Blogy

« Späť

ZANECHANIE VŠETKÉHO

ZANECHANIE VŠETKÉHO

Podiya sa uzdraví skrz modlitbu za svoju dlhodobú chorobu, musí si však vybrať medzi svojou rodinou a novoobjaveným Spasiteľom.

„V meste hovorili o mne ako o šialenej žene; veci sa zhoršovali, “hovorila Podiya, spomínajúc na ten deň, keď stála nad priepasťou svojich duševných chorôb. Po celé mesiace zažívala Podiya neznesiteľnú bolesť vychádzajúcu z nádoru v žalúdku. Po dlhom znášaní bolesti sa v jej mysli rozišli hranice medzi realitou a šialenstvom. Keďže žila v dedine v Indii, jej možnosti obstarať si lekára boli obmedzené a zdravotná starostlivosť tu bola nedostatočná. Vyskúšala rôzne prostriedky nápravy a liečby nádoru. Všetky zlyhali. Potom sa zo zúfalstva obrátila k uctievaniu čarodejníc a modiel. Nakoniec ju tiež sklamali. V očiach svojej dediny sa Podiya stala šialenou ženou. Iba jedna osoba ju vnímala ako viac ako len šialenú. Kresťanská žena navštívila Podiyu a povzbudila ju, aby sa zúčastnila ich modlitebného stretnutia. Na stretnutí sa kresťania modlili za Podiyu. Bola šokovaná, ked bolesť do týždňa ustúpila! Pomaly, ale určite, týždeň po týždni, prišlo nielen fyzické, ale aj duševné uzdravenie. Podiya sa každý týždeň zúčastňovala na modlitebných stretnutiach. Táto skúsenosť úplne zmenila jej život. Po uzdravení odovzdala svoje srdce Kristovi. 

Rastúci hnev

Nie všetci boli s novou Podiya spokojní. Jej manžel, oddaný hinduista a ďalší hinduistickí dedinčania na ňu naliehali, aby opustila svoju novú vieru a odvrátila sa od kresťanstva. Správa o jej premene sa rozšírila po celej dedine a hnev rástol. Čoskoro začali ľudia obťažovať Podiyu. „Môj manžel a dedinčania chceli, aby som opustila Krista a vrátila sa k hinduizmu. Varovali ma dokonca, že ak by som tak neurobila, budem vyhodená z dediny, “povedala. Vo svojej viere však stála pevne, To ju takmer stálo život. Pri jednej príležitosti na ňu zaútočili dedinčania. Bola tak zbitá, že ju kňaz musel zobrať do nemocnice. Problémy neprestali ani po prepustení z nemocnice, ani po preverovaní úradmi. Podľa jej vlastných slov: „Môj manžel ma naďalej mučil a nútil ma opustiť Krista, ale vo svojom rozhodnutí som bol neústupná. Bola som pripravená opustiť svojho manžela, ale nie Krista, ktorý ma uzdravil a dal mi nový život.“ Nakoniec ju manžel vyhodil z domu spolu s jedinou dcérou. Jediné ​​veci, ktoré si mohli zobrať so sebou, boli šaty na nich. Manžel Podiy si nechal dvoch synov. Toho dňa sa jej pravou obcou stall veriaci, ktorí ju od začiatku milovali a stáli vedľa nej. Pastor Peter a ďalší veriaci jej dali útočisko, oblečenie a jedlo. Podiya tomu nemohla uveriť; bola prekvapená, keď videla takú lásku a pozornosť plynúcu od rodiny pastora, hoci sami boli veľmi chudobní. 

   Zaistili miesto, kde by mohla zostať, a dokonca pomohli jej dcére, aby bola prijatá na vládnu školu, kde by mohla študovať v hosteli.  Strata jej synov bola najťažšou skúškou jej života, ale nám vysvetlila, že s Kristom to zvládne. Dnes Podiya hovorí, že sa neustále modlí, aby bola požehnaním pre svoju hostiteľskú rodinu. Do modlitby tiež vkladá svojho odcudzeného manžela a synov, aby boli spasení. Nemá pravidelný príjem, pracuje vždy, keď môže a žije z milosti Božej. Podiya cíti, že napriek všetkému, čo prežila, „Pán jej bol verný… Bola rada, že jej dal spoznať svoje verné deti, ktoré ju podporujú.“ Naučila sa oprieť o Pána v každej situácii. Povedala: „Rozhodla som sa nasledovať Ježiša Krista aj pri prenasledovaní.“

V Indii pokračuje prenasledovanie a náboženská neznášanlivosť. Budeme stáť pri prenasledovaných bratoch a sestrách. Prosíme vás, aby ste v modlitbe pamätali na všetkých tých, ktorí čelia prenasledovaniu, lebo sa rozhodli nasledovať Ježiša.

Preklad z ICC

Foto: pxfuel