Ovládaj sa, už sa nenič!

Ovládaj sa, už sa nenič!   Keď iného neprávom špiníš, ohováraš, hromadia sa v tebe chorobné zlosti a keď je to tvoj blízky, s ktorým žiješ, bývaš, začneš sa postupne triasť v jeho prítomnosti.   To tvoje pyšné ego, robí ťa byť pánom, iných kritizuješ, namýšľaš si, „vieš ty kto ja som“? Nikto ti nie je hoden, žiješ si lážom - plážom, nervy ti už povoľujú, stávaš sa čudákom.   Preto tá veľká rozvodovosť - to naše zlé žitie, keď  jazyk si nekrotíme, len zlobu šírime. Takých deti najviac trpia, až sa im nechce žiť, život majú zničený - čo si im to spôsobil, rodič?   Chýba im to poznanie, že sami sú si vinní, pre maličkosti, pletky, hádky si zlo navodili. Nuž chudáci moji, zadržte to vaše zneváženie! Kým vás temnosť celkom neovládne...   Spamätajte sa, kým je ešte čas, zvráťte to, vojdite do lásky krás. Náš život je krátky, tak si ho múdro užime, duchovne sa naroďme, večnú radosť zažime.   Odprosme toho druhého za svoje neprávosti, zmeňme si správanie k dobru, k poslušnosti. Skroťme si jazyk, už viac nereptajme, zlo odpusťme, Bohu sa odovzdajme.   Veď len tí, čo sú láskaví, pokorní, milí, prijmú požehnanie a kalich Božej slávy. Len tí, čo aj ťažký kríž života v pokoji nosia, hojnou Božou milosťou sa už na Zemi tešia.
Čítaj ďalej o Ovládaj sa, už sa nenič! »

Ú s m e v

    Keď sa bábätko po prvýkrát pousmeje, každej mamke čarom duša pookreje. A keď si neskôr smiechom aj vnútro naplní, každú ranu, každú bolesť, včas zahojí.   Keď aj v dospelosti sa bude smiať, celý svet sa s ním bude radovať. Vytvorí tak stálu reťaz milujúcej lásky, ...
Čítaj ďalej o Ú s m e v »

Zlý duch moslimov bude porazený

  Zlý duch moslimov bude porazený    Keď kresťania budú moslimom žehnať a lásku priať,  keď sa budú za nich modliť a pomoc  prejavovať,  bude v nich duch Zla - Antikrista,  porazený,  ktorý ich kruto v nevedomosti už po stáročia  drží.    Oni nemôžu za to, že sa narodili ako...
Čítaj ďalej o Zlý duch moslimov bude porazený »

Pane, zmiluj sa nad nami

    Pane, zmiluj sa nad nami, hovor k nám, vo svetle Pravdy zostať chceme, posilni nás, nech Duch Svätý pôsobí  v srdciach nám, nech je pochválený Ježiš Kristus Pán.   Pomôž nám, ochráň nás, daj Tvoje vnuknutie, nech činíme skutky milosrdenstva, chcenie Tvoje. Úprimne k Tebe voláme, pouč nás v...
Čítaj ďalej o Pane, zmiluj sa nad nami »

Už spamätaj sa človeče

  Už spamätaj sa človeče, posledný čas máš, kým ešte ryby plavú, stromy kvitnú, vzduch dýchaš. Nešetril si, nešanoval planétu Zem, modrú, krásnu, v hlbinách kozmu plávajúcu pre život náš vhodnú, vzácnu.   Už všetky signály Zeme zvonia, bijú na poplach, teplota na planete neustále stúpa, blíži sa krach. ...
Čítaj ďalej o Už spamätaj sa človeče »

Zachráň nás ó, Bože

    Exkluzívne, výnimočne, mimoriadne, k Tebe ó, Bože, v nádeji sa upierame. Ty vidíš do akej nenávratnosti sa svet rúti, nevinné obete kruto trpia, už život končí?   Svetom vládnu chamtiví miliardári, len si užiť, kradnúť, profitujú na utrpení ľudskom so snahou bohatnúť, neustále zbroja,...
Čítaj ďalej o Zachráň nás ó, Bože »

Víťazné prebudenie

„Kto zvíťazí, tomu umožním sedieť so mnou na mojom tróne.“ Zjavenie 3:21   Víťazné prebudenie   S nádejou, vo viere, v presiaknutej túžbe, stojíme v prítomnosti Tvojej ó, drahý Bože, oživ nás, prebuď nás späť k Tvojmu životu, uvolni v anjeloch, ich nadprirodzenú dobrotu.   By sa odstránili...
Čítaj ďalej o Víťazné prebudenie »

Satanista

A Boh pokoja čoskoro rozmliaždi satana pod vašimi nohami. Milosť nášho Pána Ježiša nech je s vami. List. Rim.16:20     Satanista   Nastupoval do električky istý chlap v daždi za mnou, nohy sa mu čapli, stavce vyšmykli, ako spadol. Od bolesti silno stonal, stratil v nohách vládu, vytiahol som ho,...
Čítaj ďalej o Satanista »

Zdvíham oči k Tebe Pane

    Keď už neviem čo mám robiť, keď už sa nemám na koho obrátiť, v hlbokej pokore, úcte, vo viere, zdvíham oči k Tebe Pane.   Keď k Tebe otvorím svoje srdce, keď k Tebe vystriem ruky svoje, Tvoja vzácna blízkosť je vždy pri mne, v Tvojej milosti je pre mňa riešenie.   ...
Čítaj ďalej o Zdvíham oči k Tebe Pane »

