Celý profil
Boh je láska , Modlitieb nikdy nie je dosť.

Miloslav patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Otília Ferenčíková
Mária-Irma Danieliszová
Mária Künzl
Stefan Patrik Kovac
Peter Kocúr
Monika Kamodiová