Blogy

« Späť

Malé spoločenstvo v Indii znáša prenasledovanie, lebo chce hlásať Evanjelium

Malé spoločenstvo v Indii znáša prenasledovanie, lebo chce hlásať Evanjelium
" Bolo to veľmi ťažké a bolestivé, pretože niekoľko nových veriacich bolo veľmi zbitých, " povedal pastor Ajay Ravi pre  ICC. "Považujem to za privilégium trpieť pre Ježiša a verím, že Boh to zmení na svedectvo vytrvalosti a vernosti Jemu. "
Tieto slová odvážne prehlásil pastor Ravi po násilnom útoku hinduistických radikálov na jeho kostol v obci Sarut, ktorý sa nachádza v indickom štáte Chhattisgarh. Kostol Calvary Gospel Ministries (CGM) existoval pod vedením pastora Raviho posledné tri roky a aj v minulosti čelil hrozbám z násilia. Radikáli ho varovali, aby ukončil kresťanské modlitby v dedine, ale on odmietol.
V nedeľu 27. januára 40 radikálov zaútočilo na kostol a požadovali, aby veriaci vyprázdnili budovu. Útočníci kresťanom nadávali a zároveň vyhlasovali, že len ich bohovia sú veľkí.
30 veriacich, ktorí sa zhromaždili v kostole, neochotne vyhoveli a opustili budovu. Keď vychádzali z kostola, boli drsne zbití drevenými palicami a kameňovaní. Tretina spoločenstva bola zranená, traja členovia boli hospitalizovaní.
" Nezastavím bohoslužby v tejto dedine kvôli tomuto útoku na náš kostol, " vyhlásil pastor Ravi. " S Božou pomocou budem pokračovať v Božom diele bez ohľadu na to, čo príde. "
Okrem tých, ktorí boli zranení radikálmi, bol zničený motocykel, nástroje a biblie boli roztrhané na kusy. Miestna polícia odmietla zaznamenať správu o útoku a požadovala, aby kresťania urobili kompromis s útočníkmi mimo indického súdneho systému. Kresťania tohto spoločenstva aj napriek takémuto terorizovaniu a prenasledovaniu chcú otvorene pokračovať v uctievaní Boha.
CGM prejavuje podobný postoj ako Štefan, prvý mučeník novozákonnej cirkvi. Skutky 6-7 poukazujú na  jeho vieru, kde zaplatil maximálnu cenu za otvorené vyznanie evanjelia v Jeruzaleme. Potom, ako sa obhajoval pred náboženskými vodcami pomocou starozákonných písem, odtiahli ho a ukameňovali k smrti. Podobne ako Štefan, pastor Ravi je ochotný odvážne hlásať pravdu napriek tým, ktorí sa ho snažia zastaviť.
Modlite sa, prosím, naliehavo za toto malé spoločenstvo. Modlite sa, aby im Boh dal silu všetko znášať pre vernosť Pánovi. Modlite sa za radikálov, aby sa kajali. Pamätajte na týchto ľudí, proste Pána za nich.
Preklad z International Christian Concern
Foto: wiki