Radi by ste podporili prípravu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove? 

Ak by ste radi podporili prípravu a organizáciu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove, ozvite sa nám na adresu: mladez@kbs.sk