« Späť

Prebieha Týždeň modlitieb mladých za mladých

Vytvoriť duchovnú atmosféru, v ktorej mladí na Slovensku zmenia svoje zmýšlanie, je cieľom celoslovenského Týždňa modlitieb mladých za mladých, ktorý sa začína dnes a potrvá do 31. mája 2015. Stojí za ním Rada pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS), ktorá spolupracuje s Komisiami pre mládež Bratislavskej a Spišskej diecézy.

"Nosnou témou celého týždňa modlitieb mladých bude čisté srdce. Predovšetkým čisté srdce Boha Otca, ktoré nám je vzorom a chceme sa mu pripodobniť. Výzva byť mladým čistého srdca sa nám osobitne naskytá v tzv. “čistom roku” duchovnej prípravy na Národné stretnutie mladých P15 v Poprade. Cieľom kampane je podnietiť mladých k úvahe nad dôležitosťou  čistoty v každej oblasti našich životov a k zjednoteniu sa v spoločnej modlitbe na tento úmysel," avizujú organizátori týždňa, ktorý mladých povzbudzujú zapojiť sa do kampane. 

Môžu tak urobiť viacermi spôsobmi - osobnou či spoločnou modlitbou v spoločenstvách, farnostiach či rodinách, modlitbovým stretnutím (adorácia, spoločný ruženec, chvály,...), propagáciou myšlienky prostredníctvom sociálnych sietí, plagátov či oznámov v kostoloch, prípadne vlastnými nápadmi. Pre zviditeľnenie zjednotenia v modlitbe sú mladí zároveň pozvaní k tomu, aby zapísali tieto aktivity na špeciálnu stránku kampane www.t3m.sk, kde sú uvedené aj ďalšie informácie. Na stránke sú i propagačné materiály. 

Počas týždňa modlitieb mladých za mladých sa mladí ľudia z celého Slovenska budú modliť i za Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. "Uvažovať nad dôležitosťou čistoty sme však pozvaní i mimo tohto týždňa. Práve z toho dôvodu Vám ponúkame kvalitné metodické materiály spolu s ktorými je možné objavovať jednotlivé atribúty čistoty. Ide o 10 katechéz, obsahujúcich materiály na prácu s mladými, vhodné pre učiteľov náboženstva, či animátorov. Sú dielom veľkého tímu 30 nadšených kňazov, rehoľníkov aj laikov, ktorým pre túto prípravu už niekoľko mesiacov horí srdce," uvádza webstránka kampane. 

Komunikačný tím P15 / Komisia pre mládež Bratislavskej arcidiecézy