« Späť

Musíš sa znovu narodiť

 

Ježiš povedal :  Amen, amen, hovorím ti:

"Ak sa niekto nenarodí znovu,

nemôže uzrieť  Božie kráľovstvo." / Ján 3,3/

 

Musíš sa znovu narodiť

 

I keď sa modlíš, postíš, sväte žiješ,

desiatky platíš, bohoslužby navštevuješ,

aj tak Kráľovstvo Božie neuvidíš,

pokým sa v duchu znovu nenarodíš.

 

Človek nie je pre vlastné skutky záchrany hodný,

lebo len Božou milosťou sme skrze vieru spasení,

bez postoja hlbokého pokánia a úprimnej viery,

nepôsobí moc Božia v našom  ľudskom srdci.

 

Tak mizivo málo kresťanov je znovuzrodených,

v Duchu Svätom a Pravde Božej obnovených.

K tomu je treba Božia schopnosť a naša ochota,

pridať k Slovu a Duchu pokánie a vieru srdca.

 

Teda pokľakni, dieťa Božie, a  konaj pokánie,

vyznávaj hriechy, stoň, kým k zmene nedôjde.

V bázni Boha pros, nech zmyje tvoje previnenia,

by tvoja duša zahorela istotou spasenia.

 

Už viac nebudeš musieť byť ovládané Satanom,

Syn Boží ťa vyslobodí, staneš sa slobodnou osobou.

Znovunarodenie z teba urobí stvorenie zrelšie,

staré veci pominú, hľa nastanú nové, krajšie.

 

I  keď každý krok k nebesiam má až-až náročnosti,

vykroč pevne do pokánia - už ži v poslušnosti.

Na vrchole budeš dýchať čistý vzduch večnosti,

ovocie Ducha zažívať, žiť v Otcovej blízkosti.

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
„ Tak mizivo málo kresťanov je znovuzrodených,v Duchu Svätom a Pravde Božej obnovených.“ Čo máme robiť, ako sa to naučiť, aby sme mali takú potrebu znovuzrodenia Ducha v našom živote?
Odoslané 22.5.2013 12:45.
Ja osobne, keď som si od rôznych problémov / zdravotných, vzťahových i mojej slabej viery a iných / pred 10 rokmi zúfal, pokľakol som a kľačal som v plači cez dve hodiny na kolenách. Volal som v bázni a vo viere k Bohu. Kajal som sa a oslobodzoval od zlých vecí, ktoré som do vtedy prijal. Vo všetkom v každej mojej oblasti som robil Ježiša Pánom a Kráľom, A vtedy som sa úplne duševne zmenil - uzdravil - oslobodil - znovuzrodil.
Pán ma požehnal množstvom darov o ktorých sa mi pred tým ani nesnívalo : písanie básni, uzdravovanie, počutie Božieho hlasu, optimálne riešenie problémov a množstvo iných darov. Vyzbrojil ma pokojom, láskou, radosťou. Od vtedy Mu s Jeho milosťou slúžim.
Odoslané 22.5.2013 16:20 ako reakcia na Zita Podhradská.
Ak som dobre pochopila, potrebujeme len chcieť a modliť sa za to. Vďaka.
Odoslané 22.5.2013 17:33 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Ja verím, že ma doplnia skúsenejší - odborníci. Ale len to chcieť a modliť sa za to, to k znovuzrodeniu nijako nestačí.
Všímnite si ako som to riešil ja i ako som to citoval v básni :
pokľakni, konaj pokánie, vyznávaj hriechy,
stoň, kým k zmene nedôjde , v bázni, v pokore Boha pros.....
Tam je dôležitá úplná odovzdannosť Bohu - a Ním spôsobená naša vnútorná premena - zmena myslenia.
U mňa to trvalo cez 2 hodiny, u niekoho to bude trvať možno hodinu a u iného možno nebude na to stačiť ani celá noc.
Odoslané 22.5.2013 21:49 ako reakcia na Zita Podhradská.
Ťažko nám to niekto odborne vysvetlí, odpoveď som našla tiež v básni:

Kto a kedy

Hľadania úzkosť večitá.
A porušený príjem.

