Blogy

« Späť

Vietnam

Vietnam

Uvažovali ste niekedy, čo to znamená obrátiť sa ku Kristovi? Pre niektorých toto rozhodnutie je zmenou životného štýlu, odstúpenie od minulých hriechov. Pre iných to môže viesť k oddeleniu od starých priateľov. Ale ďalších to môže stáť ich obživu, pohodlie a rodinu. 

To bol prípad Chao Vanga, ktorý stratil takmer všetko, aby mohol nasledovať Ježiša.

Po rozhodnutí nasledovať Krista v auguste 2018 sa životy Vietnamcov Chao Vanga a jeho manželky obrátili hore nohami. Čoskoro ho zajali vedúci dediny a niekoľkokrát ho inútili odvolať svoju vieru. Potom, čo opakovane odmietol, bol do jeho domu privedený šaman a Chao bol ním požiadaný, aby vykonal tradičné bohoslužobné rituály. Napriek tomu Chao stále odmietal vyhovieť. 

Keď videli jeho vytrvalosť, prišlo k nemu niekoľko dedinčanov a zviazali ho. Starší z dediny ho opakovane bil a nariadil druhým spáliť chilli papričky a fúkať pikantný dym do očí Chao Vanga. Iný dedinčan povedal, že ak chce Chao Vang uctievať Krista, mal by byť vyhodený z dediny.

Aj keď bol nakoniec prepustený, naďalej čelil obťažovaniu zo strany svojej rodiny. Jeho bratia a bratranci, ktorí nesúhlasili s jeho novou vierou, prebrali majetok tejto rodiny. Chao Vang, ktorý už nemohol vydržať toto zneužívanie, utiekol z dediny so svojou manželkou aj malým dieťaťom. 

Pretože jeho príbuzní mu zobrali všetok majetok, zostal bez peňazí. Predajom niekoľkých vriec ryže Chao Vang „naškrabal“  peniaze na útek.

Zostalo mu však málo  peňazí na jedlo v novej komunite. ICC sa spojila s miestnymi partnermi pri nákupe poľnohospodárskej pôdy, aby sa zabezpečilo, že táto rodina nebude hladovať. Na tomto pozemku budú môcť buď pestovať svoje vlastné jedlo, alebo pestovať plodiny, ktoré predajú ako zdroj príjmu.

Chao Vang povedal pre ICC: „Chcel by som sa vám poďakovať a želám vám všetkým… pokoj a šťastie, aby ste mali úspechy vo vašej práci.“

Jedným z dôvodov, pre ktoré rád pracujem s prenasledovanými, je to, že ma neustále vyzývajú k zamysleniu a ukazujú mi biblické kresťanstvo v reálnom živote a v reálnom čase. 

Ježiš nás učil o viere a cene za získanie kráľovstva v podobenstve pokladu na poli. Keď človek našiel skrytý poklad, predal všetko s veľkou radosťou, aby si mohol kúpiť zem.

Chao Vang platí všetko, aby žil na svojom „poli“ vo Vietname. Vie, že žiadny veľký hmotný majetok, finančná zabezpečenosť alebo úcta od spoločnosti sa nedá zrovnať v porovnaní s pokladom, ktorý našiel. Už predal všetko, aby mohol vlastniť tento poklad. 

Aj keď hypotéka, ktorú každý mesiac platí za prenájom je nákladná, nikdy sa nechce vrátiť do svojho starého domova. 

Chao Vang a všetci jeho prenasledovaní bratia a sestry ma stále učia a privádzajú späť k poznaniu, čo znamená byť kresťanom. 

Za to som im stále vďačný! Ďakujeme, že ste nám pomohli podporiť toľko „Chao Vangov“ na celom svete.

Preklad z International Christian Concern

Foto: flickr