« Späť

Spoludedičia Kristovi

 

Spoludedičia  Kristovi

 

Sme spoludedičia v nezištnom Kristovi,

To, čo Otec stvoril, dal i milovanému Synovi,

Ježiš - kráľ je výsostným dedičom všetkého,

vyvoleným priznal právo na stvorenstvo Jeho.

 

Zlaté ulice raja, brány z perál i rieka života,

nadprirodzená blaženosť a nevýslovná sláva,

sú skrze nášho súcitného Ježiša nám dané,

všetko, čo On má, je i Jeho verným priané.

 

Na hlavu cirkvi  kráľovskú korunu kladie,

venoval jej  pozemské i nebeské trónie,

kráľovským kňazstvom nazval jej synov,

by mohli, ako králi, byť korunovaní slávou.

 

Korunuj hlavu a celé tvoje telo zdieľa česť,     

uzri, kresťan, odmenu a získaj anjelsky lesk, 

Kristov trón, žezlo i palác, sú dedičstvom tvojím,

len nevyznaním  hriechov Bohu, darov sa zbavíš.

 

Tak poď ku Mne, Ja ťa povediem k cieľu  umne,

nesnaž sa  konať sám, to čo je napísané v Písme,

ono  ťa nevedie ku skutkom, Slovo ťa vedie ku Mne,

ak sa nenecháš riadiť, tvoje činy sú bohužiaľ márne.

 

Oni ti neprinesú život, pretože všetko je vo Mne,

nesnaž sa, neusiluj sa sám, ale vždy poď ku Mne.

Ja budem konať, hovoriť i mlčať. Máš chápanie ?

Iba Moje skutky, Moje slová,  prinášajú žehnanie.

 

Ponor sa do Mňa, vhĺb si Ma s láskou do duše.

Kráčaj ku Mne! Rozumieš?  V Pravde a vo viere.

Vykroč iba vtedy, keď Ja v tvojom vnútri poviem: ”Poďme”.

Keď pôjdeme spolu, Ja budem kráčať v tebe víťazne a slávne.

 

 Nikam sa nenáhli, keď lásku, súcit nemáš.

 Len Ja som Láska.   Cítiš to . . .,  vnímaš ?

Tak veľmi túžim byť stále pri tebe a v tebe,

s tebou jestvovať  triumfálne  všade.

 

Oči Hospodinove sú v láske, na teba neustále upreté,

keď udržuješ  myseľ i telo ako chrám vo svätosti, čistote,

preto neprivolávaj skazu znesvätením svojho chrámu,

staň sa čistý, svätý, opravdivý uctievač Božieho majestátu.

 

Túto výzvu ti do duše od srdca  hovorím,

by  radosť Moja  bola aj tvojím  tešením,

a oddanosť Bohu nech je v tebe spravodlivá, vrúca,

na púti, do svätej  vznešenosti,  Ducha, Syna i Otca. 

 

Miloslav Peniaštek    jul  2012