Blogy

« Späť

Spoveď

Spoveď

úžasná, dokonalá, svätá.

Nie z mojej strany. Nie. Z tej JEHO. Kňaz, cistercián, mladučký kňaz ma požehnal pred spoveďou, predniesol (on) modlitby k Duchu svätému a ja som hovorila tie moje "hriechy". Počúval, tíško skromne, pokojne s láskou Boha. Potom, prerušil, prehovoril pár slov a povzbudil. Pokračovala som. Tíško načúval. Skončila som. Ľutovala som. On sa modlil...hlboko, pokorne, s celou pozornosťou k nášmu BOHU. Posvätil a požehnal náš rozhovor a mňa svojou láskou a oddanosťou Bohu. Povzbudil, dal mi modlitbu ako pokánie, s láskou otca, a rozhrešil od všetkých hriechov. Sloboda, čistota, úľava, nádej, nový začiatok a dary Boha. Otvorené nebo. A nová, čistá túžba po Bohu. Nová, krásna, čistá. Boh mi dáva všetko, aby som si vzala. Je to na mne. Aby som prjala jeho lásku a dary, ktoré má pre mňa pripravené v každý čas. Chcem tie krásne dary, Pane môj. Chcem TEBA! Amen.

+

Ďakujem za dar spovede. Ďakujem za kňazov. Ďakujem za pátra Damiána. Ďakujem za Cirkev, kde Kristus postavil apoštola Petra, aby zväzoval a rozväzoval na zemi v Jeho mene! Ďakujem za dar obnovy a lásky. Ďakujem!

Zázrak obnovenia sa v láske k Bohu,vždy, v každý čas.

 Ďakujem, Ježiš môj! Amen.+

+

Požehnanie a udelenie odpustenia pôsobí ešte dávno po tom, čo človek opustí spovedelnicu, aj chrám.

Je zaštepením nového života v duši človeka, ktorý sa obracia s úprimnosťou k svojmu Bohu... Boh ho uskutočňuje v duši človeka s celou svojou mocou, prichádza na pomoc tomu, čo je v nás slabé a úbohé, aby nás dvíhal svojou mocou.

Chvála Kristovi! Chvála a vďaka Bohu v najsvätejšej Trojici!

+

 

Kláštor cisterciánov Heiligenkreuz vo Wienerwald (pri Viedni), Rakúsko

http://www.hochschule-heiligenkreuz.at/willkommen/

Vysoká škola teológie a filozofie Benedikt XVI. Heiligenkreuz (Svätého kríža) vo Wienerwald, Rakúsko (pri Viedni)

