Blogy

« Späť

Výzva pre všetkých

Výzva pre všetkých

ktorej témou je

 záchrana základných ľudských hodnôt ako sú úcta k človeku, k žene a k mužovi, k dieťaťu, úcta k životu od jeho počatia až po dôstojnú starobu a prirodzenú smrť, rodina muža a ženy ako základ spoločnosti, ktorá nemôže byť nikdy nahrádzaná inými zväzkami..., ukončiť vykorisťovanie a znásilňovanie zeme, ktorú nám Boh daroval, aby sme ju zveľaďovali a žili z jej plodov...

To je iba zopár bodov, ktoré dnes vyslovil nemecký Biskup v rámci slávností "Kilianswoche" - týždeň trvajúce slávnosti k úcte sv. Kiliána, ktorej súčasťou sú sväté omše, prednášky a stretnutie sa pred Eucharistickým Kristom v modlitbách.

Je úlohou nás všetkých, osobne sa angažovať...angažovať sa v spoločenských a kresťanských spoločenstvách za ochranu ba už za záchranu základných kresťanských a spoločenských hodnôt - je to ochrana pred devastáciou hodnôt materializmom, ktorý ako sa zdá, získava vládu nad všetkým.

neboli od neho uchránení ani  kresťania... Ruku na srdce: potrebujeme skutočne toto všetko? NIE. Potrebujeme ŽIVOT - potrebujeme PRAVDU, ktorá dáva slobodu, potrebujeme Boha a jeho Lásku..., pokoj, dobro, z ktorého NIKOHO nevyňal... Mal lásku pre všetkých, mal pre nás plnosť všetkého. Nie iba obrazne! Skutočne. Potrebujeme jeden druhého, lebo tak sme boli stvorení...ako muž a žena, ako spoločenstvo ľudí, ktorého Stvoriteľom a Otcom je Boh. Potom budeme mať plnosť, lebo jeden nenechá iného...

+

Páčil sa mi ten príspevok, nemám zatial meno ani zdroj, počula som v správach a tá téma je nanajvýš aktuálna.

Mali by sme sa zamyslieť.

Okolo nás sa dejú mnohé nespravodlivosti a neprávosť, ľahostajnosť a zábavky sa stali trendom aj v kresťanských spoločenstvách, a zdá sa, že sa nám vôbec nechce, angažovať sa vôbec o niečo... Nám je dobre, a ostatní... To nemám z vlastnej mysle..., sú to slová Biskupov, v nemecku, v Ázii, v Južnej Amerike, ktorí hľadajú príčiny umierania Cirkvi... Prosím, nepochopte tie slová ako výčitky. Je to pre zamyslenie. Je to moje zamylsenie, ktoré má vyvolať ďalšie zamyslenie, nič viac. Nesúdim nikoho, ani spoločnosť nie, lebo ja som mala precitnúť...a niečo urobiť. Nechať konať Jeho...lebo bez Neho nemôžeme nič, ani len pochopiť. Ale jeho Duch je tu. niesme sami.

Je ťažké, plávať proti prúdu... Vždy tak bolo, vždy to bolo ťažké. Na takú plavbu sa nevydávali zástupy, boli to vždy jednotlivci... Idem a volám aj vás. Poďme nájsť to perpetum mobile, ktoré nás pohne z miesta a my sa pohneme  smerom k životu, k pravde, k láske - k Bohu.

František išiel miesto na apoštolskú cestu na Lampedúzy...Išiel k vysťahovalcom, k utečencom, k bratom, aby ich povzbudil, aby ich požiadal o odpustenie a aby im vyjadril spoluúčasť na ich osude. Kde je tvoj brat? Kde je tvoja sestra? Jeho slová rezonujú v srdciach mnohých..., slová sa dotkli mnohých...kňazov, mnohých obyčajných ľudí... Podnietili mnohých k zamysleniu.

Čo robíme my?

Kde je naše pole, naša pomoc niekomu, kto by ju potreboval? Akú tému majú naše projekty?

Dúfam, nie verím, že to nie je iba zábava a odpútanie sa od reality, ktorá je dnes, sme uprostred nej, nezatvorme oči..., realita ktorá je začiatkom zajtrajška..., ak ju zanedbáme, nedá sa dohoniť len tak. Výzva sa týka každého z nás. Opustiť zónu komfortu a vyjsť..., ísť k tým, ktorí nemajú ani na dovolenku... Počula som hlášku, ako: "Sú sami na vine, ja som si na to zarobila..." Isto. Samozrejme. Nie je povinnosťou, dať ...zo svojho... dať niekomu... To je láska, nie povinnosť.

Teraz sú prázdniny, čas oddychu. nech vás počas neho žehná Pán!

Nie, nemusíme robiť "veľké veci", tie môže robiť iba Boh. V nás a cez nás. My konajme skôr  tie "normálne" nenormálne radi a ochotne:o) potom nás zavolá Boh sám a my začneme konať veci "nenormálne", úžasné...mocné... to bude už jeho dielo v nás.

Nezabudnime na bratov a sestry, nezabudnime na tých, ktorí sa vôbec nemajú dobre a ktorí nemajú ani peniaze na jedlo, nie ešte na iné... nezabudnime, že dnes je čas spásy a sú úlohy, ktoré neznesú odklad. Môžeme začať robiť plán..., ja som tiež začala. nemôžem inak.

Nezabúdajme sa nikdy na iných. Nezabudnime sa podeliť s tým, čoho sa nám milosťou Božou dostalo.

+

Boh dnes hýbe svietnikom ... ako hovorí Písmo v Apokalypse, hýbe horou - po záplavách sa zosúvajú časti pohoria v Salzburgu...v ohrození sú mnohí obyvatelia naďalej, hýbe vodami - záplavy v celom okolí Dunaja na internacionálnej úrovni , zosiela oheň z neba...požiare v Austrálii, USA... hýbe aj politikmi, pomaličky je počuť aj ľudí s postavením a spoločenskou funkciou, že sa im nezdá "normálne" to, čo vidia oklo seba...  Nemám na mysli Apokalypsu, ale neprítomnosť lásky, nezodpovednosť a nezáujem mnohých...

+

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Nezabudnime, že sme deti Božie a to nás zaväzuje, aby sme žili podľa Božieho Slova a podľa učenia Ježiša Krista.
Odoslané 11.7.2013 8:36.
Necítim sa "zaviazaná" - to slovo samo o sebe "zväzuje"... cítim sa povolaná - volaná k láske a k jej šíreniu... tak, ako to robil On... bez nútenia niekoho iného, len seba..., bez skresľovania Jeho Slova, chcem premýšľať o Jeho Slove, stále, znova, kým prehovorí, kým sa zmení na život... Jeho Slovo platí v prvom rade mne..., ku mne prichádza a chce mi dať život... bez hovorenia mojich prázdnych slov...lebo aj slovo je skutok...ak je prázdne, je nanič... chcem ako On, jednoducho a úplne... žiť Slovo
Odoslané 11.7.2013 23:50.