« Späť

Čistota - sloboda voľby

Čistota - sloboda voľby

Z pokladnice Čistého roka sme vybrali na svetlo sveta už deviaty poklad - katechézu Čistota - sloboda voľby.

"Čistota nám dáva slobodu rozhodnúť sa pre lásku. Vytvára schopnosť rozlišovať dobro od zla, ochrániť sa pred manipuláciou, ukazuje cestu k vnútornej zrelosti. My všetci sme dostali dar – žiť čisto pre Božie kráľovstvo, venovať sa Božím veciam po celý svoj život. Boh chce od nás čisté srdce. Otvorené pre neho. Lebo ak si pozveme do svojho vnútra a do vzťahu Boha, nie je priestor pre iné veci. Ale aj opak je pravdou: ak si srdce zahádžeme haraburdím sveta, vytláčame z priestoru duše Boha a náš vzťah k nemu začína byť stále slabším, až sa trhá ako futbalová sieť... "

To je len úryvok zo vzácnych materiálov ďalšej časti duchovnej prípravy na Národné stretnutie mládeže P15. Od utorka 26. mája sú všetky materiály dostupné na našej webovej stránke.

V ten istý deň predstavila TV LUX v relácii Doma je doma autorov tejto katechézy. Hosťami Paliho Danka boli Radoslav Lojan, ktorý napísal mladým ľuďom list o slobode voľby. Kňaz Janko Dubecký z Ružomberka (vášnivý horolezec :)) predstavil patróna Pier Giorgia Frassatiho a mladý vincentín Dominik Pavol spolu so speváckym zborom zo Združenia Mariánskej mládeže priblížili život Janka Havlíka.

Relácia je už aj v archíve televízie. 
     

Komunikačný tím P15