« Späť

Vysloboď od smrti večnej mňa, ó Pane

Z hudobnej pokladnice Cirkvi klenot na aktuálne obdobie:

Líbera me, Dómine,
de morte ætérna,
in die illa treménda:
Vysloboď od smrti večnej mňa, ó Pane,
keď hrozný, strastný ten deň súdu nastane.
   Quando cœli movéndi sunt et terra.    Keď nebesá i zem budú sa triasť a chvieť,
   Dum véneris iudicáre sǽculum per ignem.    ty prídeš k nám v ten deň bys' súdil tento svet.
   
Tremens factus sum ego, et tímeo,
dum discússio vénerit, atque ventúra ira.
Vesmír sa zachveje, strach, hrôza nastane,
keď prídeš v nádhere súdiť nás, ó Pane!
   Quando cœli movéndi sunt et terra.    Keď nebesá i zem budú sa triasť a chvieť,
   Dum véneris iudicáre sǽculum per ignem.    ty prídeš k nám v ten deň bys' súdil tento svet.
   
Dies illa, dies iræ,
calamitátis et misériæ,
dies magna et amára valde.
Deň tento hnevu,
deň biedy, úzkosti,
deň hrozný a plný najväčšej trpkosti.
   Dum véneris iudicáre sǽculum per ignem.    Ty prídeš k nám v ten deň bys' súdil tento svet.
   
Réquiem ætérnam dona eis,
Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
Odpočinutie večné daj im, Pane
a svetlo večné nech im svieti.
...   ...  


Responzórium "Libera me" sa kedysi (ako je to teraz, neviem) spievalo pri pohreboch. Text je prosbou o Božie milosrdenstvo pre zosnulého v deň posledného súdu. Preklad je podľa JKS 475.

Iné spracovanie: