« Späť

Stredička, streda, riekni mi...

Ďalší deň za nami. I s vami. Správy zo stredy už na vás netrpezlivo čakajú. Naším hlavným stanom, celkovo mestom Poprad, sa dnes prehnala ďalšia stovka dobrovoľníkov.

Tento rozruch vytvorili naši animátori, ktorých sme sa nakoniec po troch dňoch dočkali. Celkom ich je 130. Venuje sa im salezián Pavol Degro. Bolo ich veru počuť. Najmä na svätej omši, na ktorej v plnej nádhere zazneli ich hlasy. Nielen dva, stovky. Prišla aj Marta, prišla aj Mária. „V každom z nás sú tie dve sestry," prihovoril sa nám v kázni otec Marek Roják. "Aj Mária, aj Marta. Sme skôr ako Marty, no mali by sme sa podobať Máriám. Nestarať sa len o svetské veci, ale predovšetkým kládli dôraz na tie duchovné," povzbudil mladých dobrovoľníkov do služby otec Marek. 


S animátormi i ďalšími pomocníkmi sme dnes vstúpili do druhej polovice prípravného týždňa. Už dva sme pod Tatrami. Zatiaľ ide všetko plynulo. Nechajme hovoriť našu hlavu Ondreja Chrvalu. "Od pondelka, kedy sme sa začali schádzať, sme zatiaľ nezaznamenali nijaký rušivý moment, ktorý by nás prekvapil. Je to dobre nastavený stroj a všetky kolieska do seba zapadajú. Trošku sa stále obávame nejakých neočakávaných vecí, ktoré vyskočia na takejto akcii, ale ešte sa nám nestalo nič veľké, čo by sme nedokázali zvládnuť," hodnotí prvé dni hlava P15. Finálne práce nás čakajú vo štvrtok a v piatok. Pozornosť zameráme na prípravu Arény Poprad, kde sa chystajú hlavné aktivity P15. Stavbári budú pokračovať v stavbe pódií, výtvarníci zabezpečia výzdobu, technici jej ďalšie vybavenie. Dôležité úlohy má naplánované i tím ubytovania. Začne chystať priestory v školách v meste. Do Popradu už pricestoval aj info tím, ktorý už začal spoznávať mesto a pripravovať strategické miesta, na ktorých bude poskytovať inštrukcie pre mladých pútnikov. Zdravotnícky tím už komunikuje s partnermi v meste. Aktívne sa do služby sa zapájajú aj ďalšie skupiny.

Fotogaléria 

Národné stretnutie mládeže P15 29.7.


Komunikačný tím P15