O NSM 

Stretnutia mladých v menších rozmeroch, v jednotlivých diecézach sa konajú každý rok pred Veľkou nocou, zväčša na Kvetnú nedeľu. Podnetom pre ne sú práve Svetové dni mládeže, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 na podnet svätého Jána Pavla II. V jeho tradícii pokračoval aj Benedikt XVI. a dnes pápež František. Z tejto myšlienky vznikli Národné stretnutia mládeže.

Národné stretnutie mládeže je predovšetkým púťou pre mladých ľudí z celého Slovenska (a zahraničia). Jeho cieľom je umožniť mladým ľuďom stretnutie s Kristom v mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou, okolo svojich pastierov ako aj roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta.

DOTERAJŠIE NÁRODNÉ STRETNUTIA MLÁDEŽE

2018 - Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove (od 31. júla do 2. augusta 2015)

Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove sa uskutoční od 26. do 29. júla 2018 v Prešove. Jeho oficiálna skratka je P18 (P ako Prešov, 18 - dvojčíslie roka konania v nadväznosti aj na Svetové dni mládeže 2019 v Paname).

Motto: "Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha" (Lk 1,30)
 

2015 - Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade (od 31. júla do 2. augusta 2015)

Dva roky po R13 sa uskutočnilo Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Predchádzalo Svetovým dňom mládeže 2016 v Krakove.

Motto: „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha." (Mt 5, 8)


2013 - Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku (od 26. do 28. júla 2013).

Historicky prvé Národné stretnutie mládeže na Slovensku sa uskutočnilo od 26. do 28. júla 2013 v Ružomberku. Malo skratku R13. Prebiehalo paralelne so Svetovými dňami mládeže 2013 v Rio de Janeiro.

Motto: Choďte a získavajte učeníkov zo všetkých národov (Porov. Mt 28, 19)

Komunikačný tím NSM

Zažili sme :)

Súhrn

Mons. Damian Muskus OFM

Hymna P15

P15 Promo

Logo P15

viac na našom kanáli