Blogy

« Späť

Ako boli tieto Vianoce utešovaní opustení kresťania v Strednej Ázii

Ako boli tieto Vianoce utešovaní opustení kresťania v Strednej Ázii

Vianočné darčeky sú neodmysliteľnou súčasťou našich sviatkov – a pre veriacich v Strednej Ázii, z ktorých mnohí žijú v chudobe alebo pod tlakom pre svoju vieru, môže vianočný darček znamenať veľmi veľa. Evgeny*, miestny partner Open Doors, hovorí o vplyve vašich modlitieb a podpory pre týchto veriacich.

Vianoce sú časom stretávania sa s blízkymi a vymieňania si darčekov, kedy oslavujeme narodenie Ježiša Emanuela – „Boha s nami“. Pre opustených kresťanov v Strednej Ázii môžu byť Vianoce obdobím bolesti a samoty. Ale vďaka vašim darom a modlitbám títo veriaci vedia, že nie sú sami.  

Každý rok miestni partneri Open Doors, ako je Evgeny, organizujú podujatia, kde sa veriaci stretávajú a rozdávajú darčeky. "Rozdali sme veľa vianočných darčekov v oblasti, kde ľudia nikdy nepočuli o Ježišovi a deti nikdy nedostali darčeky na Vianoce a Nový rok," hovorí Evgeny. „V školách sme organizovali programy osláv – piesne, vystúpenia a hry. Navštívili sme rehabilitačné centrá a chudobné rodiny a dali sme im všetkým vianočný darček.“ 

Obdarovávanie poskytuje príležitosti na zdieľanie evanjelia s druhými

Význam tohto projektu nemožno preceňovať. Umožňuje osloviť osamelých kresťanov, vrátane tých, ktorí sú v sirotincoch a nemocniciach, a veriacich žijúcich v chudobe. Je veľa rodín, ktoré si nemôžu dovoliť kúpiť deťom potrebné veci do školy; niektorí si nemôžu kúpiť topánky alebo iné základné potreby. 

Vytvára tiež príležitosť navštíviť kresťanov, ktorí nemôžu navštevovať kostol pre tlak zo strany svojich príbuzných alebo komunity, a povzbudiť deti z kresťanských rodín, ktoré nedokážu hovoriť o svojej vieru so svojimi priateľmi. Vianoce sú dobrým dôvodom, prečo ich navštíviť, poskytnúť im duchovné poradenstvo a pozvať ich do kostola. Asi 50 % z nich sa po návšteve vracia do kostola. 

Vianočný darček nám môže pripomenúť, že na nás spomína niekto, kto nás má rád – a to je ešte dôležitejšie pre ľudí, ktorých spoločnosť zanedbáva. Okolo Vianoc sú niektoré sirotince, onkologické nemocnice, nemocnice pre malomocných a opatrovateľské domy v Strednej Ázii otvorené pre návštevy. Niektorí z nich dostávajú od štátu veľmi slabú podporu. Počas návštev nie je členom cirkvi dovolené oficiálne hovoriť o Kristovi, ale vo väčšine prípadov majú stále dovolené hovoriť o Ježišovi v súkromných rozhovoroch. 

"Je to pre nich vždy výnimočné, pretože mnohí z nich čakajú na tieto dary," hovorí Evgeny. „Pred odovzdaním darov im rozprávame o Bohu, ktorý ich miluje a stará sa o nich. Chceme prelomiť stereotyp, že vraj tieto dary dáva fiktívny Santa Claus, a ukázať, že živý Boh má o nich skutočný záujem.“ 

Ďakujeme vám za vaše dary a modlitby počas novembra a decembra v rámci vianočnej kampane Open Doors. Znamená to veľa v živote našej prenasledovanej cirkevnej rodiny. 

Meno zmenené z bezpečnostných dôvodov 

Preklad z Open Doors

Foto: wikimedia