Blogy

« Späť

Ako prenasledovaní kresťania vo Vietname odpúšťali a žehnali svojim blížnym

Ako prenasledovaní kresťania vo Vietname odpúšťali a žehnali svojim blížnym

Vaše dary a modlitby spôsobujú, že toto spoločenstvo prenasledovaných kresťanov dokáže svojim blížnym prejaviť Ježišovu lásku – v podobe čistej vody zo studne

Kresťania vo Vietname často čelia prenasledovaniu zo strany svojich susedov, najmä vo vidieckych oblastiach, kde kmeňové komunity očakávajú, že všetci budú nasledovať tradičných bohov. Členovia skupín, ktorí sa rozhodnú nasledovať Ježiša, sú vystavení vylúčeniu, diskriminácii a útokom voči nim.

V centrálnej vysočine jedna skupina kresťanov preukázala mimoriadne milosrdenstvo komunite, ktorá im ubližovala. Miestne úrady a dedinčania týchto veriacich roky prenasledovali, no títo kresťania nasledujú Ježišov príklad a žehnajú tých, ktorí ich prenasledujú – čistou pitnou vodou.

Nedostatok vody na pitie

V tomto regióne je extrémny nedostatok vody. Päť až šesť mesiacov v roku takmer neprší, čo má významný vplyv na mnohé oblasti života.  

Chýbajú tu prostriedky na živobytie, plodiny potrebujú vodu a niekedy nie je dostatok vody ani na pitie a varenie. Na umývanie potom zostáva málokedy a to vedie k zdravotným problémom u dospelých aj detí. Dostupná voda je vzdialená na pol hodiny chôdze.

Studňa s čistou vodou

Malú kresťanskú komunitu to zasiahlo rovnako ako kohokoľvek iného, ​​ale len oni vedeli, kam sa obrátiť o pomoc: spoločne sa modlili, a prosili Boha o riešenie. Prišli s nápadom vyvŕtať studňu.

Nikto v tejto komunite nemá dosť peňazí na to, aby projekt financoval sám, ale vo viere vykročili, aby získali financie na studňu, ktorá stojí 30 miliónov vietnamských dongov (asi 1 200 Eur). V tom istom čase sa vedúci podelili s myšlienkou o svojom projekte s ostatnými miestnymi spoločenstvami.

Brat Dung*, jeden z týchto miestnych duchovných, je partnerom Open Doors – vedel ako použiť financie z Open Doors na vybudovanie studne. A teraz je studňa hotová!

Požehnanie pre celú komunitu

Napriek všetkému, čo im robili ich susedia a autority, kresťania preukázali milosť ako nás to učí Ježiš Kristus. Studňa poskytuje dostatok vody pre celú komunitu a je otvorená pre všetkých – kresťanov aj nekresťanov, bez ohľadu na to, čo v minulosti povedali alebo urobili.

Keďže sa vyzbierali peniaze navyše, cirkevní predstavitelia ich použili na nákup dvoch veľkých nádrží na vodu; zdvihli ich na stojan a pripojili elektronický motor na automatické zachytenie a vypúšťanie vody.

Studňa je schopná poslúžiť asi 150-200 ľuďom denne. Komunita môže získať vodu, kedykoľvek potrebuje – je jej dostatok na varenie, pitie, umývanie aj prácu. Už nie sú potrebné žiadne dlhé prechádzky za vodou v údolí, ani sa nevyskytujú kožné choroby medzi deťmi.

Ďakujeme

„Cirkev tak bola požehnaná ich skutkom viery,“ hovorí brat Dung. „V obci sa stali známymi. Miestne úrady ich prestali prenasledovať a tak isto aj dedinčania.“

„V mene obce by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať vášmu zboru, že ste nám postavili túto studňu,“ povedal bratovi Dungovi jeden z dedinčanov. „Odkedy ju máme, nemáme vôbec žiadne kožné problémy.  Aj počas obdobia vysokých teplôt sa nemusíme starať o zabezpečenie vody.“

Tento projekt je len jedným z mnohých v regióne – vďaka vašim darom a modlitbám bolo doteraz požehnaných asi 1000 ľudí prístupom k čistej vode. Každý deň môžu vidieť svedectvo o Božej dobrote – a dúfajme, že uvidia aj to, že „každý, kto pije túto vodu, bude opäť smädný“, ale že Ježiš sám je živou vodou.

Meno zmenené z bezpečnostných dôvodov

Preklad z Open Doors

Foto: flickr