Blogy

« Späť

Život v riziku. Tak hodnotí Rajesh, partner Open Doors službu pre prenasledovanú cirkev v Indii

Život v riziku. Tak hodnotí Rajesh, partner Open Doors službu pre prenasledovanú cirkev v Indii

Ešte pred pandémiou bola Rajeshova práca spojená s veľkým rizikom – teraz však vidí radosť zo služby pre prenasledovanú cirkev. Partneri spoločnosti Open Doors, ako je Rajesh *, odvážne zabezpečujú životne dôležité zdroje indickým kresťanom, ktorí sú poslednými v rade na pomoc od spoločnosti kvôli pandémii Covid-19. Kvôli vírusu a pokračujúcemu prenasledovaniu veľmi riskujú, ale pre Rajesha to nie je nič nové. Počas svojho 12-ročného partnerstva Open Doors pravidelne berie na seba obrovské riziká, aby ukázal Ježišovu lásku.

Rajeshove povolanie k službe

Aj keď bol Rajesh vychovaný v dome kresťanov, počas dospievania necítil veľký príklon ku Kristovi. Keď mal 16 rokov, zúčastnil sa mládežníckej konferencie, ktorá bola skôr o zábave - ale Boh mal plány, ktoré presahovali zábavu.

Na tretí deň mládežníckej konferencie zavolal kazateľ Rajesha, hoci sa nikdy predtým nestretli. Kazateľ povedal: „Raješ, Pán ťa volá. Poď dopredu pred ostatných.

"Nemohol som stadiaľ utiecť," hovorí Rajesh. „Musel som ísť, a keď som išiel dopredu, modlil sa za mňa a cítil som samotnú prítomnosť Ducha Svätého v mojom živote. Nedokážem to vysvetliť - bolo to také silné a začal som plakať. Odovzdal som mu svoj život.

„Nepovedal by som, že som si vybral Boha, alebo som sa rozhodol Jeho nasledovať,“ dodáva., „Radšej by som povedal, že Boh si ma vybral a prinútil ma, aby som ho nasledoval. To je zvláštna milosť môjho života. “

"Ako by môj život mohol byť požehnaním pre ostatných?" 

Po tomto zázračnom povolaní chcel Rajesh zistiť, akoby Boh chcel, aby mu slúžil. " Ako by môj život mohol byť požehnaním pre ostatných?" Pýtal sa Rajesh. S vierou si kládol túto otázku desať rokov. A potom dal Pán Rajeshovi jasnú odpoveď: mal by slúžiť prenasledovanej cirkvi v Indii. 

Pri svojej prvej úlohe sa Rajesh stretol s duchovným zo vzdialenej dediny, ktorý bol kvôli svojej viere poriadne zbitý. Rajesh si najviac pamätá jeho úsmev. "Bolo to pre mňa úžasné vidieť. To bolo moje prvé stretnutie s niekým, kto bol priamo prenasledovaný. “

Pri prvej ceste zažil sám nebezpečné chvíle. Keď opúšťal dom duchovného, uvedomil si, že na neho všetci dedinčania agresívne zazerajú. Potom kňaz povedal: „Prosím, teraz odíď. Čo najrýchlejšie! “

Rajesh odišiel svojim autom a skupina 20 mladých mužov na motocykloch sa pokúsila zablokovať mu cestu. Keď ich Rajesh dokázal obísť, prenasledovali ho ešte dlhú dobu.

„Chceli nás zastaviť a zbiť,“ hovorí Rajesh, „Prenasledovali nás asi 10 kilometrov. My sme sa len modlili: „Pane, prosíme, buď s nami.“ “

Z Božej milosti unikol Rajesh aj ostatní. Niektorí ľudia by boli kvôli tomuto stretnutiu odstrašení a nechceli by pomáhať prenasledovaným kresťanom. On po návrate domov vedel, čo má povedať svojej manželke. Prehlásil: „Toto je služba, ku ktorej nás Pán povolal.“

Život v riziku

Od tohto dňa bolo Rajeshovým poslaním posilňovať prenasledovanú cirkev v Indii. Počas pandémie a utlmenia chodu spoločnosti  zabezpečujú s jeho tímom životne dôležité zdroje pre mnohých prenasledovaných  veriacich, ktorí prišli o prácu, nemajú žiadny príjem a sú pri distribúcii pomoci úmyselne prehliadaní. 

 „Kresťania v Indii čelia často fyzickým útokom. Sú bití, odvlečení alebo dokonca mučení. V niektorých prípadoch sú zabití, “hovorí Rajesh. A v posledných rokoch videl ďalší hrozný trend - mladé dievčatá a ženy sú napadané. Ani deti nie sú v bezpečí.  „Kresťanský život je život v riziku,“ hovorí jednoducho.

Cirkev rastie

Rajesh je neustále povzbudzovaný prenasledovanými veriacimi, ktorým slúži. Stretol sa s mnohými rodinami a jednotlivcami, ktorí zažili násilie, uväznenie, boli vyhodení z dediny alebo im vypálili ich domy, pretože nasledovali Ježiša. A vidí, že cirkevné spoločenstvo rastie v sile a v počte.

„Každé prenasledovanie je lekciou, ktorá posilňuje cirkev,“ hovorí Rajesh. „Prenasledovanie nie je pre kresťanov v Indii nič nové; rastú skrz to. Vďaka prenasledovaniu Boh rozvíja cirkev. “

„Najviac trpiacim cirkevným spoločenstvom v Indii je domová cirkev,“ dodáva Rajesh. „Pretože je izolavaná je možné ju ľahko napadnúť. Takže, ak sa chcete modliť za Indiu, modlite sa za toto hnutie domových cirkví, pretože sú najjednoduchšími obeťami prenasledovania a nevedia, ako tomu čeliť, avšak Božia milosť im stačí. ““

Je pre Rajesha ťažká práca s prenasledovanými kresťanmi? Určite áno. „Napriek tomu je to  radosť slúžiť prenasledovanej cirkvi,“ usmieva sa Rajesh. "Pretože keď slúžite prenasledovanej cirkvi, skutočne slúžite Pánovi."

S vašou podporou je Rajesh schopný takto slúžiť Pánovi. Robí to viac ako desať rokov, takto slúži a zostane s kresťanmi aj po pandémii. V tomto ťažkom období vaše dary a modlitby môžu zabezpečiť to, že on a ďalší partneri v Open Doors v Indii budú môcť ponúknuť životne dôležité jedlo a lieky vašim bratom a sestrám, ktorí naliehavo potrebujú pomoc.

* Meno je zmenené z bezpečnostných dôvodov

Preklad z Open Doors

Foto: pixabay