Blog

« Späť

Ďakujem mamičkám

Ďakujem mamičkám

Moja vďaka patrí mamičkám...

Ďakujem ženám matkám... každej jednej jedinej, za to, že prijala do svojho života dieťatko, deti...

Ďakujem a prosím za maminky, za každú jednu z nich.

Ďakujem za prijatý dar života, ďakujem za obetu ženy, ktorá sa stáva a stala matkou, za to, že nemyslela na seba ale na svoje diežťatko, ďakujem...

Ďakujem maminkám, že dávajú seba... svoje telo, svoj čas, svoje všetko..., ďakujem!

Ďakujem maminkám, lebo prijímajú dieťatko a s ním všetko, čo je s tým spojené, hoci vôbec nevedia, čo všetko to je...!

Ďakujem za dar materstva, za jeho krásu a hĺbku, ktorú nepochopí nk, len maminka... Ďakujem za tento dar...

Ďakujem ženám matkám, ďakujem za dar, byť ženou, ďakujem za všetko, čo je s týmto darom spojené..., ďakujem!

Ďakujem za deti  maminiek, a prosím za obe, za detičky aj za maminky - nech Boh požehnáva a obdaruje mnohými darmi maminky a ich deti!

Ďakujem za dar materstva a za ženy,  ktoré prijali tento dar... Prosím za všetky, ktoré to nedoázali, z akéhokoľvek dôvodu... prosím za ne  ďakujem!

Ďakujem!

Amen!

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Skôr narodeným známy autor Michel Quist napísal krásnu meditáciu vo veršoch: "To najkrajšie, čo Boh stvoril, je mama". Kniha vyšla aj v slovenčine pod rôznymi názvami- posledné tuším Tvojimi očami a je možné ju aj aktuálne dostať. Ja ju mám v nemčine a hoci som prekladateľka, pred
prekladom poézie mám priveľký rešpekt.
Vďaka, Mária, za krásne vyznanie!
Odoslané 10.10.2013 13:44.