Celý profil
Boh je láska , Modlitieb nikdy nie je dosť.

Miloslav patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Stefan Patrik Kovac
Otília Ferenčíková
Peter Kocúr
Mária-Irma Danieliszová
Mária Künzl
Sergej Lastovič
februára 10
Miloslav Peniaštek napísal nový príspevok, blog Ovládaj sa, už sa nenič!.
0:23
Odoberať aktivity Miloslav Peniaštek. (Otvorí sa v novom okne)