Blog

« Späť

Slnko v srdci

Slnko v srdci

Ježiš žije a koná! Aleluja! Radosť zapĺňa moje srdce, nemôžem mlčať! Radosť, pokoj a láska tohoto živého Boha je prítomná a pôsobí! Aleluja!

 

Viem že Pán je so mnou a teraz aj cítim mocnú ruku Pána, ktorý ma drží a vedie, Aleluja!

Nie, nemám "všetko super v poriadku" a nemám fyzicky dôvod na radosť! Naopak! Mnohé je doslova v troskách a môj život je postavený na hlavu. Doma, na pracovisku. Môj osobný život je však na bode radosti! Mnohé som pochopila, ostatné som jednoducho prijala tak ako je a zvyšok ( tú najväčšiu časť!) urobil a robí Pán!

Moje "doma" sa totálne "prestavuje". Už dlho! Všetko je postavené na hlavu, nedáva zmysel, ani netuším, čo s tým všetkým urobím. Je to ako "obrovská prestavba", ktorá sa nepohla k úspechu roky...Viem len jedno: začnem jednoducho dávať veci do poriadku, z tohoto chaosu, ktorý tu teraz je. Jednu za druhou, tak ako môžem a viem. Proti všetkému "rozumu", v nádeji, lebo viem, že mám silu Božieho dieťaťa a lásku môjho Otca v nebi. Mám radosť a nádej, že On všetko vie a že mi pomôže. To mi stačí. Mám jeho prísľub! Mám jeho Slovo! Mám Jeho!!! Čo by som ešte mala chcieť? On mi stačí! On je moja nádej a moja radosť, On je moje všetko!

Pán žije a koná

Vždy koná Pán. Vždy koná! Vždy mi pomáha a nesie ma, nech by som bola v akejkoľvek situácii, bez toho, aby som musela padnúť na dno beznádeje a smútku. Smútok, ktorý nebuduje, odovzdám Bohu hneď,  hneď ho kladiem Bohu na oltár, ku nohe kríža, lebo tam je jeho miesto, tam ho Pán premieňa na radosť... Tak robím so všetkým, čo tlačí, bolí alebo pokúša, čo mi berie silu lásky, radosti a pokoja...

ON je živý Boh! On je ten, ktorý je so mnou práve preto, aby som nepadala do stavu "bez východiska", lebo tam by som sa veľmi rýchlo ocitla, keby nebol so mnou...  To je zázrak Jeho prítomnosti. Musím ju iba hľadať - On mňa hľadá stálesmiley On vie, že bez neho nie je nič, že bez Neho by som sa hneď zasa stratilasmiley

Plním si srdce radosťou z toho úžasného zázraku zmŕtvychvstania Pána, ktoré bolo úplne proti rozumu, ako je mnohé v našich životoch, kedy nič nedáva zmysel, idem k Nemu, idem s Ním k novému, čo koná On tam, kde som. Krok za krokom, až kým nepobežím s Ním, ku riešeniu mojich záležitostí! Pán je moja sila, moja nádej, On je moja radosť, vo všetkom : v radosti, v trápení, v bežnom dni, je so mnou ak sa prekážky  stavajú do cesty! Aleluja!

Pán je so mnou aj keď ho necítim, preto chcem hľadať jeho tvár!

Nebojím sa, lebo je so mnou Pán a vedie ma!

VŠETKO je v Jeho rukách aj ja! Všetka moja slabosť je s Ním mojou silou, všetka moja úbohosť je s Ním mojou veľkosťou" Aleluja!

heartMK

Želám vám všetkým na portáli Moja komunita

radosť a žiaru slnka Boha, ktorý je, žije a pôsobí!

Želám vám, aby nikdy nezatienilo NIČ toto Božie svetlo, želám vám, aby vaša radosť bola úplná, ako to vyjadril apoštol a aby ste nikdy nedovolili, aby smútok alebo zlyhania zatienili svetlo  Boha v srdci!!

