« Späť

V Divíne zaznelo "Chceš vidieť Boha?"

V Divíne zaznelo

Chceš vidieť Boha? Táto otázka zaznela na nedávnom dekanátnom stretnutí mladých v Kostole Všetkých svätých v Divíne. Desiatky mladých ľudí si vypočuli aj pozvanie na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade.

Mladých privítal dekan Adrián Olach. Poďakoval domácemu pánovi farárovi Jankovi Mihokovi za prijatie. Potom sa ujal slova Patrik Balázs, diecézny koordinátor mládeže. V prednáške hovoril o tom, ako sa môžeme stretnúť z Bohom, ako ho môžeme vidieť. Poukázal na Pannu Máriu ako na tú, ktorá bola úplné odovzdaná Bohu, ktorá mala čisté srdce a tak mohla spoznať Boha a plniť Božiu vôľu.

Nechýbali informácie o putovnej ikone Panny Márie,ktorú pre mládež diecézy požehnal a daroval biskup Vladimír Filo.Do prednášky sa zapojili i mladí.V programe bola i svätá omša, adorácia, chutný "guľáš"a križová cesta za mladých diecézy a záverečný program."Bol to krásny deň, plný bohatého programu,mladí sa cítili veľmi dobre a na otázku či sa ešte stretneme,bola jasná odpoveď "No, jasné!".Tešíme sa na stretnutie na P15... či v Krakove v roku 2016," povedal Patrik.

 

Komunikačný tím P15 / Patrik Balász