Blogy

« Späť

Svätosť kňazkej služby

Svätosť kňazkej služby

Máme svätých kňazov. Máme mimoriadnych kňazov, ktorí trpeli pre spásu Cirkvi v minulosti i tých, ktorí trpia a bojujú v súčasnosti.. Páter Pio bol jedným z mnohých. Teraz sa za Cirkev prihovára vo večnosti.

Verím v spoločenstvo svätých...

Páter Pio

Celý jeho život bol poznačený utrpením a nadprirodzenými zásahmi. 20. septembra 1918 páter Pio, kľačiac pred svojím veľkým krížom, dostal stigmy – rany ukrižovaného Ježiša Krista. Tým sa stal prvým stigmatizovaným kňazom v histórii Cirkvi. Lekár, ktorý skúmal tieto rany, mohol len konštatovať, že rany nemajú prirodzený pôvod. Nejaký čas pred smrťou r. 1968 stigmy zmizli a nezostala po nich žiadna jazva. Koža bola úplne obnovená. Mnohí, ktorí sa s ním stretli, hovorili, že krv, vytekajúca zo stigiem, mala vôňu kvetov. Okrem tejto nadprirodzenej skutočnosti mal Páter Pio dar bilokácie a vedel aj čítať v ľudských srdciach. Prichádzalo za ním toľko ľudí, že často spovedával 10-12 hodín denne. Správne odhadol, čo penitenti potrebovali a vždy našiel to správne slovo, aby priviedol ľudí bližšie k Bohu.

Zomrel 23. septembra 1968 ako 81-ročný.

Prevzaté z kresťanských správ

Svätí kňazi... zaznávaní, skúmaní, aj odmietaní aj zosmiešňovaní. Nikdy neopustili svoju Cirkev. Stáli pevne v pokore vo viere v Boha a v láske k Cirkvi i k ľuďom.

Páter Pio bojoval o spásu duše svojich ovečiek. Viedol ich svojim životom a kňazským pôsobením k Bohu. mal mimoriadne dary od Pána, mal aj mimoriadny kríž, ktorý niesol pokorne až po smrť. Ako jeho Pán.  Páter Pio bol kapucínsky rehoľný brat. My sme vo svete, ako laici, v rehoľných spoločenstvách, alebo v kňazkom povolaní. Nemusíme mať mimoriadne utrpenia. Stačia nám tie "obyčajné". Bohu stačia tiež. Od nás žiada vernosť v malom. Vernosť vo viere, vernosť Kristovi a jeho sv. krížu, vernosť, lásku a oporu Cirkvi. Brať s láskou každodenný kríž a nasledovať Krista v jeho učení. Tam, kde sme.

Páter Pio sa dal úplne Bohu, a Cirkvi. Boh cez neho objasnil svetu hodnotu svätej omše, sviatosti pokánia a hodnotu ľudskej duše. Páter Pio chránil svoje ovečky ako zrenicu oka, aby sa mu ani jedna nestratila. A ľudia otvárali svoje srdcia pre Krista. Slávil svätú omšu ako Kristovu a našu obetu. Chvále tebe, kriste! Vďaka, Páter Pio!

Nebojme sa aj dnes, v súčasnom dianí, obracať sa v prosbách na našich svätých, ktorí s nami bojujú pre Cirkev vo večnosti. Sú zástupom svätých Božích, ktorí patria k Cirkvi a pomáhajú jej aj dnes.

Páter Pio, vyprosuj milosti pre Cirkev Kristovu! Vyprosuj milosti pre tvojich bratov kňazov aj pre nás všetkých! Amen!

Svätá omša - Kristova a naša živá obeta Lásky na spásu Cirkvi dnes až na veky! Amen!

+

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Mária, Páter Pio mi je veľmi blízky. Minulý týždeň boli k nám dovezené jeho relikvie pri ktorých sme sa modlili ruženec.
Relikvie budú uložené v našej novej nemocničnej kaplnke, ktorá už od dnes slúži svojmu účelu.
Páter Pio oroduj za nás!
Odoslané 24.9.2012 9:30.
Oľga kde presne,v Považskej?Radi by sme tam išliemoticon
Odoslané 24.9.2012 14:13 ako reakcia na Oľga Cárachová.
Svätý Páter Pio, vypros nám mnoho svätých kňazov. Amen.
Odoslané 24.9.2012 21:00.
Ďakujem za hodnotný článok. Rád by som navštívil aj ja tú kaplnku kde sú jeho relikvie. Nájdem ???
Odoslané 24.9.2012 21:45.
Nicolka v Považskej Bystrici v nemocnici je nová zrekonštruovaná kaplnka, ktorá je zasvätená Pátrovi Piovi, je to v starej časti na 1. poschodí a zdá sa mi, že bude otvorená počas celého dňa, ešte ti to zistím, aj kedy bude bývať omša.
Odoslané 25.9.2012 5:42 ako reakcia na Nicole Kavuláková.
Určite to nájdete, ale ešte to presne upresním.
Odoslané 25.9.2012 5:43 ako reakcia na Jozef HORVÁTH.
Prosím o modlitbu, keď pôjdete k P.Piovi v Považskej B.:0)
Odoslané 25.9.2012 7:34.
Nicolka, kaplnka je v nemocnici, už som to napísala kde a omše sú:
utorok - piatok: 15.30
nedeľa: 10.00
Relikvie sú v kaplnke natrvalo.
Odoslané 25.9.2012 10:43 ako reakcia na Nicole Kavuláková.
Oľga,akú si mi urobila radosťemoticonĎakujem,keď pojdeme za všetkých sa pomodlímeemoticon
Odoslané 25.9.2012 16:11 ako reakcia na Oľga Cárachová.
Vopred ďakujem! Som žiaľ od vás ďalej, preto sa tam zatiaľ nestretneme:0) Možno sa aj tam dakedy vyberiem.
Odoslané 25.9.2012 19:19 ako reakcia na Nicole Kavuláková.
Ďakujem za informácie . Je to aj od nás dosť ďaleko, ale ešte stále bližšie, ako ísť do Talianska. Pri najbližšej príležitosti sa v kaplnke zastavím. Páter Pio napriek tomu, že v roku 1968 zomrel, neopustil svoje duchovné deti a aj v súčasnosti
nám veľmi pomáha. Nesmierne sa teším, že máme jeho relikvie natrvalo uložené v PB.
Odoslané 25.9.2012 21:11.
Ešte v Smolníckej Hute je Relikvia Pátra Pia,boli sme tam,okres Gelnicaemoticon
Odoslané 25.9.2012 22:28 ako reakcia na Jozef HORVÁTH.
No neviem, keďže som z Fiľakova smer Lučenec, Gelnica je hádam ešte ďalej ako Považská. Ale zato ďakujem za info.
Odoslané 25.9.2012 22:34.