« Späť

Ú s m e v

 


 

Keď sa bábätko po prvýkrát pousmeje,

každej mamke čarom duša pookreje.

A keď si neskôr smiechom aj vnútro naplní,

každú ranu, každú bolesť, včas zahojí.


 

Keď aj v dospelosti sa bude smiať,

celý svet sa s ním bude radovať.

Vytvorí tak stálu reťaz milujúcej lásky,

by sa všetkým ľuďom zdal život krásny.


 

Úsmevom si môžeš život predĺžiť,

a svoj vzhľad duchovne skrášliť.

Depresia a škodiaca sila pominie,

radosť, zdravie a optimizmus, nastane.


 

Preto majme úsmev v očiach, v tvári,

aby sa aj hviezdy s nami hrali.

Spravodlivo, čestne žiť, sväte milovať,

povznesie to nás, Nebesá i našu krásnu vlasť.


 

Tešme jeden druhého svojím úsmevom,

prinášajme zmenu žitia do našich životov.

Nečakajme, až nás iní k tomu povedú,

začnime tak sami žehnať človek človeku.


 

A keď ti už život predkladá dôvod na plač,

ukáž mu, že máš tisíc a jeden dôvodov sa smiať.

Veď veľké veci ťažko dosiahneš chladnosťou,

len milým úsmevom - duchovnou zrelosťou.


 

Aby sme raz mohli povedať, oj krásny život sme žili,

úsmev rozdávali, mnohých milovali, požehnanie priali.

Keď život náš sa ku koncu bytia schýli,

nech ďakujem znie v tejto svätej chvíli.