...

M. Rúfus
Odoslané 23.5.2013 7:52 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Včera večer som bol na stretnutí " Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina". Bola tam opäť vzácna Božia prítomnosť. Počas chvál spevák Braňo Letko a prednášajúci Janko Buc klačali na kolenách a my sme mohutným spevom, tlieskaním, tancom, viatím zástav a srdcom ich povzbudzovali a takto sme dávali chválu a úctu Božej Trojici.
Pred rokmi som sa pýtal Mária Tomašíka jako je to možné, že je tu taká vzácna Božia prítomnosť. On mi povedal, že keď ide kázať tak vopred sa 3 hodiny na kolenách modlí a celú cestu z Budmeríc do Bratislavy sa modlí v jazykoch.
Všetci títo traja spomenutí majú bohaté skúsennosti so znovuzrodením.
Odoslané 23.5.2013 8:38 ako reakcia na Zita Podhradská.
Bola tam opäť vzácna Božia prítomnosť, pekne ste to napísal. Čo myslíte, môžeme to vnímať aj tak, že tam bola veľká sila Ducha?
Odoslané 23.5.2013 9:23 ako reakcia na Miloslav Peniaštek.
Ja by som povedal Božiu prítomnosť vytvára sila Ducha v naších srdciach - keď srdce máme plné očakávania, plné viery, plné lásky plné svätosti a pod.
Odoslané 23.5.2013 9:46 ako reakcia na Zita Podhradská.
Znovuzrodením je označovaný život s Pánom, vo svetle Ducha, v kráse prítomného Boha, jeho mocou. Je to dar, ktorý udeľuje každému, kto opravdivo celým srdcom túži po jeho blízkosti. Túžba v nás priťahuje jeho milosť a On nám hneď podáva ďalšie milosti...je to nádherná, úžasná skúsenosť Boha v živote človeka, Boh, ktorý mení srdce človeka...obnovuje ho každým vzdychnutím, v ktorom ho hľadáme... On sa nám dáva spoznať a On nás tiehne k sebe, kým porozumieme, a dokážeme dať sa jemu úplne. To je moje obrátenie, hľadanie jeho tváre, stále znova...a On mi dáva poznať, ako v mojom konkrétnom, osobnom vzťahu k Nemu...môžem prijať jeho Lásku-Jeho samého. Odvraciam sa od lži, idem k Pravde, vždy, keď sa podknem, ľutujem odovzdám Jemu a On ma dvíha k sebe, toľkokrát, až kým nebudem mať dosť síl zostávať v jeho prítomnosti stále...
Odoslané 23.5.2013 11:03.
Vyznanie, úprimná ľútosť, prináša odpustenie a milosti...približuje ma k Bohu, vždy. Nie je prehrou, keď padáme, sme ľudia, sme slabí - víťazstvo je vo vyznaní, kedy ma dvíha Božia milosť - len On a jeho láska mi dáva očistenie, slzy lásky, poznanie, že bez ohľadu na to, koľkokrát upadnem, je tu vždy, pri mne a zdvihne ma, ak len ja budem chcieť. A ja chcem. On ma učí, ako nepadať...ako vstať. Hľadám jeho tvár, jeho múdrosť...chcem ísť v Pravde... a On ide so mnou. On mi dal spoznať, čo je obeta svätej omše..., dal mi spoznať jej silu a jej hodnotu...
Odoslané 23.5.2013 11:09.
Ďakujem vám za tento blog! Ďakujem za moc obrátenia! Ďakujem za slová vyznania.
Odoslané 23.5.2013 11:40.
Hľadám tú múdrosť Božiu ...
Odoslané 23.5.2013 11:24 ako reakcia na Mária Künzl.