« Späť

Daj svoj život do poriadku

   

 Žijeme v posledných časoch.

  Ži tak, aby Ti Boh v deň súdu nepovedal :

    "  N  E  O  B  S  T  A  L      S  I   "   

  Nedal si sa premeniť. Mňa si ignoroval.

 

 
   

Daj svoj život do poriadku

 

Si zaslúžiš  byť na veky vekov v raji,

si isto v Božích očiach čistý a svätý ?

Prijal si s láskou skúšky  - obstál si ?

Ak áno, máš nárok prebývať v nebi.

 

Do raja  by sa chceli radi dostať všetci,

aj  Božia Trojica s anjelmi sa na nich teší,

Boh však chce byť vo večnosti len so svätými,

ktorí prijali Božie slovo a  sú Mu verní.

 

Tí, ktorí činia Božiu vôľu a nie sú hriešni,

chvastaví, nevďační, urážliví, sebeckí,

milovníci rozkoší, domýšľaví, spurní,

nie s výzorom nábožnosti, ale s láskou v srdci.

 

Objav v sebe v pokojnom tichu Hospodina,

pozri  na chyby, na hriech svojho srdca,

pros o  milosť činiť úprimné pokánie,

Boh Ťa isto zachráni, Boh Ti  pomôže.

 

Každú starosť, ťažkosť, bolesť čo zažívaš,

prijmi s priazňou, ona Ti chce niečo povedať,

k dobru Ťa zmeniť, pokoriť , spamätať,

na Ježiša Ťa pretvoriť, Jemu sa podobať.

 

Je milosť byť usvedčený z hriešnosti,

modli sa, nech Ti Boh ukáže špatnosti,

kajaj sa a pros Ducha, nech Ťa očistí,

Kristovou krvou na Golgotskom kríži.

 

Keď  Spasiteľ Ježiš navráti sa, zoberie si nás,

kto nebude vytrhnutý,  mučenie bude mať,

preto, človiečik spamätaj sa, kým je ešte  čas,

znovuzroď sa, zmeň sa, začni v Bohu v láske rásť.

 

Cesta do nebies je  žalosťou, krížom dláždená,

avšak v Kráľovstve Božom je radosť preveľká,

tí, čo si dajú svoj hriešny život do poriadku,

tešia sa v Božom objatí na večnú Božiu slávu.  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

ˇ