« Späť

V Starej Lesnej o P15

V Starej Lesnej o P15

Na Národné stretnutie mládeže P15 v Poprade sme v uplynulých dňoch osobne pozvali necelú stovku riaditeľov katolíckych škôl Slovenska. Urobili sme tak na ich valnom zhromaždení, na ktorom sa stretli v Starej Lesnej. V programe bola spoločná diskusia o vážnych témach i slávenie svätých omší (na snímke).

Tím P15 každému riaditeľovi počas prvého dňa ich rokovania adresoval špeciálnu pozvánku, v ktorom ho informoval o tom, čo počas leta chystá pod Tatrami. Zároveň pozval k podpore a propagácii P15 medzi študentmi. Riaditelia dostali i letáčiky k verejnej zbierke na podporu P15 a plagáty P15. So špeciálnym osobným pozvaním za nimi prišiel aj jeden z členov centrálneho tímu Marek Uličný. "Riaditeľom som povedal, že mladí dnes túžia po pravde a chcú ísť na hlbinu," spomína na stretnutie Marek Uličný. Spomína, že už pred dvomi rokmi sa na celoslovenskej úrovni spojili kňazi, rehole a spoločenstvá pracujúci s mládežou, aby ponúkli kvalitný program, kde mladí môžu zažiť Cirkev, spoločenstvo a formáciu. Niektorí z nich prišli na predchodcu P15 - R13 v Ružomberku, iní na Svetové dni mládeže v Brazílii.

 

"Hojnou účasťou a očakávaním nás presviedčajú, že tieto podujatia majú pre nich zmysel a posúvajú ich v zrelosti. Zároveň sa tu ponúka priestor na dobrovoľníctvo a službu. Je to podujatie, ktoré pod patronátom biskupov pripravujú mladí mladým a preto si ho vážia. Pozvite aj vašich mladých z vašich škôl na P15 a oni vám to vrátia tak, že prinesú späť novú kultúru medzi svojich rovesníkov," odkázal riaditeľom Marek.

 

So svojím svedectvom prispel aj Kamil Nemčík (na snímke dole), riaditeľ Gymnázia sv. Andreja v Ružomberku, kde bol počas predchodcu Národného stretnutia mládeže P15 stan pre centrálny tím a dobrovoľníkov. Aktívne sa do propagácie podujatia zapája aj teraz, keď myšlienku posúva nielen na na gymnáziu, ale aj doma vo svojej rodine.

 

Valné zhromaždenie Združenia katolíckych škôl Slovenska sa uskutočnilo v dňoch 28. - 30. apríla 2015 v Starej Lesnej. Venovalo sa napríklad problematika vízie a najbližších strategických cieľov pre školstvo na Slovensku a ďalšie témy. Zástupcovia katolíckych škôl budú hovoriť aj o celoštátnej stratégii ochrany a podpory ľudských práv a jej dopade na výchovu a vzdelávanie.

 

Komunikačný tím P15 / Renáta Ocílková, Marek Uličný