Boh je tu, je živý ako vy a ja smiley!

Hľadajme Pána a nájdeme ho, klopme na jeho srdce a On otvorí, pýtajme sa, On odpovie! Počúvajme Jeho!

Pane, ja hľadám tvoju tvár!

Ľudí, ktorí nevyžarujú Jeho prítomnosť, a tých, ktorí škodia...zverme do jeho rúk, aby ich On uzdravil, aby im dal poznať pravdu.

Nájdime, stretajme ľudí dobrej vôle a milujme tých, ktorí nás majú radi, choďme s nimi v láske a v radosti zmŕtvychvstania Pána. Upevňujme si vzájomne vieru v tohoto úžasného Boha, ktorý je s nami vždy a nikdy nás neopúšťa! Dávajme si radosť a povzbudenie v každej situácii, lebo vieme, komu veríme!

 

Všetko pominie, ... ako pominul Pánov kríž - smútky, ľudské malosti, bolesť aj slzy, problémy aj starosti, boli (aj budú) ukrižované a pochované!

My sme premenení silou zmŕtvychvstania Pána! 

Sme pozvaní, aby sme videli nové, čo tvorí práve teraz a aby sme hľadeli vždy iba na Neho! To je tým "hľadaním darov", lebo On dáva iba dobré, drahé, vzácne a bezchybné... Nič, čo také nie je, nás nemá znepokojiť, ale má nás zasa viesť k Nemu, On je Tvorcom života, On je Život sám! On všetko premieňa a zdokonaľuje. On zasa všetko skášli a obnoví, aby to slúžilo na slávu Boha. Hľadajme jeho tvár a srdce nám oživne!

Preto mu HNEĎ odovzdajme všetko, čo by nás akokoľvek chcelo zmiasť alebo odpútať od Božej lásky! Dajme mu všetko!

Nič nás neodlúči od jeho lásky!

Láska Boha nikdy neprestane! Aleluja!

heartMK

Pokračovanie: Slnko v srdci - Getsemani a kríž

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Nádherné a silné svedectvo. Ďakujem. emoticon
Odoslané 5.4.2013 5:37.
Odoslané 5.4.2013 8:37 ako reakcia na Anna Václavová.
Pripájam sa ku Aničke, milá Majka! Škoda, že sa tu nedá dať aspoň 10 hviezdičiek!
Tvoje slová mi dodali obrovskú radosť zo Zmŕtvychvstalého Pána.
Viem, že slová, ktoré sa nepremenia v skutky, budú len prázdna slama a ja ich chcem spolu s Tebou premieňať v lásku.
Nech Ti Pán pomáha v Tvojom krásnom predsavzatí a úsilí viesť šťastný a radostný život v Pánovi! emoticon
Odoslané 5.4.2013 14:07.
Odoslané 5.4.2013 14:14 ako reakcia na Eva Vráblová.
Ďakujem vám za milé komentáreemoticon Nikdy si to nenechajme vziať! Radosť, odvahu a silu viery v živého Boha! Kým sme tu, stále nám hrozí, že ju stratíme. Je to boj, musíme byť vždy u Pána! Myšlienkami, skutkami. Preto máme bdieť - byť ostražití, ak sa ukáže iba tieň pochybnosti, alebo tieň nedôvery, len jedna myšlienka - tie sa rozmôžu okamžite, ak nájdu len malinké miesto v mysli a srdiečku a zakryjú slnko Božieho svetla v nás! Vždy treba hneď ísť k Bohu, so všetkým!
Odoslané 5.4.2013 17:07.
Blog je pokusom uchovať si ten silný zážitok úžasnej radosti zo sily Božej prítomnosti v nás! Musíme si radosť z Boha obnovovať a oživovať, volať Boha bez prestania, ísť vždy s Ním, aby nám nezhasla svieca paškála a svetlo vzkrieseného Pána v denných povinnostiachemoticon
Odoslané 6.4.2013 20:22.