Miloslav Peniaštek

Boh je láska , Modlitieb nikdy nie je dosť.
Záľuby:
povzbudzovať iných