AD Honorem Dominum!!!!!!!!!!!!!!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Cistercián? Nerozpustil ich rehoľu ešte pápež Benedikt XVI. ? Čítal som o tom vyhlásenie, alebo si niečo zle pamätám. V každom prípade som netušil vôbec o tom, že rehoľa Cisterciánov pôsobí niekde tu na Slovensku.
Odoslané 24.8.2013 23:40.
emoticon Kdeže rozpustil, pomenoval svojim menom ich školuemoticon Pravda, na Slovensku nie sú. (ja som v Rakúskuemoticon ) Tu rastú, Božia vinicaemoticon Majú veľký kláštor, ich mnísi sú veľmi múdri Božou náukou, rozumie sa, posvätní teológovia (dostali cenu od Benedikta XVI. a ich vysoká škola má jeho meno!!!, spievajú chorály aj dnesemoticon Majú povolania... 22 kláštorov, najviac v Rakúsku, 1 v Česku - Morava, 1 v Poľsku, 1 v Maďarsku, na Slovensku 0, nevadí, ak niekto chce študovať teológiu, naučí sa aj rečemoticon
http://www.stift-heiligenkreuz.org/
Júúúj, viem, čo sem napíšememoticon Taký!!! kláštor a neznámy!
Odoslané 25.8.2013 11:01 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Skús sa vyspovedať v priemernom kostole na Slovensku a vytrezvieš.
Konečne som pochopila, čo nás delí. V Rakúsku a Bratiíslave grobianstva asi niet. A to som stará teta a nespovedám sa ako chuligán.Ani z cudzích hriechov.
Odoslané 25.8.2013 11:50.
Na Slovensku sa s Tebou n i j a k ý kňaz nepomodlí, lebo ho otravuješ a ak je starý, tak je nervák a ak je mladý, myslí na svoje iné aktivity a Ty mu kradneš čas. A on Ti to dá cítiť. Zdôrazňujem - priemerný, výnimky samozrejme sú, ale to treba trpezlivo hľadať.
Odoslané 25.8.2013 11:54.
Irmuš, poznám...preto mnohí stratili vieru v Cirkev. Prešla som tým tiež...len z milosti Božej som... bola uchránená... možno (určite! nebyť rádia Horeb...)by som už ani v Cirkvi nebola! Pre tie cirkevné dane... som chcela odísť... a kvôli slabým pastierom...Ale Boh ma od toho uchránil...svojou mocou, lebo On neopustí svoje deti ani keby nás opustili pastieri! A ani ja som neopustila pastierov...Tohoto pátra mám asi rok... To je tá OBNOVA o ktorej píšem blogy, že BOH KONÁ DNES a obnovuje všetko...kňazov, biskupov, celú nevestu Cirkev... Boh miluje Slovensko... a chráni ho... modlime sa za kňazov a za biskupov... Blažení, čo vytrvajú v boji a tak dosiahnu veniec víťazov!
Odoslané 25.8.2013 12:02 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
prosím, počúvaj Horeb...to ťa tak umocní, že ti ich bude ľúto, tých pastierov, ktorí nedokážu modliť sa... a budeš to robiť ty... Ja som s tým začala dávno... pri "zlých" kázňachemoticon som sa modlila za toho pastiera... pomohlo... Už mi boli kázne jedno... iba Slovo...a Boh v Eucharistii... a po dllllllllllhom čase prišli KÁZNE hodné Slova, o ktorom šíria zvesť!!!
Odoslané 25.8.2013 12:06 ako reakcia na Mária-Irma Danieliszová.
No, čo ja som tu už chcel kdečo popísať na kňazov a Cirkev. Ale upustil som od toho, pretože hnev nie je dobrý pán a ani horúca hlava. So spoveďou mám svoje skúsenosti a v spoločenstve Cirkevnom som skončil napokon aj na úplnom okraji. Som katolík, ale taký, čo je na okraji. Stále mám ešte uložený jeden blog v počítači, ktorý som rozhodnutý tu publikovať, a mnohým sa asi páčiť nebude. A modlitby sú pekná a dobrá vec, niekedy však treba vyhrnúť si rukávy a dať sa do činov, aby sa veci zmenili. Máme revolučného pápeža teraz, takého, ktorého by možno aj mnohí, napriek svojej nenávisti ku Katolíckej Cirkvi mohli označiť za kresťana. Pretože pre mnohých ľudí sa pojem katolík nerovná pojmu kresťan. A podľa mňa by sa to rovnať malo.
Odoslané 25.8.2013 12:08 ako reakcia na Mária Künzl.
