« Späť

Zlý duch moslimov bude porazený

 
Zlý duch moslimov bude porazený 
 
Keď kresťania budú moslimom žehnať a lásku priať, 
keď sa budú za nich modliť a pomoc  prejavovať, 
bude v nich duch Zla - Antikrista,  porazený, 
ktorý ich kruto v nevedomosti už po stáročia  drží. 
 
Oni nemôžu za to, že sa narodili ako moslimovia, 
preto im pomôžme, nech svoje žitie k dobru zmenia. 
Veď aj oni sú ľudia,  stvorení k Božiemu obrazu, 
keby vedeli, kto je Ježiš, tiež by sa utiekali k Nemu. 
 
Dosiaľ neúprosné boje stále rastú, Džihád komanduje, 
zverská šaría velí, bitka jakživ neprestane. 
Kážu: "V mene kalifátu bojové šíky k vám pošleme, 
ak Alláh dá, imigrantmi sa Európy  úplne zmocníme".
 
Džihád je ústredným prvkom života moslimov,
je inšpirovaný vodcami, chamtivosťou a Koránom,
má na svedomí milióny  vrážd, zotročených a vysídlencov,
keď bude zničený i mierny moslim sa stane šťastlivcom. 
 
Islam a kresťanstvo nie sú dve rovnaké cesty k spáse.
"Boh je láska" -  tento dôležitý odkaz v Koráne nie je. 
My máme príkaz nezabiješ - oni rež, zabíjaj i kľaj. 
Nám Boh manželku jednu dal - Alláh im až štyri prial.
 
Keď sa kresťan moslima len rukou jeho tela dotkne, 
moslim sa cíti pošpinený, musí isť k duchovnej očiste. 
Nemoslimke môže moslim robiť zle ako chce, 
výčitky svedomia nemá, ba ani trest ho nestihne. 
 
Syn Boží - Ježiš - za  naše hriechy na kríži smrť podstúpil, 
podľa Koránu Kristus ukrižovaný k smrti nebol - len sväte žil. 
"Ježiš je Božie slovo", jasne sa v Koráne cituje, 
tak čo, milý moslim, táto pravda čo hovorí tebe? 
 
Prosme a verme, že Duch Boží sa extrémistov sveta ujme, 
potom každý stratený sen, vízie a dary Ducha prijme. 
A keď sa presvedčí, aké zázraky, uzdravenia i dnes Ježiš koná, 
jeho vnútro, myslenie, sa zmení k vôli pravého Boha. 
 
Keď stretneš moslima, svoje srdce  mu láskou otváraj, 
v duchu,  aj rukou, mu vierou vyslobodenie z pút žehnaj. 
Nebesá sa otvoria, požehnanie v mene Krista príde, 
kliatby moslimov sa zlomia, zaslepenosť navždy zmizne. 
 
Máme cirkev Kristovu a "pekelne brány ju nepremôžu".
Tak prečo nás migranti zabíjajú, oligarchovia  vyvolávajú vojnu?
Lebo sme vlažní, nevedení Duchom Svätým, nemáme  vzťah  k Bohu,
nespamätali sme sa, nekajáme sa,  opustili sme svoju Lásku Prvú.
 
Dve tretiny ľudstva i po dve tisíc rokoch  vieru v Krista  nepozná. 
Ó, Bože otvor nám oči, odpusť hriechy, nech vstúpi láska Tvoja. 
Vysloboď nás z moci temnôt, zviazanosti v mene krvi Kristovej, 
nech Antikrist je porazený. Zmiluj sa nad nami, drahý Otče. Amen