« Späť

Geocaching na P15?

Viete, čo je geocaching? Celosvetová hra. Geo znamená zem a cache skrýša. Sú to teda skrýše na zemi, kdekoľvek. Každá skrýša má na internete svoju stránku, kde je popis miesta a súradnice GPS, podľa ktorých ju potom hľadači hľadajú. A jednu z nich - tzv. príležitostnú "skrýšu" (stretávka - event cache) bude možné nájsť aj počas Národného stretnutia mládeže P15 v Poprade.

 

"Geocacher - hľadač potrebuje na nájdenie mať GPS prijímač a prístup na internet. Skrýšu väčšinou tvorí vodotesná nádoba, v ktorej je ceruzka, zápisník - logbook a rôzne iné predmety. Hľadač si pri nájdení môže čokoľvek zobrať, no zároveň niečo aj pridať, aby cache ostala naďalej aj pre ďalších hľadačov. Po nájdení je potrebné urobiť o tom záznam aj na internete a tým sa podeliť o zážitky s ostatnými," informuje oficiálny web. Sú rôzne druhy skrýš. Tradičná, etapový typ skrýše s mnohými variáciami, ale aj príležitostný event, ktorý je vlastne len zverejnením miesta a času stretávky geocacherov. Účelom je stretnúť priateľov, prípadne spoznať nových a podebatovať spoločne o geochachingu a veciach s ním súvisiach. Práve takúto vytvoril Dominik Boško.

"Už pred dvoma rokmi v Ružomberku počas podobnej akcie - R13 som len nechápavo pozeral na toľkých geopozitívne nakazených ako som ja, čo sa tu zišli a stretával som ich pri potulkách mestom. Aj to ma viedlo k usporiadaniu tohto eventu. Chcem sem pozvať všetkých geopriateľov, nielen domácich alebo účastníkov P15-ky. Stretneme sa 1. augusta 2015 o 15:30 hod. na uvedených súradniciach. Ide o jednoduchý event, počas ktorého pomeníme skúsenosti, aj príhody z oblasti geocachingu, a tiež vymeníme GC, TB aj SWG. Predpokladané ukončenie bude o 16:15 hod., v závislosti od počtu/príchodu účastníkov. Po ukončení sa už aj my, cezpoľní, rozbehneme po miestnych chuťovkách alebo iných krásach a zaujímavostiach tohto mesta," píše na webstránke Dominik, ktorý hovorí, že uzávierka pre počet SWG je 23. júla je do 20:00 h.

V slovenskom geocachingu je niekoľko tisíc hráčov a event je možnosť ukázať niečo nové alebo ich zoznámiť s niečím neznámym. "Z toho dôvodu si myslím, že podujatie, ktoré je tématicky zamerané na P15, ako je event Národné stretnutie Geokešerov P15 sedí s NSM P15 nielen tématicky, ale aj miestom podujatia. Vďaka tomuto sa o P15, o stretnutí mládeže môže dozvedieť aj laický "svet" mimo kresťanských kruhov a tak možno odbúrať predsudky voči podobným podujatiam," spomína jeden z geocacherov Štefan Moravčík. Dodáva, že geocaching môže spojiť ľudí a dáva nám pocítiť, že hru hrajú naozaj rôzni ľudia. "Je to spôsob ako sa zahrať a stretnúť s tzv. geokolegami a zároveň evanjelizovať a spropagovať Čistý rok ľuďom, ktorí doteraz možno o P15 ani nechýrovali," dodáva Štefan.

Odkaz na event.

Komunikačný tím P15
Snímky: Dominik Boško