Blogy

« Späť

KUBA: SMRŤ CASTRA NEPRINIESLA VEĽKÚ ZMENU PRE KRESŤANOV

KUBA: SMRŤ CASTRA NEPRINIESLA VEĽKÚ ZMENU PRE KRESŤANOV

29.november 2016

Cirkev v Kube prežívala dlhé obdobie prenasledovanie a útlak. Znamenalo to bitie, väznenie, niekedy aj vraždy. Dnes je to forma obťažovania, sledovania a diskriminácie ako aj príležitostné väznenie vodcov. Napriek tomu kubánska cirkev rastie.

Autor tohto útlaku, Fidel Castro zomrel ako 90 ročný. Od jeho prevzatia moci krajina výrazne obmedzila politické aj civilné slobody. Čo znamená jeho smrť pre Cirkev v Kube?

Člen Open Doors sa vyjadril: „V krátkom čase neočakávam žiadne zmeny. Kuba je vedená  bratom, Raulom Castrom. Od roku 2008 pokračoval v jeho smerovaní a neočakáva sa zmena v blízkej budúcnosti “.

Veľa však bude závisieť od zahraničného smerovania nového amerického prezidenta. V roku 2018 budú na Kube prezidentské voľby, ale pravdepodobne nebudú slobodné.

Cirkvi mali nariadené odovzdať darované materiály.

Momentálne zostávajú vládni predstavitelia podozrievaví voči Cirkvi. Napr kvôli dôsledkom  hurikánu Matthew Open Doors zabezpečilo humanitárnu pomoc cez partnerské cirkvi. Nedávno sme sa dozvedeli, že vláda bola nešťastná z týchto aktivít. Prikázali cirkvám odovzdať darovaný materiál štátu, pretože podľa nich musí štát zabezpečiť materiálne potreby obyvateľom. Vedúci náboženských spoločností, ktorí pomáhali po hurikáne sú neustále monitorovaní políciou. Vláda znovu bráni udržiavaniu a rozvoju kostolov i vykonávaniu humanitárnej práce.

Komunistická Kuba od revolúcie 1959 urobila veľmi málo zmien. V roku 2008 prevzal moc Raul od brata Fidela. Raul začal nejaké zmeny v ekonomickej liberalizácii aj smerovaní voči zahraničiu, zrušil sankcie voči USA a otvorili si navzájom veľvyslanectvá.

Analytik Open Doors Paul Groen prehlásil: „Zlepšené vzťahy s Amerikou vzbudili nádej, že cirkvám bude dané viac slobody. Avšak po roku je situácia nezmenená. Vedúci kresťanskí lídri sú zastrašovaní, kubánsky režim je pevný, získava z ekonomických benefitov a otvorenia sa turizmu.“

Všetci kresťania sú sledovaní a pri náboženských obradoch je veľa tajných. Kresťanom sa vyhrážajú a diskriminujú v škole i práci. Kňazi a pastori sú nútení prestať s evanjelizovaním mimo ich vlastných priestorov. Povolenie tlačiť kresťanskú literatúru je možné získať len s ťažkosťami. Biblie sú veľmi vzácne.

Všetko je obmedzované. Existujúce semináre a kostoly sa môžu používať, nové budovy sa však nemôžu stavať.

Prosím, modlime sa  za kubánskych náboženských predstaviteľov, ktorí sú verní svojim spoločenstvám, aby im Pán dal rozhodnosť a inteligenciu na pokračovanie tohto diela na Kube.

Zdroj: Open Doors

Foto: pixabay