« Späť

P15 získalo duchovný patronát

P15 získalo duchovný patronát

Národné stretnutie mládeže P15 má veľkú novinku. Získalo duchovný patronát. Zaviazali sa k nemu rehoľné sestry z rehoľe Najsvätejšieho Vykupiteľa (sestry redemptoristky), ktoré pôsobia v jedinom kontemplatívnom kláštore v Spišskej diecéze - v Kežmarku.

"Naša komunita sa zaväzuje na duchovný patronát P15. Do našich modlitieb (počas celého júla a dni trvania P15) sú zahrnutí všetci účastníci, organizátori a taktiež všetky rehoľné spoločenstvá, ktoré sa budú prezentovať na EXPO povolaní," píše v liste organizátorom P15 sr. Ľudmila, zodpovedná za pastoráciu pastoráciu povolaní. "Sme klauzúrnym kontemplatívnym spoločenstvom, preto sa na EXPO osobne nezúčastníme, o to viac chceme byť prítomné na ňom našou modlitbou a tiež otvorenosťou na prijatie všetkých, ktorí nás chcú navštíviť a spoznať celú komunitu," dodáva. 


Komunita slovenských redemptoristiek sa začala tvoriť v roku 1993, keď do poľského kláštora v Bielsku-Bialej vstúpili prvé slovenské dievčatá. Spolu s ich príchodom sa zrodila nádej na budúce vytvorenie rehoľného domu na Slovensku. Proces vznikania kežmarského kláštora je vpísaný do obdobia pontifikátu Jána Pavla II. Jubilejný rok 2000 bol počiatkom konkrétneho uskutočňovania celého diela. Mons. František Tondra, vtedajší spišský biskup, vtedy prijal sestry do Spišskej diecézy a bol zakúpený pozemok na Hradnom vrchu s výhľadom na Tatry. Ján Pavol II. počas svojej tretej apoštolskej návštevy Slovenska požehnal 13. septembra 2003 v Rožňave základný kameň kláštora. Slávnosť vloženia základného kameňa sa uskutočnila 7. novembra 2004 v prítomnosti slovenských a poľských redemptoristiek a redemptoristov, ako aj príbuzných a dobrodincov sestier.

Komunikačný tím P15