« Späť

Poznámky na tému "Učeníctvo" po prečítaní spisu: Evanjelium p. svätého Marka

Poznámky na tému

Je zaujímavé si prečítať evanjelium a sústrediť sa na jednú tému. V tomto prípade to bola téma: Učeníctvo. Aj takéto domáce úlohy môžete dostať na Godzone animátorskej škole :)

[CLANOK_NIE_JE_KOMPLET]

----

1,3
Hlas volajúceho na púšti: "Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!"

Nie len vtedajší židovský ľud, ale aj my "by sme mali" neustále vyrovnávať vlastné chodníky, najmä keď už si ich zapraceme niečim, čo nám bráni byť Ježišovými učeníkmi.

 

1,22
I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.
1,27
27 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: "Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho."

Ježišovo učenie malo moc, ako aj učenie apoštolov. Aké je to naše? Aké ma účinky?

 

1,33
A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

A celé dnešné mestá sa stretávajú v krčmách, či pri telke :) Je to pre nás kresťanov výzva. Klobúk dole však tým, čo aktívne a autenticky navštevujú cirkevné zhromaždenia.

 

1,38
On im odvetil: "Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel."

Na jednej strane je dobré patriť do cirkvi a do jedného spoločenstva. Mnoho mladých z nás sa angažuje práve v jednom spoločenstve. Podľa mňa je dôležité potiahnuť veci aj inde, nie len v jednom spoločenstve, kde mi je "dobre".

 

2,4
A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam kde bol, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý.

Vždy hľadať inovatívne spôsoby, ako priblížiť ľudí k Bohu. Toto si vyžaduje vysokú mieru prispôsobivosti, proaktivity, spolupráce, modlitby a inovatívneho myslenia.

 

2,14
Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: "Poď za mnou!" On vstal a išiel za ním.

Tu mi napadli dva významy (ak nie viacej):

  • Neotálať a ísť za ním, keď zavolá.
  • Ježišovo pozvanie má silu, zasiahne a vtiahne človeka. My častokrát aj niekoho oslovíme a pozveme na nejakú dobrú akciu, ale ľudia neprídu :)

 

2,17
Ježiš to začul a povedal im: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."

Učeník v prvom rade by nemal seba považovať za "zdravého" a ostatných začať hneď liečiť. Skôr naopak - sebareflexia.

 

3,14-15
Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať s mocou vyháňať zlých duchov:

Učeník skôr či neskôr by si mal urobiť učenícku prax - celoživotnú :) Aj keď je pravda, že v Európe sa s priamymi prejavmi zlého ducha nestretávame, môžeme minimálne - nepriamo - láskou a dobrým príkladom vyháňať zlé vlastnosti u ľudí, ktorých stretneme.

 

3,19
a Judáša Iškariotského, ktorý ho potom zradil.

Aj Judáša Ježiš vzal so sebou. Božie cesty sú nevyspytateľné. V učeníckej praxi stretneme všelijakých ľudí, ktorí sú tiež súčasťou Božieho plánu. A ktovie - nebudem práve ja ďalší Judáš?

 

3,35
Lebo kto plní Božiu vôľu, je môj brat i moja sestra i matka."

Získavame kvázi novú rodinu, zázemie a budujeme vzťahy v spoločenstvách.

 

4,14
Rozsievač seje slovo.

Aj my dnes rozsievame slová. Paradoxne, tie zlé sa zasievajú v ľuďoch rýchlo. Tie dobré - akoby sa postupne vytrácali. Aj to bolo známe pred 2000 rokmi, keď Ježiš hovoril o podobenstve o rozsievačovi. Netreba sa však nechať znechutiť, ale zasievať dobré slová a polievať ich.

 

4,19
ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku.

A opäť, neznechucujme sa, keď naše úsilie zdanlivo výjde nazmar.

 

4,30-32
A pokračoval: "K čomu prirovnáme Božie kráľovstvo alebo akým podobenstvom ho znázorníme? Je ako horčičné zrnko. Keď ho sejú do zeme, je najmenšie zo všetkých semien na zemi, ale keď sa zaseje, vzíde, prerastie všetky byliny a vyháňa veľké konáre, takže v jeho tôni môžu hniezdiť nebeské vtáky."

Odborníkmi na evanjelium a na získavanie učeníkov sa nestaneme ihneď. Niektoré veci potrebujú asi len čas a modlitbu.

 

5,19
On mu to nedovolil, ale mu povedal: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval."

K tomuto by sme sa mali občas, keď stratíme učenícku motiváciu, vrátiť. Každého z nás si Boh povolal originálnym spôsobom, čo môže byť povzbudením pre ostatných. Teda, zvestujme :)

 

Obrázok prevzatý z:
http://www.suscopts.org/staugustineaugusta/ourbelieve.html

Ďalej
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem veľmi pekne za zamyslenie sa nad Ježišovými slovami. Áno, tie majú vždy silu! Moja vďaka patrí aj za slovíčka rozjímania, veľmi ma oslovili...Vôľa je to, čo hýbe svetom...ak tú máme, polovička úspechu je už za nami...ak tú nemáme, môže nám Pán Ježiš hovoriť do sŕdc aj zlatými písmenami, nič to s nami nepohne! Koľkí ľudia nepočuli, lebo nechceli počuť a pochopiť Jeho volanie, Jeho slová plné Lásky!
Slobodnú vôľu nám vložil do sŕdc Boh Otec a Ježiš - Boh Syn sa pred ňou skláňa a rešpektuje ju. Nikoho nevolá násilím. Jeho zbraňou na otvorenie našich sŕdc nie sú kopije, bodáky...ale Jeho slová Lásky. Na nás a iba na nás záleží, či ich prijmeme a volíme si Ho za svojho Pána, Kráľa našich sŕdc, alebo budeme hluchí, ako starozákonní farizeji. Pán Boh nás toho uchráň!
Odoslané 6.7.2012 18:26.
Božie slovo je pravda, istota a svetlo pre život, o ktoré sa potrebujeme opierať v každom období.
Odoslané 7.7.2012 16:03.