Blogy

« Späť

Počínšťovanie rozdrvilo oficiálne aj tajné spoločenstvá

Počínšťovanie rozdrvilo oficiálne aj tajné spoločenstvá

Kostoly boli zatvorené v Jiangxi a Fujiane. Tajní kňazi boli vyhnaní z farností. Mladí ľudia do 18 rokov boli vytiahnutí z kostolov. Podriadenie náboženstva čínskej kultúre sa veľmi podobá politike cisárov dynastie Qing. Pápežova autorita musí byť podriadená autorite cisára. Cirkev musí byť súčasťou štruktúr štátu a musí sa riadiť rozhodnutiami politických autorít

Došlo k nejakej zmene v katolíckej cirkvi v Číne po čínsko-vatikánskej dohode? Je situácia v Číne lepšia alebo horšia? Aby som to zistil, navštívil som niekoľko diecéz v krajine a to, čo tu píšem, je správa o ich reálnom stave.

Dokonca aj teraz čínska vláda presadzuje sinicizáciu *, čo znamená podriadenie náboženstiev čínskej kultúre. Je to veľmi podobné politike cisára Kangxiho. Všetky náboženstvá, najmä katolíci a protestanti, sa musia touto politikou riadiť.

V provincii Fu-ťien je arcidiecéza vo Fuzhou obeťou prenasledovania a násilia. Takmer všetky kostoly, ktoré patria do podzemnej cirkvi, boli zatvorené, najmä vo Fuqingu. Vláda sa snaží prinútiť tajných kňazov, aby sa pripojili k Čínskej vlasteneckej katolíckej asociácii.

Vo svojej encyklike Ad Apostolorum Principi už Pius XII. prehlásil, že účelom tejto asociácie bolo postupne tlačiť katolíkov, aby prijali základy ateistického materializmu, odmietali Boha a odmietali náboženské zásady. Je to v rozpore s katolíckou doktrínou a porušovanie výhrady vo svedomí ľudí.

Aj v Jiangxi boli hlásené perzekúcie, najmä v diecéze Yujiang. Úradníci miestnej samosprávy často vstupovali do kostolov počas obradov, aby stadiaľ násilne brali deti a mladých ľudí mladších ako 18 rokov. Zákaz čínskej náboženskej výchovy pre deti mladšie ako 18 rokov sa teraz uplatňuje všade v Číne.

Vláda tak postupuje pri oficiálnych aj podzemných komunitách, podzemné sú najviac zasiahnuté. Tajných kňazov prinútili opustiť službu a ich farnosti.

Dokonca aj súkromné ​​domy sa v súčasnosti považujú za „ilegálne miesta bohoslužby“, takže katolíci riskujú pokuty a uväznenie, ak sa stretnú. Modlitebné knihy, liturgické piesne a Biblie boli zadržané v kostoloch a každý kostol je nútený mať vlajku štátu.

Niektorí miestni vodcovia si mysleli, že k prenasledovaniu v Jiangxi a Fu-ťieni došlo, pretože miestni katolíci sú tam menšinou. V tomto zmysle boli nové nariadenia a počínšťovanie akýmsi testom, aby zistili, aký veľký odpor to vyvolalo a hľadali cestu, ako odpor zabrzdiť.

Nové nariadenia sa teraz presadzujú v celej krajine, dokonca aj na miestach ako Hebei a Shanxi, kde katolíci tvoria značné percento obyvateľstva.

Od podpísania čínsko-vatikánskej dohody sa prenasledovanie nezmenšilo; naopak, zhoršilo sa. Vláda naďalej sníva, akoby sme žili v čase dynastie Qing: pápežova autorita musí byť podriadená autorite cisára a Cirkev je súčasťou štruktúr štátu a musí sa riadiť rozhodnutiami politických autorít.

Vláda vníma kresťanstvo iba ako cudzie a potenciálne nebezpečné náboženstvo. Ak chcú kresťania žiť v Číne, musia akceptovať princípy sinicizácie. Cieľom je prinútiť kresťanov, katolíkov a protestantov, aby prijali autoritu štátu nad Bohom a ich vierou.

Komunistická strana vie, že náboženstvá nemožno zničiť cez noc. Toto je zrejmé z dokumentu z roku 1982 Ústredného výboru Čínskej komunistickej strany.Tam bolo uvedené: „Tí, ktorí si myslia, že so zavedením socialistického systému a s určitým stupňom hospodárskeho a kultúrneho pokroku náboženstvo v krátkom čase vymrie, nie sú realistickí. 

V praxi je takzvané počínšťovanie iba ďalším pokusom podrobiť všetky náboženstvá, prinútiť ich akceptovať komunistickú ideológiu a prinútiť veriacich opustiť svoju vieru. Pokiaľ sme odhodlaní viesť dialóg, mali by sme sa poučiť z histórie.


*Táto politika sa zameriava na čínsku kultúru a znamená úplné podriadenie sa Čínskej komunistickej strane. 

Skrátené. Preklad z Asia news

Link: http://www.asianews.it/news-en/Sinicisation-crushing-official-and-underground-communities-48460.html

Foto: Asia news