Blogy

« Späť

Hlavný duchovný Iraku vyzýva k boju proti kresťanom, únosu kresťanských žien a ničeniu kresťanských kostolov.

Hlavný duchovný Iraku vyzýva k boju proti kresťanom, únosu kresťanských žien a ničeniu kresťanských kostolov.

Vznešený moslimský duchovný vodca Iraku v nedávnom televíznom rozhovore prehlásil, že ak nemoslimovia nekonvertujú, budú s nimi bojovať, unášať ich ženy a ničiť ich kostoly. Hlavný šiítsky duchovný Ahmad al-Baghdadi prehlásil:  „ Ak je osoba kresťan, má tri možnosti. Konvertuje na islam, ak však odmietne a chce zostať kresťan, musí platiť jizya daň moslimom. Ak však aj to kresťania odmietnu,  budeme s nimi bojovať, unášať ich ženy a zničíme ich kostoly. To je islam!“

Ako hlavný duchovný má veľkú moc nad moslimami vnútri i mimo Iraku. Jeho vyjadrenia odzneli, aby povzbudili moslimov začať vojnu, ktorou by ovládol islam celý svet. Je to prehlásenie, ktoré dokonca aj konferencier v TV pokladal za alarmujúce.

„To nemôže byť islam“ povedal, prerušiac duchovného, aby dosiahol zjavne miernejší postoj. Al-Baghdadi sa nahneval na jeho námietky.

Televízny hostiteľ bol oblečený v obleku podľa Západu, v športovom a ostrihaný ako ľudia na Západe. „Kto si ty? Ty mi chceš hovoriť, čo mám vyznávať? Ja som odborník islamu. To je slovo Alaha!“ Al-Baghdadi zavrčal: „ Ty si len novinár. Počúvaj ma! Uč sa, čo je islam! Si vlastne moslim?“

Rozhovor, ktorý bol zavesený na You Tube 14. septembra bol prekladaný Raymondom Ibrahimom, ktorý je člen skupiny zameranej na verejnú kontrolu moci ohľadom džihádu a bol uverejnený v konzervatívnom časopise Front Page v polovici októbra.

Vyjadrenia podobné Al-Baghdadimu zneli aj od saudského experta Basem Alema. On povedal v roku 2009: „Ako člen pravého náboženstva /islamu/ mám veľké právo napadať iných, aby som presadil určitý spôsob života /podľa šarije/, to je pravý význam ofenzívneho džihádu.“

Al-Baghdadi hovoril o rozdiele medzi defenzívnym džihádom – oslobodzujúceho teritóriá ako Izrael, ktorý už patril islamu a ofenzívnym džihádom – dobývajúcim nové kraje, čo rozpútal prorok Mohamed v 7. storočí, keď sa rozšíril do Španielska, Turecka, severnej Afriky a stredného Východu.

 V jeho volaní ku všetkým moslimom, ohľadom ich povinnosti k džihádu prehlásil, že výnimkou nemôžu byť ani moslimovia žijúci v západnom svete ako utečenci.

Podľa New York Times USA plánuje prijať 85 tis sýrskych utečencov v roku 2016 a ďalších 100 tis ďalší rok. Logicky títo utečenci nie sú vyňatí z volania do džihádu.

On prehlásil, že to nie je názor muža Ahmad al-Husseini al-Baghdadi, ale je to učenie všetkých päť škôl právnej vedy /štyroch sunnitských a jednej šiítskej/.

Zdroj: Christian post

Foto: wiki