« Späť

Stretneme sa na P18 v Prešove

Stretneme sa na P18 v Prešove

Najbližšie Národné stretnutie mládeže sa uskutoční v lete 2018 v Prešove. Rozhodli o tom biskupi Slovenska. Podujatie bude mať svoju oficiálnu skratku P18. Obsahuje počiatočné písmeno krajiny Svetových dní mládeže v Paname, mesta, v ktorom bude a posledné dvojčíslie kalendárneho roka diania, a SDM v Paname. Niekoľko tisíc mladým ľuďom to dnes povedal kňaz Ondrej Chrvala, tajomník Rady pre mládež a univerzity Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Oznámil to počas úvodného koncertu tímu projektu Godzone v Aréne Poprad, kde sa konalo posledné celonárodné stretnutie mladých ľudí. Hlavné prípravy ďalšieho sa začnú v septembri 2017.


“Mladí ľudia majú radi objavovanie a putovanie. Oboje ich obohacuje. Preto ich pozývam putovať a obohatiť sa do Prešova, kde sa v roku 2018 stretneme na Národnom stretnutí mládeže P18. Tu začneme našu prípravu na Svetové dni mládeže v Paname, ktoré sa uskutočnia v roku 2019. Zídeme sa v meste, ktoré preberie štafetu po R13 v Ružomberku a P15 v Poprade. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove ponúka mladým zažiť univerzálnosť Cirkvi na Slovensku,” hovorí biskup Tomáš Galis, predseda Rady pre mládež a univerzity KBS. „Teším sa z rozhodnutia Konferencie biskupov Slovenska, ktorí pre Národné stretnutie mládeže P18 vybrali práve naše krásne, historické mesto Prešov,” privítala rozhodnutie biskupov primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová. “Mesto, ktoré je domovom niekoľkých tisícov mladých ľudí, ktorí tu študujú na dvoch univerzitách a na 57 stredných školách. Mesto Prešov je sídelným mestom troch biskupstiev, je mestom ekumenizmu a spolupráce. Prešov je aj miestom evanjelizácie, každoročne sa tu koná Evanjelizačný seminár Oheň (Fire) a pôsobí tu aj neformálna platforma Kresťania v Prešove,” povedala Turčanová. 


Zámer pripraviť celoslovenské podujatie mladých odsúhlasili v októbri biskupi Slovenska. Poverili Radu, aby sa venovala príprave podujatia. Tú v najbližších dňoch čaká vytvorenie tímu, ktorý zoznámi s myšlienkou akcie vedenie Prešova. S ním prediskutuje spoluprácu v najbližších týždňoch. Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove bude podobne, ako dve predošlé podujatia, späté so Svetovými dňami mládeže. Za ich myšlienkou stojí dnes už svätý Ján Pavol II., ktorý osobne zavítal do mesta v rámci svojej druhej apoštolskej návštevy Slovenska (prvej v samostatnej republike) - 2. júla 1995. Jeho návštevu pripomína Ulica Jána Pavla II. pri Mestskej hale, ale aj socha v nadživotnej veľkosti pri Konkatedrále sv. Mikuláša či pamätné tabule v Katedrále sv. Jána Krstiteľa a pri pomníku obetí Prešovských jatiek.


Národné stretnutie mládeže R13 v Ružomberku


Najbližšie Svetové dni mládeže (SDM) sa uskutočnia v roku 2019 v Paname. Slovenskí mladí sa na toto podujatie začnú oficiálne chystať v Prešove. Celý program bude pripravený tak, aby pripomínal SDM: špeciálne katechézy s biskupmi pre mladých, krížová cesta, duchovné, kultúrne a ďalšie spoločenské aktivity. Tieto programy majú nielen formačný charakter, ale aj túžbu, aby mladí zažili živú Cirkev. Ponúknu tiež silné svedectvá, kvalitné umelecká čísla a liturgiu. Podobné podujatie sa uskutoční po tretíkrát. Na príprave dvoch akcií predtým sa podieľal centrálny tím, okolo 40 vedúcich pracovných tímov a okolo 800 dobrovoľníkov z viacerých krajín. Na Liptov prišlo celkovo vyše 3 500 a pod Tatry viac ako 4 000 mladých ľudí z celého Slovenska i zahraničia. 


Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade 


Stretnutia mladých menších rozmerov sa každý rok konajú v jednotlivých diecézach, ktoré pred Veľkou nocou navštevujú stovky ľudí. Podnetom pre ne sú práve SDM. Tie sa prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Pápež, ktorého jeho nástupca Benedikt XVI., vyhlásil za blahoslaveného, sa usiloval o nadviazanie bližšieho dialógu Katolíckej cirkvi s mladými ľuďmi. V ich tradícii pokračuje aj súčasný pápež František, ktorý vyhlásil zakladateľa SDM - Jána Pavla II. za svätého. Naposledy sa stretol s mladými v poľskom Krakove, kde prišlo vyše 4 000 Slovákov. Na Národnom stretnutí mládeže P18 sa očakáva niekoľko tisíc mladých. Oficiálna organizačná i duchovná príprava sa začne v septembri 2017. Miesto a skratka bola zverejnená na začiatku tradičného Týždňa Cirkvi pre mládež. Komunikačný tím