Blogy

« Späť

Prenasledovanie kresťanov v Indonézii

Prenasledovanie kresťanov v Indonézii

Ktoré sily sú zodpovedné za prenasledovanie?

Islamský útlak: Hoci indonézska ústava poskytuje náboženskú slobodu, platia v rôznych regiónoch a územiach Indonézie rôzne doplnky islamského práva, vrátane práva šaríe v provincii Aceh. Extrémistické skupiny získali čoraz väčší vplyv tým, že použili prísne náboženské interpretácie na ospravedlnenie porušovania práv náboženských menšín.

Nábožensky motivovaný nacionalizmus: V regiónoch a na ostrovoch, kde prevládajú iné náboženstvá (napríklad hinduizmus na Bali), dochádza k prenasledovaniu keď ľudia opustia prevládajúce náboženstvo a obrátia sa na kresťanskú vieru.

Kto prenasleduje?

Niektorí islamskí vodcovia vo svojich kázňach v mešitách vyvolávajú nenávisť voči kresťanom a iným náboženským menšinám. To sa deje aj v masmédiách a skrz politikov, ako je nový guvernér Jakarty, aj keď nie otvorene. Konzervatívne moslimské strany, ako napr  "Strana Keadilan Sejahtera" (PKS) sledujú svoj cieľ jednotného islamského národa. Často sú to ich zástupcovia, ktorí stoja za návrhmi a presadením predpisov inšpirovaných šariou, vrátane oblasti vzdelávania. Avšak extrémistické islamské záujmové skupiny, ako napríklad "Front Pembela Islam" ("Islamský obranný front", FPI) majú ešte väčší vplyv. Sú schopní zhromaždiť na uliciach stovky tisíc ľudí. Tí prišli v období pred parlamentnými a prezidentskými voľbami v apríli 2019. Väčšina problémov sa však vyskytuje lokálne v konfrontáciách s radikálnymi islamskými záujmovými skupinami.

Ako sa prejavuje prenasledovanie?

Mnohí kresťania pôvodného moslimského pôvodu pociťujú prenasledovanie zo strany svojej rodiny. Intenzita prenasledovania sa však líši a pozostáva prevažne z izolácie a  verbálnych útokov. Len malá časť konvertitov zažije fyzické násilie pre svoju vieru. Okrem toho stupeň prenasledovania závisí od toho, v ktorej oblasti Indonézie sa to deje. Sú tu niektoré „horúce“ miesta, ako je západná Jáva alebo Aceh, kde radikálne islamské skupiny sú silné a majú silný vplyv na spoločnosť a politiku.

Akonáhle sa zistí, že cirkev ohlasuje evanjelium, ako to robí mnoho protestantských a letničných cirkví, dostane sa do problémov s extrémistickými islamskými skupinami. Slobodné cirkevné skupiny majú zvyčajne problémy so žiadosťou o stavebné povolenie pre budovu kostola. Aj keď sa im podarí splniť všetky zákonné požiadavky (vrátane súdnych prípadov, ktoré vyhrali), miestne orgány ich ignorujú. Vyskytli sa správy z katolíckych kostolov, ktoré mali tiež ťažkosti pri získavaní stavebných povolení. Celkovo sa situácia kresťanov v posledných rokoch pomaly, ale stále viac zhoršuje.

Príklady z posledného obdobia

  • Dňa 13. mája 2018 boli tri kostoly v Surabaya, hlavnom meste východnej Javy, napadnuté samovražednými atentátnikmi. 18 kresťanov bolo zabitých, veľmi veľa ďalších bolo zranených. Čo šokovalo národ bol fakt, že útoky boli koordinované a vykonávané jednou rodinou, a to aj s dvoma dievčatami vo veku 9 a 12 rokov. Tieto útoky boli najväčšie od atentátu na Bali v roku 2005 a bol to najväčší útok na kresťanov od roku 2000.
  • V máji 2018 okresný súd v Tangerangu uložil štvorročný trest odňatia slobody a pokutu kresťanskému pastorovi moslimského pôvodu za „zámerné šírenie informácií na podnecovanie nenávisti voči jednotlivcovi, skupine a spoločnosti na základe náboženstva“, keď vodičovi taxíka hovoril o evanjeliu.
  • Kresťan a bývalý guvernér Jakarty zostal vo väzení v priebehu roku 2018 po tom, čo bol 9. mája 2017 odsúdený na dva roky väzenia. Údajný prípad rúhania sa vyskytol počas jeho vystúpenia v septembri 2016. Video, kde mal prejav, bolo zmanipulované a osoba zodpovedná za toto bola tiež odsúdená. 
  •  Bolo zaznamenaných niekoľko správ z rôznych častí krajiny, ktoré zachytili, že kresťanskí konvertiti boli zadržiavaní vlastnou rodinou a ich mobilné telefóny im boli odobraté. Väčšina z nich bola izolovaná niekoľko týždňov a mohli byť vyhodení z domu hneď, ako bolo jasné, že ich viera zostane pevná.
  • Deti kresťanov sú často marginalizované a urážané. V niektorých regiónoch moslimské rodiny pravidelne zakazovali svojim deťom hrať sa s kresťanskými priateľmi. Sú označovaní ako neveriaci. Niekedy sú vysmievaní moslimskými učiteľmi a nútení sedieť v zadnej časti triedy.

Preklad z Open Doors Germany

Foto: wikipedia