Blogy

« Späť

Príbeh katolíckeho kňaza z podzemnej Cirkvi v Číne

Príbeh katolíckeho kňaza z podzemnej Cirkvi v Číne

Madrid, 17. november 2017 / (ACI Prensa) Fráter Jozef of Ježiša je čínsky kňaz, ktorý zostal verný katolíckej Cirkvi. Život pre katolíkov v Číne nie je jednoduchý. Tí, ktorí sa držia Ríma, sú prenasledovaní čínskou vládou, ktorá garantuje slobodu vierovyznania len tým, ktorí patria štátu kontrolovanej vlasteneckej cirkvi.

Fráter Jozef tento príbeh nedávno spomenul na programe EUK Mamie Foundation „ V šľapajach Nazarénov“, ktorý viedol Dom kongregácie Matky mladých s rehoľnými sestrami.

V televíznom interview bol otočený chrbtom. Presnejšie detaily z jeho života v Číne, aj jeho presná adresa, keď sa nachádza teraz v Európe nie sú k dispozícii kvôli bezpečnostným dôvodom.

Fráter Jozef opisoval svoje detstvo v katolíckej rodine v Číne. Je tretím z piatich detí napriek tvrdej politike jedného dieťaťa, ktorú zaviedla vláda.

„Raz za čas, keď prišla polícia do nášho mesta, museli sa moji rodičia skryť, odísť od nás. Môj starší brat sa o nás staral. Tiež sme museli skryť všetko, čo sme mali v dome. Ak by vláda zistila, že je nás viac ako jeden, zobrali by nám všetko, čo nájdu.“ Povedal. Rodiny, ktoré mali viac ako jedno dieťa, mali zničené aj domy, nezostalo im nič.

Bol to test viery.Ako dieťa som nerozumel, prečo je to tak, že ako katolík máte k dispozícii menej jedla a ste oddeľovaní od rodičov.“prehlásil.

Napriek tomu vytrval vo viere. Jeho brat je tiež katolíckym kňazom.

Katolícka viera sa udržiavala v domácej cirkvi rodinami tajne sa modliacimi chvály, vešpery a hlavne ruženec.

„Ruženec je ten, ktorý nám dával silu po celé roky, hlavne keď sme nemali prístup k sviatostiam alebo kňazom. Avšak my sme sa verne modlili každý deň minimálne ruženec skoro ráno a druhý potom v noci. Modlitba k našej Matke z Fatimy nám dávala silu, aby sme žili ako opravdiví kresťania“ spomína.

V pätnástich rokoch pocítil, že je volaný do kňazstva.

„Vedel som, že v Číne je veľa ľudí, ktorí nepoznajú Krista a katolícka Cirkev, keďže patrí ku kresťanským, je v menšine. Tak som si myslel, že keď skončím štúdium v seminári, pôjdem za kňaza. Toto zmenilo môj život. Videl som, že je to Božie riadenie.“ 

Bol inšpirovaný miestnym pastorom, ktorý sa celý venoval 60-tim dedinám, ktoré mal na zodpovednosti. Slúžil omše v piatich najväčších dedinách, pričom sa premiestňoval na bicykli.

„On je vzorom vernosti Ježišovi a Cirkvi, pretože odmietal byť časťou oficiálnej čínskej cirkvi. Následky niesol určitý čas vo väzení a domácom väzení“ povedal fráter. Kňaz prijal utrpenie, ktoré prišlo. On až do svojich osemdesiat rokov vstával o 3.30 hod, aby sa modlil a slávil omšu.

„Jeho vzorový život bol rozhodujúci pre moje povolanie. On je kňazom pre všetkých, s takouto unikátnou horlivosťou.“

Už viac ako 60 rokov sú katolíci v Číne vystavení prenasledovaniu. Cirkev povolená vládou, ktorá sa volá Čínska katolícka vlastenecká spoločnosť je lojálna k čínskym komunistickým zástupcom, ktorí si vyhradzujú právo na rozhodovanie o zvolení biskupov, na čo má v katolíckej Cirkvi právo len pápež.  

Katolíci, ktorí sa rozhodnú byť verní Rímu a pápežskej autorite, vytvárajú podzemnú Cirkev so svojimi biskupmi, kňazmi a laikmi. „Podzemnú cirkev tvorí 30 biskupov, ktorí nie sú uznaní štátom a preto nemôžu voľne vykonávať svoju službu“ povedal. Sú v domácom väzení, pod  dozorom. Majú nad sebou ľudí, ktorí kontrolujú ich návštevy, koho stretnú a ich témy rozhovorov.  Kňazské vysviacky sú vykonávané v utajení.

Byť vo vlasteneckej cirkvi je pre život jednoduchšie- s verejnými omšami, pravidelným programom a právom uctievania Boha voľne. Avšak fráter Jozef sa rozhodol zostať verný Rímu napriek tvrdému režimu.

„Od základu to nie je jedno spoločenstvo, lebo Cirkev je jedna, svätá, katolícka a apoštolská“ povedal. „Vlastenecká cirkev je nezávislá od Ríma a to kvôli svojej viere nemôžem prijať.

Pochybnosti sa vyskytujú často, ale život kresťana v podzemnej Cirkvi v Číne je svedectvom viery“ prehlásil.

Prosí nás o modlitby za čínskych kresťanov, ktorí zostávajú verní, pretože „nás učia, že viera je vzácnejšia ako život a len v živote vo viere sa stretávame s Kristom. Musíme dávať svedectvo ostatným okolo nás, ktorí nevedia ako nájsť vieru.“

Originál: ACI Prensa, upravené CNA

Foto: wikipedia