... neviem dobre anglicky, ale tie odpovede ma zamrazili... vyjadrujú veľké nepriateľstvo... nečítala som všetkých vyše 6000 retwitov (odpovedí) ale tie, čo sú ako prvé vyjadrujú veľké nepochopenie a neprijatie... až sarkazmus a zlobu... kto do teba kameňom - ty doňho chlebom emoticon Dúfam, že čítate a odpoviete, aby tam (nie len na Twiteri) mal aj tých, čo ho prijímajú v láskeemoticon
Odoslané 5.10.2013 13:54.
je to veľmi zlé na twiteri...proti pápežovi sú toľkí...nenašla som ani jednu skutočne dobrú odpoveď... Kde sú zasa kresťania?
Odoslané 5.10.2013 14:42.
Nuž, začína mi byť jasné, prečo od dnešného rána tak veľmi trpím. Telesne- kĺby sú stuhnuté a nehybné, hlava mi treští- a aj duševne- bez akéhokoľvek vysvetlenia plačem tak, že sa až zvíjam. Ale to ja pre fyzické bolesti nikdy, vydržím ako kôń. A som senzibil- mnohí v také veci neveria, ale ja mám skúsenosť, ak niekto z mojich milých trpí, nesmierne trpím aj ja. Teraz mi je to jasné. Ďakujem, aspoň viem, za koho to môžem obetovať.
Odoslané 5.10.2013 15:54 ako reakcia na Mária Künzl.
Vo svojich teplých ulitách, ako obyčajne....
Odoslané 5.10.2013 15:57 ako reakcia na Mária Künzl.
Ja napr. nemám twiter. Ale môžeme (aspoň?) modlitbou podporiť pápeža.
Odoslané 5.10.2013 16:18 ako reakcia na Mária Künzl.
Vďaka Irmuška, skutočne to potrebuje...veľmi... aj ja sa pridávam ... je treba to vedieť, pre to, aby mal podporu aspoň od nás. Nechcem to zanedbať, ako u BenediktaXVI. lebo sme nevedeli... aké problémy má... na jeho twiteri boli ešte dobré odpovede... a predsa. až dnes sa dozvedám, čo prešiel...
Odoslané 5.10.2013 23:22 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
Určite, Evka. Aj tie "neviditeľné" sú VŽDY účinné, a tie sú dôležité, veľmi potrebné. Aj Ježiš mu pomáha...ako aj Benediktovi XVI. inak by to ani nešlo, svet je veľmi ... nepriateľský... a pápež je viditeľná osoba...
Odoslané 5.10.2013 23:25 ako reakcia na Eva Baranovičová.
Viete prosim poslat link na video ktore spominate?

Na videu sa striedajú obrázky, ktoré majú "svedčiť" proti pápežovi, konkrétna osoba-ortodoxný kňaz vystupuje osobne! aj s menom a vyslovuje veľmi vážnu konsekvenciu na adresu Františka a tých, ktorí ho nasledujú - kňazov, rehoľníkov a celý veriaci ľud! Dokonca vyzýva k odmietnutiu poslušnosti voči pápežovi na svojom videu...

Dakujem.
Odoslané 6.10.2013 0:33.
Viete prosim poslat link na to video?

Na videu sa striedajú obrázky, ktoré majú "svedčiť" proti pápežovi, konkrétna osoba-ortodoxný kňaz vystupuje osobne! aj s menom a vyslovuje veľmi vážnu konsekvenciu na adresu Františka a tých, ktorí ho nasledujú - kňazov, rehoľníkov a celý veriaci ľud! Dokonca vyzýva k odmietnutiu poslušnosti voči pápežovi na svojom videu...

Dakujem.
Odoslané 6.10.2013 0:34.
O.K. Je to otrasné a nebezpečné. Bolo by treba vyjadrenie kňaza... mnoho ľudí ho nenávidí... nevieme, či je pravé... aj keby bolo, nie je skutočne dobré, aby ho človek pozeral, nevieme ani odkiaľ je... tu: http://www.youtube.com/watch?v=lgYk8N3gF8E

neviem, či tam ešte je, stiahni, potom vymažem, nechcem to tu šíriť.
Odoslané 6.10.2013 1:42 ako reakcia na Tomas Kuzar.
Videla som aj o JP II. a o Benediktovi XVI. - ľudia šíria nenávisť proti nim... Ve´d to nie je nič nové, ale tie videá sú brutálne, môžu podlomiť nielen nohy... ani moji známi (veriaci) už neveria... Cirkvi...
Odoslané 6.10.2013 1:45 ako reakcia na Mária Künzl.
Dakujem, pozrel som si video. Video bolo priradene pouzivatelom Babylon7in7Assisi, jeho ostatne videa je mozne vidiet tu:
http://www.youtube.com/user/Babylon7in7Assisi/videos

V ostatnych videach su ludia blizki byzantskému katolíckemu patriarchátu a vačšinou ide o kňazov exkomunikovaných z katolíckej cirkvi. Túto informáciu by bolo dobré doplniť aj do Vášho blogu. Šíria to ľudia, ktorí sú sústredení okolo akoby "ultra-katolickej" sekty.

V podstate ide o podobnú situáciu ako pri Juvenílnej justícii (http://mojakomunita.sk/web/tomas.kuzar/profile/-/blogs/stop-juvenilnej-justicii­-odkial-vietor-fuka).
Odoslané 6.10.2013 12:01 ako reakcia na Mária Künzl.
Odoslané 6.10.2013 15:07 ako reakcia na Tomas Kuzar.