Blogy

« Späť

WORLD WATCH LIST: PRENASLEDOVANIE ZAČÍNA BYŤ DIGITÁLNE

WORLD WATCH LIST: PRENASLEDOVANIE ZAČÍNA BYŤ DIGITÁLNE

Predstavte si svoj telefón. Všetky technológie sú v dlani. Počúva vaše hlasové povely, vie, kde sa nachádzate, dokáže rozpoznať vaše odtlačky prstov alebo dokonca vašu tvár

Niektoré vlády sa veľmi zaujímajú o takéto technológie. 

Prenasledovanie sa stáva digitálnym. Pri analýze údajov pre World Watch List 2020 nachádzame nové trendy. Spôsob, akým orgány čoraz viac využívajú technológie ako CCTV a rozpoznávanie tváre pre potrebu monitorovania „podvratných“ prvkov v rámci spoločnosti je znepokojujúci.

Preskúmajme tento zoznam prenasledovaných  a hľadajme spôsob ako možno pomôcť prenasledovaným rodinám.

U dnešných technológii je Čína na čele. Vláda prezidenta Xi Jinpinga je znepokojená nárastom čínskej cirkvi. V Číne je asi 90 miliónov kresťanov - niektorí odhadujú, že je to viac ako členov komunistickej strany. Vzhľadom na takéto veľké počty úrady zintenzívňujú využívanie technológií. Niektorým zborom bolo nariadené inštalovať kamery na sledovanie zhromaždení a obsahu kázní. V Sin-tiangu musia zástupy zhromaždených podstúpiť kontrolu rozpoznávania tváre a tento postup sa teraz nariadil aj v centrálnej provincii Hubei. 

Čína tiež zavádza systém sociálnych kreditov, ktorý predstavuje spôsob hodnotenia každého, aby tak odmenili „dobrých“ občanov a potrestali „zlých“. Je to ako kreditný účet pre celý život. Ak máte zlé hodnotenie - možno ste sa dopustili dopravného priestupku alebo ste novinárom na čiernej listine - môžete prísť o práva na cestovanie, prístup k finančným službám alebo dokonca k používaniu internetu. Je znepokojujúce, že hodnotiaca verzia v Rongchengu v provincii Šan-tung odčítala body pre tých, ktorí „ilegálne šírili kresťanstvo“. Úrady tiež vypracovali nové usmernenia na obmedzenie „chaotických“ náboženských online informácií, ktoré zabraňujú kresťanom v prístupe k online zdrojom. 

POŽEHNANIE A ZBRAŇ

Ostatné krajiny tiež používajú technológie na kontrolu svojich občanov a informácií, ku ktorým majú prístup. Rusko vyskúšalo vlastný internet, uzavretý systém, ktorý odfiltruje podvratný alebo rizikový materiál. India (na 10. mieste na zozname krajín s najviac prenasledovanými kresťanmi) presadzuje národný systém rozpoznávania tváre. Aj keď je to zjavne na pomoc polícii, kresťania a iné náboženské menšiny sa obávajú, že sa to použije proti nim. 

Digitálna technológia bola veľkým požehnaním pre prenasledovanú cirkev. Umožnila ľahkú vzájomnú komunikáciu. Izolovaným kresťanom to umožnilo počúvať kresťanské médiá alebo byť v kontakte s inými kresťanmi. Duchovným to dokonca umožnilo uložiť celé knižnice na mikro SD kartu.

Ale teraz sa táto technológia stáva zbraňou proti cirkvi. Kresťania sú pod dozorom kamier. Prenasledovanie sa stáva digitálnym.

PROSÍM, MODLIME SA

Pane, ďakujeme Ti, že si silnejší ako akékoľvek sily ľudstva a nikto nemôže vidieť ďalej alebo hlbšie ako Ty. Modlíme sa, aby si ochránil svoje deti v Číne a Indii a zmaril úsilie ich vlád viac využívať digitálne technológie na prenasledovanie veriacich. Daj našim bratom a sestrám silu, múdrosť, nadšenie a príležitosti na zdieľanie viery o Ježišovi napriek útlaku, ktorý prežívajú. Amen.
Preložené z Open Doors

Foto: pexels

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Verím, že príde deň, kedy sa miliarda Číňanov bude klaňať Ježišovi.
Odoslané 22.1.2020 21:53.