Otčenáš

    V ústraní  bez slov v tichej modlitbe, sa  k Tebe  Otče upíname, živou vierou v duchu a pravde, vnútornou láskou takto  prosíme:   Otče náš, buď pri nás, milostivo vládni našej mysli, milujeme Ťa, dôverujeme Ti, sme Tvoje Božie deti.   Ty v Kráľovstve nebeskom...
Čítaj ďalej o Otčenáš »

Božia milosť

Hospodin, Hospodin, silný Boh ľútostivý, milosrdný, dlho zhovievajúci, veľký čo do milosti a pravdy, stojím pred Tvojou tvárou, môj drahý Bože, v najtichšej pokore, bázni a v nemom úžase. Obdivujem nádheru Tvojho Božieho stvorenia, čarokrásnosť vesmíru i nekonečnosť milosrdenstva, božskú moc, čo nám k životu darovala všetko, božský život, vzácne zasľúbenie...
Čítaj ďalej o Božia milosť »

Vznešenosť

    Keď už mysli svojej zdravo, umne, velíš,  keď  už jej zlé myslenie viac nedovolíš,  tvoj duch s Božím Duchom svižne kráča,  zažívaš vznešenosť, vznášaš sa ako vtáča.     Človek - ako silná, inteligentná a milujúca bytosť,  nosí v sebe transformačnú...
Čítaj ďalej o Vznešenosť »

Milovaní v Kristu - Boží bojovníci

  Ach Pane, do hroznej skazy sa tento dnešný svet rúti, keď nevinné obete stále viac mrú a lezú k nám húfne kati. Vari už končí normálne, Tebou riadené bytie naše? Ak je ešte nádej, tak pomôž nám, zachráň nás  ó, Bože.   Sociálne nepokoje  z prejavu satanského ohňa rastú, dali ste mu šancu, preto...
Čítaj ďalej o Milovaní v Kristu - Boží bojovníci »

Kresťanská meditácia

Kresťanská meditácia   Na svojom lôžku o Tebe, ó, Bože dňom i nocou rozjímam, do duchovných schopností svoj rozum, vôľu, srdce zapájam. Môj ľudský duch sa snaží pochopiť Tvoj zámer so mnou, meditujem, veď je to účinnejší spôsob, ako modlitba slov.   Už ranní kresťania Božiu Pravdu v duchu rozjímali, ...
Čítaj ďalej o Kresťanská meditácia »

Posledný pozdrav

Posledný pozdrav (použité na kare)   Dohorel horiaci plameň tvojho žitia, zhasol, už žiadna iskra nie je v ňom, nám tvojím blízkym smútkom clivejú srdcia, pri rozlúčke s tebou,...
Čítaj ďalej o Posledný pozdrav »

Ľudovít Velislav Štúr

    Poníženie, ľahostajnosť, nevzdelanosť, poroba,  a práve v tom je naša bieda, ťažká to choroba   ale tej biede našej, že raz budú konce,   verilo Duchom Svätým vedené Štúrovo srdce.    Pred 200 rokmi v Uhrovci uzrel Ľudovít Štúr svetlo sveta,  stal sa...
Čítaj ďalej o Ľudovít Velislav Štúr »

Tajomstvo modlitby

  Keď do nášho života vstúpi strach a neistota, keď rany zasiahnu temné, skryté duše miesta, hľadajme útočisko v požehnaní,  v kráse, v milote,   no najmä v pocitovej - intuitívnej modlitbe.   Bolesť je učiteľom, ponaučením, kľúčom k zaceleniu rán, pripravuje nás zvládať každú ťažkosť, čo život...
Čítaj ďalej o Tajomstvo modlitby »

Šanca pre nás a pre svet

Ó, drahý Bože, prečo planie tvoj hnev, proti tvojmu stvorenstvu, prečo sú nevinní kresťania vraždení? To už je koniec nášmu žitiu? Odvráť svoj prudký hnev, upusť od zlého úmyslu proti svojmu ľudu, zatras nami, zastav skazu, zľutuj sa nad nami, daj nám novú šancu! Otče, potrebujeme Tvoj zásah, veď len Ty nás zachrániť dokážeš, Ty si zasľúbil, keď Ťa budeme hľadať, spravodlivosť...
Čítaj ďalej o Šanca pre nás a pre svet »

Majster Ján Hus

Kňazská úroveň kresťanskej cirkvi v stredoveku, sa v mnohom odklonila od prvokresťanského základu. Na obnovu jej duchovného poslania vstúpili reformátori: John Wycliffe, Ján Hus, Martin Luther aj iní vzkriesitelia.   Husovi, ako aj všetkým Bohu verným, šlo v cirkvi o nápravu, usilovali sa priamo odovzdať veriacim pomoc - Božiu záchranu. ...
Čítaj ďalej o Majster Ján Hus »

Oslavujme Hospodina

..........................................................................................................................
Čítaj ďalej o Oslavujme Hospodina »

Vierozvestci

  Preto čujte, Slovieni, dar tento je naozaj od Boha daný, čujteže Slovo, od Boha prišlé, slovo živiace ľudské mysle…   Na samom začiatku kultúry našej, v zrozumiteľnej reči ľudu slovianskeho, uviedli „Proglasom“ preložené Sv. písmo, solúnski bratia Sv. Cyril a Metod. ...
Čítaj ďalej o Vierozvestci »

Úspešné žitie

Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. List Rim 8:26
Čítaj ďalej o Úspešné žitie »

Hospodine, Otče náš

.
Čítaj ďalej o Hospodine, Otče náš »

Víťazne ži

.
Čítaj ďalej o Víťazne ži »

Víťazný boj bojujme

kto ma usi nech pocuje... ------------------------------------------------------------------ https://www.youtube.com/watch?v=LLtm-3jTJWE
Čítaj ďalej o Víťazný boj bojujme »
Ukazujem 1 - 25 z 90 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 4