mnohí bez počtu bojujú na kolenách... pred Pánom, aby nás obnovil, jeho nevestu Cirkev... nás všetkých... už to robí... iniciatívu v POČÚVANÍ máme my...hľadala som si svätých...kňazov, a ak som nenašla "na zemi" pomohli mi tí, čo sú už...v nebi... to bol môj boj... a Boh ma naučil, čo je ODPUSTENIE BRATOVI...aj kňazovi, ak treba... a On, Boh uzdravil hnevy, spory, aj slabosti...moje aj ich... žehnám, modlím sa, nebijem ani myšlienkou, aby ma nemusel udrieť Pán pre pohoršenie môjho brata...tak bojuje kresťan, to ma tiež naučil Pán... a jeho Maminka Mária!!!! Boh ťa chráni a opatruje ako zreničku svojho oka...miluje ťa a miluje svojich kňazov, aj tých, ktorí sú slabí...práve tí potrebujú našu pomoc... veď Pán nalomenú trstinu nedolomí ale podoprie a ošetrí, neurobí tak pre svojich pomazaných synov?...nećh ťa žehná a chráni Pán od nelásky a hnevu... nech ťa chráni Pán od každého neodpustenia... myslím, že pre to je toľko slabých, že ani my nedokážeme skutočne odpustiť...všetkým...všetko...
Odoslané 25.8.2013 12:25 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Pýtaj si vždy svetlo od Ducha svätého, kým niečo spublikuješ... On ťa ochráni, aby si sa nemusel červenať, ak sa ti potom otvoria oči... a uvidíš, čo si chcel posielať... nás učili ako deti - moja maminka- že na kňaza nesiahneš ani keby ťa on...bil, či zabil samozrejme v duch. zmysle... a robím tak podnes... a od zlých "ľudí" som utiekla... a Boh bol so mnou... Ak si na kraji - hlavne že si tuemoticon Modlím sa...!!!!!!!!!!!
Odoslané 25.8.2013 12:32 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Nie, ten blog nie je o kňazoch. Je o nás všetkých, o kresťanoch, ako spoločenstve, o Cirkvi, teda aj o mne. Veď keď tu bude, tak tu bude. Z kánonického práva čo viem, tak za zbitie kňaza hrozí aj exkomunikácia z Cirkvi. To len tak na okraj som chcel. Ale ako osobitne, tak aj ako spoločenstvo a Cirkev, musíme nazerať na seba kriticky, aby sme dokázali vidieť chyby, ktoré treba napraviť. Keď sa nešťastne porežem, a budem robiť, akoby že to nič, to tam nie je, a ranu si neošetrím, a bolo by to poriadne porezanie, alebo seknutie, tak si môžem hovoriť, že to nič, to tam nie je, ale časom vykrvácam a zomriem. Alebo si poviem, čo aj bude kričať doslova a vysielať do mozgu bolesť, nie tuto som zranený, tuto krvácam, a obviažem si ranu, zájdem na pohotovosť, kde ma zošijú a budem žiť.
Odoslané 25.8.2013 12:57 ako reakcia na Mária Künzl.
Posvätná chvíľa, kedy Pán odpúšťa hriechy...svätosť okamihu...zázrak nad všetky zázraky...ako si aj Ty krásne napísala, Maruška:
Chvála Kristovi! Chvála a vďaka Bohu v najsvätejšej Trojici!
Odoslané 25.8.2013 14:32.
To bol skutočne zázrak...také niečo som ešte nezažila...
Odoslané 25.8.2013 14:38 ako reakcia na Eva Vráblová.
mala som na mysli duchovne - bitie - to bolí dakedy/vždy! viac ako fyzický trest... a duchovné "zabitie", nie fyzické! je azda len pre nezáujem alebo ignorovanie... verím však v "poľahčujúcu okolnosť" Božiu, on vidí srdce...
Odoslané 25.8.2013 14:44 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Nerozumiem termínu "duchovné zabitie", vieš mi to viac vysvetliť, ako to myslíš?
Odoslané 25.8.2013 15:25 ako reakcia na Mária Künzl.
ak niekoho nechám ísť...kam chce, nech si robí, čo chce, ak má problém, neporadím a nechám ho ísť hoci k sekte, je mi ukradnutý...neexistuje...ten je potom vybavený... je ako mŕtvy...nik mu nevysvetlil, a nik mu neukázal, že Boh je... dnes majú mnohí mladí takú "výbavu" do života... dokonca od rodičov...
Odoslané 25.8.2013 19:15 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Odoslané 25.8.2013 19:23 ako reakcia na Mária Künzl.