« Späť

Uzavreli sme verejnú zbierku na podporu P15

Uzavreli sme verejnú zbierku na podporu P15

Tím Národného stretnutia mládeže P15, ktoré sa konalo v lete v Poprade, uzavrel verejnú zbierku na podporu tohto podujatia. Zo správy, ktorú v týchto dňoch odovzdal na Ministerstvo vnútra SR vyplýva, že celkovo vyzbieral takmer 40-tisíc eur.

Približne štvrtinu z tejto sumy tvoria dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky, dve tretiny získal za predaj magnetiek, odznakov a kartičiek s odznakmi v tvare srdca. Výťažok bude využitý na náklady spojené s prípravou P15. Ku koncu tohto mesiaca k celkovej sume pribudne ešte suma z prijatých darcovských SMS správ.

"Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Tak zástupcom jednotlivých diecéz, farností a mládežníckych organizácií, ktorí aktívne predávali propagačné predmety počas svojich podujatí a vo svojich centrách, ako aj vám všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka vám sme mohli pre mladých ľudí na Slovensku zorganizovať duchovne aj programovo hodnotné podujatie, ktoré bolo súčasťou prípravy na blížiace sa Svetové dni mládeže (SDM) 2016 v Krakove," píše sa v správe zbierky, ktorú zverejnila nezisková organizácia Kanet. Zbierku organizovala s Radou pre mládež a univerzity KBS, ktorá stála za P15.

Oficiálne sa zbierka začala začiatkom februára a skončila v polovici augusta. Predbežnú správu zbierky mala nezisková organizácia Kanet povinnosť predložiť Ministerstvu vnútra SR začiatkom tohto mesiaca. Mala názov P15 - pomáhame mladým. Aktívne sa do nej zapojilo niekoľko tisíc ľudí. Predávali originálne predmety a zbierali peniaze vo všetkých mládežníckych centrách a iných priestoroch. Ide o druhú podobnú verejnú zbierku. V roku 2013 sa uskutočnila verejná zbierka na podporu Národného stretnutia mládeže R13 v Ružomberku. Čistý výnos zbierky, ktorá trvala od 15. januára 2013 do 28. júla 2013, bol vo výške 7 853,85 eur. Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia sú SDM, ktoré sa po prvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet sv. Jána Pavla II. Pod Tatrami mladí symbolicky odštartovali prípravy na najbližšie SDM v Krakove. Rada KBS v najbližších dňoch spustí oficiálnu slovenskú registráciu na toto celosvetové podujatie.

Komunikačný tím P15