Blogy

« Späť

Robiť ako Ježiš

Robiť ako Ježiš

Počuli sme z Evanjelií mnohé Ježišove podobenstvá. Neviem prečo, nedarí sa nám, robiť tak, ako nám to ukázal On svojim životom.

Stretám v živote mnohých ľudí, pracujem s nimi, žijem s nimi. Je to môj tím kolegýň,  naši zverenci - mamičky, novorodenci a ich rodiny. je tu aj moja rodina a moji blízki. Veľké množstvo ľudí... Kolegyne tímu sú dlhší čas tie isté, zverenci sa časom menia. Prichádzajú a odchádzajú, prichádzajú vždy noví. Práca je náročná, ľudia tiež. Každému nevyhovieme. A často nevyhovujeme my im.

Ježiš nám hovorí mnohé príklady, názorné, zo života s ľuďmi, s rodinou, aj s "tímom" apoštolov. On si  svoj tím vybral sám, my nie celkom, ale aj. Tým, že prijímame prácu prijali sme aj tím. Podobne v rodine, kde nás Boh umiestnil. Rodičia prijali nás a my ich. Neprijímame iba dobré v tých ľuďoch, ale aj to slabé, lebo aj v nás je slabé. Nemal by to vôbec byť problém. Ale problém tu je. Nedokážeme prijať človeka takého, aký je, so všetkým, čím je. Pozriem si bližšie podobenstvá, ako to robil Ježiš.

Ježiš bol na svete dokonalým človekom, naším vzorom vo všetkom. Preto prišiel, aby nám to odovzdal, aby nám ukázal, ako žiť s ľuďmi. Nebol zaujatý voči nikomu, dobre robil každému, stretal hriešnikov, chorých, opustených, znevýhodnených ich postavením alebo zamestaním, stretal nepriateľov, úradníkov, mocnárov.... Bol vždy plný lásky, trpezlivosti, hovoril pravdu, nezaliečal sa nikomu, povedal im však aj to, čo nie je správne vhodným spôsobom, všímal si ľudí, miloval ich, dal im potravu pre dušu i pre telo, modlil sa, kázal a uzdravoval. Hovoril o Božom kráľovstve, a aj o tom, ako budovať chrám duše, aby v nej mohol žiť a pôsobiť Boh, ako žiť vzťahy.  Pracoval, znášal ťažobu všedných dní, namáhal sa pre ľudí, trpel ich nepochopenie a odmietanie. O všetkom nám zanechal Slovo.

Často mám problémy v tíme kolegýň. Mnohé situácie sa nedarí prežiť tak, aby nevznikali trenice a nedorozumenia. Ježiš mal vo svojom tíme tiež problémy a nie málo. Apoštoli boli sprvu nadšení, postupne tiež prišli do všedného života a zasa mnohému nerozumeli, nevedeli, ako to Ježiš myslí, ako uviesť do života to, čo im hovoril. Postupom času im to prichádzalo, začali viac a viac myslieť ako On. Ježiš bol s nimi určitý čas. S nami je oveľa dlhšie vo svojom Slove.

Priznám sa, vôbec sa ho nepýtam a ani mi na um nezíde, hľadať paralelu, v niektorom z jeho podobenstiev! Aká škoda! Viem, že na každú situáciu môjho života v Písme jedno je! Prečo by inak zanechal v Slove práve tieto podobenstvá?!

+

Musím to zmeniť. Budem uvažovať o jeho podobenstvách tým smerom, smerom k ľuďom, s ktorými žijem, s ktorými pracujem aj pre ktorých pracujem. Viem, že Ježiš mi určite pomôže nájsť, ako konať v jeho  Duchu v mojich denných vzťahoch.

Moji, naši zverenci sú ako tí, čo chodili za Ježišom a počúvali ho. Túžili po jeho slove, po jeho podobenstvách a On vyberal také krásne jednoduché z ich života, ktoré boli blízke každému. S rybármi hovoril rečou rybárov, s roľníkmi rečou roľníka, hovoril o pôde a o semienkach, o stromoch a o zvieratách. nemohlo sa stať, že nerozumeli. vedeli, čo hovorí.

S apoštolmi hovoril inak. Ich učil milovať, odpúšťať, učil ich službe iným a podľa toho volil aj prostriedky a reč. Boli mu blízki, chodili s ním, poznali jeho spôsoby a reč. Ježiš poznal ich spôsoby a charaktery, každého jedného. Vedel o nich všetko, vedel aj to, že nie sú dokonalí.  On staval na tom, čo v nich bolo dobré, tak mohlo to dobré rásť. Bol ich učiteľom a majstrom. Oni ho ochotne nasledovali, počúvali a konali, čo im hovoril.

 

Keď  hovorím s ľuďmi, musím používať "ich reč", zaujímať sa o ich veci, záležitosti a problémy, o to, čo ich trápi alebo teší. Musím tam hľadať to dobré a na tom  budovať. Tak prídem na to, ako môžeme spolu nájsť spôsob a riešenie. Nie som v pozícii  "nad nimi", nie som ich kazateľ, nemám poúčať. Môžem ich však v mnohom podporiť. Musím sa naučiť zdravému prístupu a odstupu. Tie musia byť v rovnováhe. Potom sa nestane, že sa  na niektorého z nich nazlostím alebo niekoho radšej nepočúvam, aby som neublížila slovo či názorom. Tu je ten odstup. Tak zostane vo mne pokoj a predídem nedorozumeniam. Pokoj je aj pokojný tón reči (s tým mávam problém:o) V tom pokoji srdca si isto spomeniem na niektoré vhodné Ježišove podobenstvo... Samozrejme nebude chýbať modlitba...

Teším sa na Ježišove podobenstvá v mojom  živote, s ľuďmi, ktorých stretám, s ktorými žijem a s ktorými pracujem:o) Nabudúce napíšem, ktoré z podobenstiev to boli... z tímu alebo od zverencov:o)

+

 

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
[...] Čítala som ešte raz blog o rodovej rovnosti, čítala som príspevky médií, ktoré zaplavujú sieť internetu, lebo ich je toľko, a potom som čítala vlastný blog o tom, že máme Robiť ako Ježiš, na:... [...] Čítať viac
Odoslané 17.8.2013 0:36.