Blogy

« Späť

Egyptskí kresťania a Facebook

Egyptskí kresťania a Facebook

Sociálne siete sú aktívne využívané  v tých najlepších časoch, aj najhorších časoch. V Egypte, kde má iba 40% z takmer 100 miliónov obyvateľov prístup k sociálnym sieťam, je situácia blízko výbuchu. Arabská jar ukázala, ako môžu sociálne médiá zjednotiť národ tak, že sa odstráni represívna vláda. Inokedy je to zápas rozbiehajúci násilie voči náboženským menšinám, ktoré hľadajú spôsob ako pozdvihnúť svoj hlas.

Dediny vo vidieckom Egypte, v ktorých žije väčšina kresťanov krajiny, sú nábožensky rozmanité. Dedinčania žijú tradičným životom, ale sociálne médiá pomaly narúšajú tradičné normy. Kresťania v dedinách vždy čelili intenzívnemu prenasledovaniu. Sociálne siete však vytvárajú nové rozpory. Moslimovia môžu uverejňovať čokoľvek na sociálnych médiách; kresťania nemôžu.

Táto základná hrozba sa prejavuje všade. Masové útoky proti kresťanským komunitám kvôli chybnému slovu sú už bežné. Tento problém sa ešte zväčšuje, keď je príspevok na sociálnych médiách nesprávne interpretovaný. Miestni kňazi majú starosť o svoje spoločenstvá. Človek tu musí byť neustále opatrný. Jeden z nich povedal: „Niekedy nesúhlasím s tým, čo mládež uverejňuje na sociálnych sieťach. Ako sa môžu ich rodiny vyrovnať s touto situáciou, ak sú uväznení? Mládež by mala brať do úvahy pravidlá, kultúru a tradície nášho štátu. “

Učitelia sa tiež obávajú o mladých ľudí, ktorí sú často viac frustrovaní kvôli prenasledovaniu kresťanov. Dospelí hovoria o väčšej opatrnosti. „Nechcem písať o prenasledovaniach na Facebooku. Nechcem byť uväznený alebo vyvolávať napätie medzi mnou a priateľmi. Ak chce niekto kritizovať vládu, musí vždy najprv prejaviť hrdosť na nášho prezidenta alebo vojenský režim“ povedal jeden učiteľ.

Príbehy dvoch mužov ukazujú aké je nebezpečné, keď kresťania voľne hovoria na sociálnych sieťach.  Fady je ako otec neprítomný v rodine kvôli ich ekonomickej situácii.  Abd je jednoduchý muž s nízkym vzdelaním.

Obaja používali Facebook. Abd klikol na webovú stránku bez toho, aby si uvedomil, že sa prepojil a zdieľal určité video na svojom účte. Fady vyjadril v príspevku svoje sklamanie z náboženských rozdielov. V obidvoch prípadoch ich moslimskí susedia považovali ich príspevky za rúhavé.

Pretože Fady bol neprítomný, jeho rodina bola doma sama, keď dav zaútočil na jeho dom. „Pre nás a zvlášť pre mňa bolo veľmi bolestivé, keď som videl, ako bol môj dom  zničený. Bývali sme v tomto dome 30 rokov, “ uviedla jeho manželka.

Aj do domu Abda prišiel dav. "Moslimovia prišli zo všetkých okolitých dedín okolo Minbalu," uviedol jeden svedok. "Všetci prišli s hnevom a hádzali kamene na kresťanské domy."

Rodiny oboch mužov utiekli zo svojich domovov a už sa nikdy nevrátili. Fady bol zatknutý na 10 dní a hrozilo mu obvinenie z rúhania. Našťastie bolo zrušené. Ale teraz je jeho rodina považovaná za nečistú.

"Prial by som si, aby som mohol pomôcť synovi odísť z Egypta," povedal Fadyho otec. „ Jeho šéf - lekárnik ho vyhodil, pretože sa chcel vyhnúť problémom. Pre Fadyho je ťažké žiť v Egypte, veľa moslimov z našej dediny a susednej dediny žije v Gíze a Alexandrii ... Obávam sa o bezpečnosť môjho syna. “

Dôsledky pre Abda boli oveľa horšie. Bol odsúdený na tri roky väzenia po obvinení z rúhania. Napriek tomu, že Abd trval na tom, že video nezverejnil úmyselne, odvolací sudca chcel ísť príkladom svojmu ľudu. " Svojím príspevkom na Facebooku urážal islam, oslaboval národnú jednotu a frustroval moslimov, ktorí sú v dedine," uviedol súdny dokument. Abd je momentálne vo väzení.

Hoci boli ich výsledky odlišné, oba prípady poukazujú na osobitnú starostlivosť, ktorú musia kresťania venovať sociálnym sieťam. Ale aj napriek riziku kresťania trvajú na svojom práve na slobodu prejavu na sociálnych sieťach, rovnako ako ju majú ich moslimskí rovesníci.

"Ak by sme nevyjadrili svoje názory, nikto nebude vedieť o našej situácii a incidentoch," uviedol jeden kresťanský lekár. "Ale ja sa vždy snažím filtrovať svojich priateľov na Facebooku, rovnako ako odmietam nadviazať priateľstvo s radikálnymi moslimami."

„Nezaujímajú ma ostatní; toto je môj Facebook, “ povedal iný. „Toto je moja vlastná platforma, na ktorej môžem písať, pozdvihnúť hlas a vyjadrovať sa. (Napriek tomu), keď zbadám, že na mojom Facebooku je radikálny alebo rasistický priateľ, vždy ho zablokujem. “

Tieto sociálne médiá ukazujú, že kresťania tu nemajú pri vykonávaní slobody prejavu žiadnu bezpečnosť. Keď sa Egypt usiluje o zvýšenie dostupnosti sociálnych médií v celej krajine, vláda musí presadzovať väčšiu náboženskú slobodu. V opačnom prípade budú sociálne médiá produkovať iba ďalšie násilie.

Preložené z International Christian Concern

Foto: International Christian Concern